Tom 11, Nr 5 (2017)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2017-11-28

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 2540
Wyświetlenia/pobrania artykułu 6014
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Andropauza i proces starzenia się a jakość życia mężczyzn po 50. roku życia

Katarzyna Walaszek1, Barbara Tomala1, Iwona Kowalska1, Anna Rej-Kietla1
Forum Medycyny Rodzinnej 2017;11(5):209-215.

Streszczenie

WSTĘP: Andropauza oraz fizjologiczne starzenie się mężczyzn są naturalnymi etapami ich życia. Niemniej jednak wspomniane zagadnienia są bardzo często pomijane, tak przez samych mężczyzn jak również przez personel medyczny. CEL: Zasadniczym celem badań własnych jest określenie poziomu wiedzy na temat wpływu andropauzy w procesie starzenia się osób po 50 roku życia. Badania mają na celu wykazanie czy objawy towarzyszące andropauzie zmniejszają komfort życia mężczyzn po 50 roku życia. MATERIAŁ I METODA: Badania przeprowadzone zostały na grupie 50 mężczyzn po 50 roku życia. Do ich przeprowadzenia wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety, który odnosił się do wiedzy respondentów na temat andropauzy oraz występowania u nich objawów charakterystycznych dla tego stanu i ich wpływu na samopoczucie mężczyzn. WYNIKI: Mężczyźni objęci badaniem wykazywali się różnym stopniem wiedzy na temat procesu starzenia się oraz andropauzy. Z różną częstotliwością odczuwali oni również objawy charakterystyczne dla andropauzy. WNIOSKI: Analiza wyników uzyskanych po przeprowadzeniu badań odnoszących się do zagadnienia andropauzy i fizjologicznego starzenia się organizmu pozwoliły na stwierdzenie, że poziom wiedzy mężczyzn w tym zakresie jest niski. Analizy wykazały również, że mężczyźni po 50 roku życia z różną częstotliwością odczuwają dolegliwości charakterystyczne dla andropauzy, a same dolegliwości zmniejszają komfort ich życia.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

  1. Mędraś M, Beblok L. Andropauza. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002: Warszawa.
  2. Kępiński A. Z psychopatologii życia seksualnego. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003.
  3. Semczuk M, Kurpisz M. Andrologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.
  4. Zgliczyński S. Starzenie się mężczyzn andropauza. Żyjmy dłużej, Warszawa 2003.
  5. Kaczyńska-Butryn Z. Diagnoza pielęgniarska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.
  6. Imieliński K. Zarys seksuologii i seksiatrii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1982.
  7. Collins S, Parker E. Podstawy pielęgniarstwa propedeutyka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.
  8. Głowacka A. Pielęgniarstwo. Nowa Medycyna. Wydawnictwo Medyczne BORGIS, Warszawa 2000.
  9. Borkowski A, Borówka A. Choroby gruczołu krokowego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997.
  10. Cianciara D. Raport Siemensa 2012. Zdrowie - męska rzecz. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2013.