Tom 11, Nr 5 (2017)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2017-11-28

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 2892
Wyświetlenia/pobrania artykułu 7362
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Ocena czynności nerek w przewlekłej chorobie alkoholowej na podstawie stężeń kreatyniny i mocznika

Patrycja Katarzyna Gazy, Zofia Czubasiewicz, Sebastian Standowicz, Bożena Echolc, Bogdan Mazur
Forum Medycyny Rodzinnej 2017;11(5):230-236.

Streszczenie

Wstęp: Uzależnienie od alkoholu jest problemem powszechnym i dotyczy coraz to młodszych grup wiekowych. Długotrwałe nadużywanie alkoholu prowadzi zaś do zaburzeń wielonarządowych i wyniszczenia organizmu. Celem niniejszej pracy jest ocena zależności między czasem trwania choroby alkoholowej a stężeniami kreatyniny i mocznika. Materiał i metody: : Badaniem objęto 400 mężczyzn ze stwierdzoną chorobą alkoholową na podstawie kryteriów ICD-10, oraz 50 mężczyzn stanowiących grupę kontrolną, u których nie stwierdzono uzależnienia od alkoholu. Chorych z uzależnieniem od alkoholu podzielono na 4 grupy w zależności od czasu trwania choroby alkoholowej: I (1-5lat), II (6-10 lat), III (11-15 lat) i IV (16-20 lat). We wszystkich grupach oznaczano stężenie kreatyniny i mocznika, otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej. Wyniki: Średnie stężenia kreatyniny wynosiły odpowiednio w grupie I 87,30 μmol/l, w grupie kontrolnej 84,18 μmol/l, w grupie II (75,83) i w grupie III (72,96 μmol/l). Najniższe, istotnie statystycznie różniące się od pozostałych grup stężenia kreatyniny obserwowano w grupie IV (69,29 μmol/l). Średnie wartości stężenia mocznika w grupie I ( 3,59 mmol/l), II (3,58 mmol/l), III (3,98 mmol/l) oraz w grupie kontrolnej (3,96 mmol/l) nie różniły się istotnie statystycznie , były natomiast istotnie statystycznie niższe niż średnie wartości stężenia mocznika w grupie IV (4,37 mmol/l). Wnioski: Wraz z czasem trwania choroby alkoholowej obserwuje się stopniowy spadek stężenia kreatyniny, a wzrost stężenia mocznika w surowicy krwi, co najpewniej ma związek z postępującym wyniszczeniem organizmu. W związku z powyższym ocena czynności nerek u osób przewlekle nadużywających alkoholu na podstawie stężeń kreatyniny i mocznika jest w znacznym stopniu utrudniona.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Wojtyniak B, Chańska M, Tucholska-Załuska H, et al. Analiza nadumieralności mężczyzn w Polska z uwzględnieniem skutków spożywania alkoholu jako jednego z czynników sprawczych. Alkoholizm i Narkomania. 1991(2).
 2. Room R, Babor T, Rehm J. Alcohol and public health. Lancet. 2005; 365(9458): 519–530.
 3. Epstein M. Alcohol's impact on kidney function. Alcohol Health Res World. 1997; 21(1): 84–92.
 4. Cecchin E, De Marchi S. Alcohol misuse and renal damage. Addict Biol. 1996; 1(1): 7–17.
 5. Majumdar SK, Shaw GK, O'Gorman P, et al. Plasma urea and creatinine status in chronic alcoholics. Drug Alcohol Depend. 1982; 9(2): 97–100.
 6. Van Thiel DH, Williams WD, Gavaler JS, et al. Ethanol--its nephrotoxic effect in the rat. Am J Pathol. 1977; 89(1): 67–83.
 7. Van Thiel DH, Gavaler JS, Little JM, et al. Alcohol: its effect on the kidney. Metabolism. 1977; 26(8): 857–866.
 8. Omoto M, Imai T, Otahara Y, et al. [Effects of long-term ethanol administration (1). Effects of long-term ethanol administration on kidney studied at several periods of time during the administration]. Nihon Arukoru Yakubutsu Igakkai Zasshi. 1997; 32(1): 27–45.
 9. Chung FM, Yang YH, Shieh TY, et al. Effect of alcohol consumption on estimated glomerular filtration rate and creatinine clearance rate. Nephrol Dial Transplant. 2005; 20(8): 1610–1616.
 10. Tseĭslier IuV, Podpalova OM, Nuryshchenko NIe, et al. [Actomyosin ATPase activity of skeletal muscles and the markers of tissue damage in the blood of rats under prolonged chronic alcoholization]. Ukr Biochem J. 2014; 86(5): 56–64.
 11. Daher ED, Silva Júnior GB, Brunetta DM, et al. Rhabdomyolysis and acute renal failure after strenuous exercise and alcohol abuse: case report and literature review. Sao Paulo Med J. 2005; 123(1): 33–37.
 12. Vanholder R, Sever MS, Erek E, et al. Rhabdomyolysis. J Am Soc Nephrol. 2000; 11(8): 1553–1561.