Tom 11, Nr 4 (2017)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2017-10-04

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 652
Wyświetlenia/pobrania artykułu 547
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Aktywne badania przesiewowe w celu wykrycia cukrzycy: dane z 88 OGTT 75 g wykonanych u pacjentów w miejskiej praktyce lekarza rodzinnego na podstawie wcześniejszych 250 oznaczeń poziomu glukozy na czczo

Krzysztof Dobosz
Forum Medycyny Rodzinnej 2017;11(4):174-179.

Streszczenie

Wstęp: Cukrzyca typu 2 i inne zaburzania gospodarki węglowodanowej są jednym z głównych wyzwań dla zdrowia publicznego na przełomie XX–XXI wieku. Cel badania: W praktyce lekarza ogólnego położenie szczególnego nacisku na szybką diagnostykę nieprawidłowości gospodarki węglowodanowej, która pozwa la na postawienie rozpoznania u pacjenta, modyfikację stylu życia i wdrożenie leczenia farmakologicznego. Materiał i metody: W 2014 roku u 250 osób z praktyki lekarza rodzinnego (NZOZ “Ogrody” w mieście przemysłowym) wykonano przekrojowe oznaczenia laboratoryjne. Każdej osobie z glikemią na czczo ≥ 100 mg/dl i bez wcześniej rozpoznanej cukrzycy wykonano następnie OGTT 75 g jako „złoty standard” w rozpoznawaniu zaburzeń gospodarki węglowodanowej. Wyniki: Łączne wykonano 88 OGTT u osób z nieprawidłową glikemią na czczo w badaniu przesiewowym, które nie miały uprzednio postawionego rozpoznania cukrzycy. Wnioski: 1) W praktyce lekarza rodzinnego176 (70,40%) osób z 250 miało poziom glukozy na czczo ≥ 100 mg/dl. 2) Zgodnie ze „złoty standardem” OGTT postawiono następujące rozpo­znania (w porządku według częstości; liczba i %): IFG 39 (37,50%); IFG+IGT 22 (25,00%); DM t2 16 (18,18%); normoglikemia wg OGTT 11 (12,50%) i IGT 6 (6,82%). 3) W praktyce lekarza ogólnego położenie nacisku na rozpoznawanie zabur zeń gospodarki węglowoda­nowej pozwala na szybkie postawienie rozpoznania medycznego pro blemu u pacjenta, modyfikację jego stylu życia oraz wdrożenie adekwatnego leczenia farmakologicznego.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Wild S, Roglic G, Green A, et al. Global prevalence of diabetes: estimates for the year 2000 and projections for 2030. Diabetes Care. 2004; 27(5): 1047–1053.
 2. Grau M, Elosua R, Cabrera de León A, et al. Cardiovascular risk factors in Spain in the first decade of the 21st Century, a pooled analysis with individual data from 11 population-based studies: the DARIOS study. Rev Esp Cardiol. 2011; 64(4): 295–304.
 3. Bujnowska-Fedak M, Sapilak B, Steciwko A. Epidemiologia schorzeń i struktura zachorowań w praktyce lekarza rodzinnego. Fam Med Prim Care Rev. 2011; 13(2): 135–139.
 4. Kurpas D, Hans-Wytrychowska A, Mroczek B. Choroby przewlekłe w podstawowej opiece zdrowotnej. Fam Med Prim Care Rev. 2011; 13(2): 325–327.
 5. Rajewski P, Rajewski P, Walaśkiewicz K, et al. Analiza składowych zespołu metabolicznego wg IDF u kobiet z cukrzycą typu 2. Fam Med Prim Care Rev. 2008; 10(3): 624–626.
 6. Dudzińska M, Taroch J, Kurowska M, et al. Wybrane aspekty opieki diabetologicznej w grupie pacjentów z cukrzycą typ 2 leczonych lekami doustnymi, zakwalifikowanych do wdrożenia insulinoterapii oraz leczonych insuliną. Fam Med Prim Care Rev. 2013; 15(2): 95–97.
 7. Manasterski S, Sławin A, Dawiec M, et al. Świadomość zdrowotna i samoocena w zakresie otyłości i nadwagi pacjentów praktyk lekarza rodzinnego. Fam Med Prim Care Rev. 2014; 16(3): 257–259.
 8. Kassi E, Pervanidou P, Kaltsas G, et al. Metabolic syndrome: definitions and controversies. BMC Med. 2011; 9: 48–53.
 9. Gami AS, Witt BJ, Howard DE, et al. Metabolic syndrome and risk of incident cardiovascular events and death: a systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. J Am Coll Cardiol. 2007; 49(4): 403–414.
 10. Mottillo S, Filion KB, Genest J, et al. The metabolic syndrome and cardiovascular risk a systematic review and meta-analysis. J Am Coll Cardiol. 2010; 56(14): 1113–1132.
 11. Dobosz K. The use of multiple logistic regression analysis to identify independent determinants of spirometry diagnosed COPD in patients from general practice primary care. Fam Med Prim Care Rev. 2007; 9(3): 415–418.
 12. Laboratoria Medyczne Vitalabo. Available at: www.vitalabo.com.pl. Access: 01.08.2017.
 13. Stanowisko PTD 2013: Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę. Diabet Klin. 2013; 2(supl A).
 14. StatSoft Polska. Available at: www.statsoft.pl. Access: 01.08.2017.
 15. Wetteland P, Røger M, Solberg HE, et al. Population-based erythrocyte sedimentation rates in 3910 subjectively healthy Norwegian adults. A statistical study based on men and women from the Oslo area. J Intern Med. 1996; 240(3): 125–131.