Tom 11, Nr 6 (2017)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2018-01-26

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 2393
Wyświetlenia/pobrania artykułu 11446
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Hipoglikemia u chorych z cukrzycą typu 2 — czy jest problemem?

Ewa Otto-Buczkowska1
Forum Medycyny Rodzinnej 2017;11(6):237-244.

Streszczenie

Pomimo rozwoju diagnostyki i leczenia cukrzycy, ostre powikłania choroby są głównym zagrożeniem dla zdrowia i życia pacjentów. Hipoglikemia jest najczęściej występującym ostrym powikłaniem. Ryzyko hipoglikemii wzrasta podczas intensywnego obniżania stężenia glukozy we krwi. Hipoglikemia jest jedną z głównych barier w optymalizacji kontroli glikemii Czynnikami ryzyka skojarzonymi z hipoglikemią u pacjentów z cukrzycą typu 2 jest zaawansowany wiek, długi czas trwania choroby, wysoki poziom hemoglobiny glikowanej (HbA1c), leczenie insuliną i pochodną sulfonylomocznika Hipoglikemia zwiększa ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego a także innych schorzeń. W profilaktyce hipoglikemii ważny jest właściwy dobór leków oraz bardzo staranna edukacja chorych.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Górska-Ciebiada M, Barylski M, Ciebiada M. Stany nagłe w cukrzycy - cukrzycowa kwasica ketonowa i zespół hiperglikemicznohipermolalny. Anestezjologia i Ratownictwo. 2011; 5: 327–334.
 2. Kitabchi AE, Umpierrez GE, Miles JM, et al. Hyperglycemic Crises in Adult Patients With Diabetes. Diabetes Care. 2009; 32(7): 1335–1343.
 3. Szadkowska A. Ostre stany w cukrzycy. Fam Med Primary Care Rev. 2012; 14(2): 286–290.
 4. Halaby LP, Steinkrauss L. Hypoglycemia: symptom or diagnosis? J Pediatr Nurs. 2012; 27(1): 97–99.
 5. 2017 Guidelines on the management of diabetic patients. A position of Diabetes Poland. Clin Diabet. 2017; 6(Suppl A): A80–A80.
 6. Liu J, Wang R, Ganz ML, et al. The burden of severe hypoglycemia in type 1 diabetes. Curr Med Res Opin. 2018; 34(1): 171–177.
 7. Malkani S, Kotwal A. Frequency and Predictors of Self-Reported Hypoglycemia in Insulin-Treated Diabetes. J Diabetes Res. 2017; 2017: 7425925.
 8. Pongrac Barlovič D, Zavratnik A, Skvarča A, et al. Self-reported Hypoglycaemia in Patients treated with Insulin: A Large Slovenian Retrospectively-prospective Study. Zdr Varst. 2017; 56(4): 244–250.
 9. Emral R, Pathan F, Cortés CA, et al. IO HAT Investigator Group. Self-reported hypoglycemia in insulin-treated patients with diabetes: Results from an international survey on 7289 patients from nine countries. Diabetes Res Clin Pract. 2017; 134: 17–28.
 10. Liu J, Wang R, Ganz ML, et al. The burden of severe hypoglycemia in type 2 diabetes. Curr Med Res Opin. 2018; 34(1): 179–186.
 11. Zhang T, Ji L, Gao Y, et al. Observational Registry of Basal Insulin Treatment in Patients with Type 2 Diabetes in China: Safety and Hypoglycemia Predictors. Diabetes Technol Ther. 2017; 19(11): 675–684.
 12. Hope SV, Knight BA, Shields BM, et al. Random non-fasting C-peptide testing can identify patients with insulin-treated type 2 diabetes at high risk of hypoglycaemia. Diabetologia. 2018; 61(1): 66–74.
 13. Heald AH, Anderson SG, Cortes GJ, et al. Hypoglycaemia in the over 75s: Understanding the predisposing factors in type 2 diabetes (T2DM). Prim Care Diabetes. 2017 [Epub ahead of print].
 14. Kong APS, Chan JCN. Hypoglycemia and Comorbidities in Type 2 Diabetes. Curr Diab Rep. 2015; 15(10): 80.
 15. Grzeszczak W, Gumprecht J. Pochodne sulfonylomocznika oraz charakterystyka poszczególnych preparatów. In: Grzeszczak W. ed. Farmakoterapia w cukrzycy. Via Medica, Gdańsk 2007: 58–79.
 16. Yu O, Azoulay L, Yin H, et al. Sulfonylureas as Initial Treatment for Type 2 Diabetes and the Risk of Severe Hypoglycemia. Am J Med. 2017 [Epub ahead of print].
 17. Vos RC, Rutten GE. Oral Hypoglycemic Agents Added to Insulin Monotherapy for Type 2 Diabetes. JAMA. 2017; 318(15): 1489–1490.
 18. Al Khalifah RA, Alnhdi A, Alghar H, et al. The effect of adding metformin to insulin therapy for type 1 diabetes mellitus children: A systematic review and meta-analysis. Pediatr Diabetes. 2017; 18(7): 664–673.
 19. Bacha F, Klinepeter Bartz S. Insulin resistance, role of metformin and other non-insulin therapies in pediatric type 1 diabetes. Pediatr Diabetes. 2016; 17(8): 545–558.
 20. Burchardt P, Zawada A, Kaczmarek J, et al. Association between adjunctive metformin therapy in young type 1 diabetes patients with excess body fat and reduction of carotid intima-media thickness. Pol Arch Med Wewn. 2016; 126(7-8): 514–520.
 21. Chwalba A, Otto-Buczkowska E. New, pediatric indications for metformin therapy – systematic review. Med Metabol. 2016; 20(3): 73–77.
 22. Otto-Buczkowska E, Chwalba A. Zastosowanie akarbozy w różnych stanach zaburzeń metabolizmu glukozy. Forum Medycyny Rodzinnej. 2015; 9(6): 443–446.
 23. Matyaszczyk M, Gawryś J, Banaś I, et al. Leki inkretynowe – nowe horyzonty w terapii cukrzycy typu 2. Geriatria. 2010; 4: 209–213.
 24. Stephens JW. Rola układu inkretynowego w leczeniu cukrzycy typu 2. Medycyna po Dyplomie. 2011(20): 28–32.
 25. Tatoń J. Zastosowanie sitagliptyny w prewencji i leczeniu cukrzycy typu 2 - rekomendacje praktyczne oparte na patofizjologii i zasadach EBM. Medycyna Metaboliczna. 2011: 48–56.
 26. Otto-Buczkowska E. Inhibitory sodozależnego kotransportera 2 glukozy – nowa grupa leków w leczeniu cukrzycy. Forum Medycyny Rodzinnej. 2014; 8(5): 181–184.
 27. Drzewoski J. Racjonalne podstawy stosowania doustnych leków przeciwcukrzycowych w terapii cukrzycy typu 2. Termedia, Poznań 2013: 343–355.
 28. Otto-Buczkowska E. Hormony inkretynowe - rola w metabolizmie glukozy i terapeutyczne implikacje. Lekarz. 2009; 13(3): 60–64.
 29. Otto-Buczkowska E. Perspektywy zastosowania leków wspomagających w leczeniu cukrzycy. Lekarz. 2009; 13(7-8): 48–53.
 30. Grzeszczak W. Znaczenie pochodnych sulfonylomocznika w terapii cukrzycy typu 2. Czy wszystkie leki z tej grupy w jednakowym stopniu wpływają na ryzyko zgonu z przyczyn ogólnych oraz ryzyko sercowo-naczyniowe? Diabetologia Praktyczna. 2011; 12: 79–89.
 31. Otto-Buczkowska E. Leczenie cukrzycy typu 2 - co nowego? Insuliny analogowe i co jeszcze? General Practitioner. 2017; 3(3): 183–190.
 32. Pawłowski M, Czupryniak L. Aktualnie trwające badania dotyczące wpływu leków inkretynowych na powikłania sercowo-naczyniowe. In: Strojek K. ed. Układ inkretynowy w cukrzycy typu 2. Patofizjologia i możliwości terapii. , Warszawa 2011: 99–107.
 33. Pieber TR, Marso SP, McGuire DK, et al. DEVOTE Study Group. DEVOTE 3: temporal relationships between severe hypoglycaemia, cardiovascular outcomes and mortality. Diabetologia. 2018; 61(1): 58–65.
 34. Rutter MK. Devoting attention to glucose variability and hypoglycaemia in type 2 diabetes. Diabetologia. 2018; 61(1): 43–47.
 35. Zinman B, Marso SP, Poulter NR, et al. DEVOTE Study Group. Day-to-day fasting glycaemic variability in DEVOTE: associations with severe hypoglycaemia and cardiovascular outcomes (DEVOTE 2). Diabetologia. 2018; 61(1): 48–57.