Tom 11, Nr 3 (2017)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2017-07-17

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 2586
Wyświetlenia/pobrania artykułu 5218
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Guzy nowotworowe jamy brzusznej u dzieci — wyzwanie dla pediatry i radiologa

Małgorzata Maria Skuza1, Teresa Stachowicz-Stencel2
Forum Medycyny Rodzinnej 2017;11(3):114-120.

Streszczenie

WSTĘP. Badania obrazowe są nieodłącznym elementem diagnostyki onkologicznej, ich udział we wczesnym rozpoznaniu choroby nowotworowej ma znaczny wpływ na dalsze działania diagnostyczne. Cel. Przedstawienie roli badań radiologicznych w diagnostyce nowotworów jamy brzusznej u dzieci.

MATERIAŁ I METODY. Retrospektywna analiza wyników badań obrazowych (USG, TK, RM) wykonanych u 86 dzieci w wieku od czterech dni do 15 lat, diagnozowanych i leczonych w latach 2007–2016 w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii GUMed.

WYNIKI. Dokładność metody USG oceniono na 77%, TK — 81%, zaś RM — 78%. Zgodność badań USG z TK stwierdzono u 49/59 pacjentów, USG z RM u 34/40, zaś TK z RM u 11/13, natomiast jednomyślny wynik we wszystkich trzech metodach zaobserwowano u 9/13 pacjentów.

WNIOSKI. Ultrasonograficzna ocena narządów jamy brzusznej jest wstępnym badaniem diagnostycznym o wysokiej dokładności i powinna być wykonywana w pierwszej kolejności u każdego chorego z podejrzeniem guza jamy brzusznej. Poszerzenie diagnostyki powinno opierać się na metodzie RM i TK. Jedynie na podstawie wyniku badania histologicznego guza można ustalić ostateczne rozpoznanie.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Kowalczyk J. Epidemiologia nowotworów złośliwych u dzieci. In: Chybicka A. ed. Onkologia i hematologia dziecięca. Tom I. PZWL, Warszawa 2008: 3–7.
 2. Balcerska A. Epidemiologia chorób nowotworowych u dzieci. Forum Medycyny Rodzinnej. 2009; 3: 61–63.
 3. Lewandowska A. Cancer Epidemiology and Prevention in Children and Adolescents – View Thesis. International Journal of Pediatrics and Child Health. 2013; 1(1): 19–26.
 4. Maloglowkin N, Monforte H, Kovanlikaya A, et al. Pediatric germ cell tumors. W: Raghavan D (red) American Cancer Society atlas of clinical oncology - germ cell tumors. London/Hamilton: BC Decker INc. ; 2003: 265–286.
 5. Womer R, Barr F, Linardic C. Rhabdomyosarcoma. In: Orkin S, Nathan D, Ginsburg D. ed. Nathan and Oski's Hematology and Oncology of Infancy and Childhood. Saunders 2015: 1906–1944.
 6. Rabelo L, Florêncio I, Pirauá I, et al. Crianças necessitam de jejum antes de ultrassonografia abdominal? Radiologia Brasileira. 2009; 42(6): 349–352.
 7. Kosiak W, Zaleska-Dorobisz U. Ultrasonografia w chorobach nowotworowych u dzieci. Forum Medycyny Rodzinnej. 2009; 3: 389–395.
 8. Brisse HJ, McCarville MB, Granata C, et al. International Neuroblastoma Risk Group Project. Guidelines for imaging and staging of neuroblastic tumors: consensus report from the International Neuroblastoma Risk Group Project. Radiology. 2011; 261(1): 243–257.
 9. Treetipsatit J, Pradniwat K, Laohapensang M, et al. Primary intrarenal/perirenal neuroblastoma mimicking Wilms' tumor at presentation in a 5-year-old girl: a case report from Siriraj hospital. J Med Assoc Thai. 2014; 97(9): 982–987.
 10. Kembhavi SA, Shah S, Rangarajan V, et al. Imaging in neuroblastoma: An update. Indian J Radiol Imaging. 2015; 25(2): 129–136.
 11. Hiorns MP, Owens CM. Radiology of neuroblastoma in children. Eur Radiol. 2001; 11(10): 2071–2081.
 12. Siegel MJ, Ishwaran H, Fletcher BD, et al. Staging of neuroblastoma at imaging: report of the radiology diagnostic oncology group. Radiology. 2002; 223(1): 168–175.
 13. Zhuang Bo, Lv DK, Gao SJ, et al. Differential diagnosis of CT images in children with neuroblastomas and ganglioneuroblastomas. Asian Pac J Cancer Prev. 2014; 15(23): 10509–10512.
 14. Schiavon JL, Caran EM, Odone Filho V, et al. The value of anterior displacement of the abdominal aorta in diagnosing neuroblastoma in children. Radiol Bras. 2016; 49(6): 369–375.
 15. Scott DJ, Wallace WH, Hendry GM. With advances in medical imaging can the radiologist reliably diagnose Wilms' tumours? Clin Radiol. 1999; 54(5): 321–327.
 16. Chung EM, Graeber AR, Conran RM. Renal Tumors of Childhood: Radiologic-Pathologic Correlation Part 1. The 1st Decade: From the Radiologic Pathology Archives. Radiographics. 2016; 36(2): 499–522.
 17. Pritchard-Jones K, Graf N, van Tinteren H, et al. Evidence for a delay in diagnosis of Wilms' tumour in the UK compared with Germany: implications for primary care for children. Arch Dis Child. 2016; 101(5): 417–420.
 18. Ibrahim NA, Elsaid H, aboubeih EA. The accuracy of MDCT for staging of Wilms’ tumor. The Egyptian Journal of Radiology and Nuclear Medicine. 2014; 45(2): 575–581.
 19. Gow KW, Roberts IF, Jamieson DH, et al. Local staging of Wilms' tumor--computerized tomography correlation with histological findings. J Pediatr Surg. 2000; 35(5): 677–679.
 20. Servaes S, Khanna G, Naranjo A, et al. Comparison of diagnostic performance of CT and MRI for abdominal staging of pediatric renal tumors: a report from the Children's Oncology Group. Pediatr Radiol. 2015; 45(2): 166–172.
 21. Kazanowska B, Węcławek-Tompol J. Guzy tkanek miękkich. W: Chybicka A. (red) Od objawu do nowotworu. Wrocław: Elsevier Urban & Partner. ; 2013: 160–169.
 22. Stamatiou K, Papadoliopoulos I, Dahanis S, et al. The accuracy of ultrasonography in the diagnosis of superficial bladder tumors in patients presenting with hematuria. Ann Saudi Med. 2009; 29(2): 134–137.
 23. Ueno T, Tanaka YO, Nagata M, et al. Spectrum of germ cell tumors: from head to toe. Radiographics. 2004; 24(2): 387–404.