Tom 11, Nr 4 (2017)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2017-10-04

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 1016
Wyświetlenia/pobrania artykułu 8971
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Uporczywy kaszel — trudności diagnostyczno-terapeutyczne w codziennej praktyce lekarskiej

Aleksandra Undrunas1, Krzysztof Kuziemski1
Forum Medycyny Rodzinnej 2017;11(4):149-155.

Streszczenie

 Kaszel stanowi naturalny odruch obronny organizmu. Jest pożądan ym odruchem umoż­liwiającym usuwanie nadmiaru wydzieliny oraz zapobiegającym pr zedostawaniu się ciał obcych do dolnych odcinków dróg oddechowych. Kaszel, szczególnie, uporczywy, przewlekły, trwający powyżej ośmiu tygodni stanowi znaczący problemem dla chorego i częstą przyczynę wizyt u lekarzy różnych specjalności. Uporczywy kaszel powoduje znaczący dyskomfort, dolegliwości z różnych narządów oraz wyraźnie obniża jakość życia. Etiologia kaszlu bywa złożona, dlatego w niektórych sytuacjach trudno wykryć jego przyczynę. Diagnostyka upo­rczywego kaszlu wymaga czasami interdyscyplinarnego działania i współpracy klinicystów różnych specjalności. W pracy omówiono podstawowe aspekty etiopatogenetyczne, kliniczne oraz podano podstawowe zasady leczenia uporczywego kaszlu.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Jones BF, Stewart MA. Duration of cough in acute upper respiratory tract infections. Aust Fam Physician. 2002; 31(10): 971–973.
 2. Chung KF, Pavord ID. Prevalence, pathogenesis, and causes of chronic cough. Lancet. 2008; 371(9621): 1364–1374.
 3. Higenbottam T. Chronic cough and the cough reflex in common lung diseases. Pulm Pharmacol Ther. 2002; 15(3): 241–247.
 4. Widdicombe J, Fontana G. Cough: what's in a name? Eur Respir J. 2006; 28(1): 10–15.
 5. Morice AH, Fontana GA, Belvisi MG, et al. European Respiratory Society (ERS). ERS guidelines on the assessment of cough. Eur Respir J. 2007; 29(6): 1256–1276.
 6. Irwin RS, Pratter MR, Brightling CE, et al. Diagnosis and management of cough executive summary: ACCP evidence-based clinical practice guidelines. Chest. 2006; 129(1 Suppl): 1S–23S.
 7. Morice AH, Fontana GA, Sovijarvi ARA, et al. The diagnosis and management of chronic cough. Eur Respir J. 2004; 24(3): 481–492.
 8. Pratter MR. Chronic upper airway cough syndrome secondary to rhinosinus diseases (previously referred to as postnasal drip syndrome): ACCP evidence-based clinical practice guidelines. Chest. 2006; 129(1 Suppl): 63S–71S.
 9. De Diego A, Martínez E, Perpiñá M, et al. Airway inflammation and cough sensitivity in cough-variant asthma. Allergy. 2005; 60(11): 1407–1411.
 10. Guidelines for Methacholine and Exercise Challenge Testing—1999. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2000; 161(1): 309–329.
 11. Irwin RS, Madison JM. Diagnosis and treatment of chronic cough due to gastro-esophageal reflux disease and postnasal drip syndrome. Pulm Pharmacol Ther. 2002; 15(3): 261–266.
 12. Wassenaar E, Johnston N, Merati A, et al. Pepsin detection in patients with laryngopharyngeal reflux before and after fundoplication. Surg Endosc. 2011; 25(12): 3870–3876.
 13. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Global initiative for chronic obstructive lung disease. Gold 2017; Dostępne na stronie: http://goldcopd.org/gold-2017-global-strategy-diagnosis-management-prevention-copd/. Dostęp 01.07.2017.
 14. Nuss DW, Lyons GD, Joseph JJ. Chronic cough due to angiotensin-converting enzyme inhibitors. Ear Nose Throat J. 1990; 69(9): 649, 651.
 15. Chan K, Ing A, Birring SS, et al. Obstructive sleep apnoea: a cause of chronic cough. Cough. 2007; 3: 7–131.
 16. Jiang G, Huang X, Li T, et al. Chronic cough: clinical characteristics and etiologies of 510 cases. Turk J Med Sci. 2016; 46(6): 1734–1739.
 17. Jung TH, Rho JH, Hwang JH, et al. The effect of the humidifier on sore throat and cough after thyroidectomy. Korean J Anesthesiol. 2011; 61(6): 470–474.
 18. Gibson PG, Dolovich J, Denburg J, et al. Chronic cough: eosinophilic bronchitis without asthma. Lancet. 1989; 1(8651): 1346–1348.
 19. Irwin RS, Corrao WM, Pratter MR. Chronic persistent cough in the adult: the spectrum and frequency of causes and successful outcome of specific therapy. Am Rev Respir Dis. 1981; 123(4 Pt 1): 413–417.
 20. Smith JA, Woodcock A. Chronic Cough. N Engl J Med. 2016; 375(16): 1544–1551.
 21. Irwin R. Complications of Cough. Chest. 2006; 129(1).
 22. Chung KF, Widdicombe JG, Boushey H. Cough: Causes, Mechanisms and Therapy. Wiley-Blackwell. Oxford 2003.
 23. Global Initiative for Asthma. www.http://ginasthma.org/. Dostęp: 01.07.2017.
 24. Kardos P. Management of cough in adults. Breathe. 2010; 7(2): 122–133.
 25. Kvale PA. Chronic cough due to lung tumors: ACCP evidence-based clinical practice guidelines. Chest. 2006; 129(1 Suppl): 147S–153S.
 26. Page C, Lee LY. Summary: Peripheral Pharmacology of Cough. Pulmonary Pharmacology & Therapeutics. 2002; 15(3): 217–219.
 27. Barnabè R, Berni F, Clini V, et al. The efficacy and safety of moguisteine in comparison with codeine phosphate in patients with chronic cough. Monaldi Arch Chest Dis. 1995; 50(2): 93–97.
 28. Pornsuriyasak P, Charoenpan P, Vongvivat K, et al. Inhaled corticosteroid for persistent cough following upper respiratory tract infection. Respirology. 2005; 10(4): 520–524.
 29. Morice AH, Menon MS, Mulrennan SA, et al. Opiate therapy in chronic cough. Am J Respir Crit Care Med. 2007; 175(4): 312–315.