Tom 11, Nr 1 (2017)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2017-03-31

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 1182
Wyświetlenia/pobrania artykułu 2040
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Znajomość symptomów zaburzeń odżywiania wśród młodzieży gimnazjalnej a ich środowisko wychowawcze

Wanda Komorowska-Szczepańska, Irena Kaczmarska
Forum Medycyny Rodzinnej 2017;11(1):32-37.

Streszczenie

Wstęp. Zaburzenia odżywiania stały się we współczesnym świecie istotnym, narastającym problemem zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym.

Cel badania. Celem pracy jest poznanie poziomu wiedzy na temat symptomów zaburzeń odżywiania wśród młodzieży gimnazjalnej i wpływu środowiska wychowawczego na poziom tej wiedzy.

Materiał i metody. Badanie przeprowadzono za pomocą autorskiego kwestionariusza anonimowej ankiety wśród 200 uczniów (105 dziewcząt i 95 chłopców) trzecich klas gimnazjalnych w ośmiu szkołach gimnazjalnych: dwóch wiejskich, trzech małomiejskich i trzech wielkomiejskich w 2013 roku.

Wyniki. Uczniowie gimnazjum prezentują średni poziom wiedzy na temat zaburzeń odżywiania. Płeć, wskaźnik BMI, poziom wykształcenia czy wiek rodziców nie mają istotnego wpływu na poziom wiedzy uczniów o tych zaburzeniach. Respondenci matek pracujących zawodowo mają większy poziom wiedzy. Uczniowie zamieszkujący dużą aglomerację miejską prezentują wyższy zasób wiedzy o zaburzeniach odżywiania niż zamieszkujący środowisko małomiejskie i wiejskie. Wnioski. Jak wykazały badania wiedza adolescentów na temat zaburzeń odżywiania jest niewystarczająca. Należy więc zadbać o ich pełniejszą edukację w tym zakresie, zwrócenie uwagi na pierwsze objawy choroby oraz na zapobieganie chorobie w populacji dorastającej młodzieży.  

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF