Tom 11, Nr 1 (2017)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2017-03-31

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 536
Wyświetlenia/pobrania artykułu 464
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Badanie pilotażowe: częstość występowania przedchorobowego zespołu metabolicznego u osób z nadciśnieniem tętniczym z praktyki lekarza ogólnego w przemysłowym mieście za pomocą kryteriów diagnostycznych IDF i ATP III

Krzysztof Dobosz
Forum Medycyny Rodzinnej 2017;11(1):26-31.

Streszczenie

Wstęp: Zespół metaboliczny (MS), jako grupa niepowiązanych nieza leżnych czynników ryzyka, takich jak: występowanie otyłości brzusznej, nadciśnienia tętniczego, podniesionego stężenia trójglicerydów (TG) czy glukozy oraz obniżonego stężenia cholesterolu we frakcji HDL jest jednym z najlepszych podłoży do rozwinięcia w przyszłości pełnoobjawowej cukrzycy (DM) czy chorób naczyniowo-sercowych (CVD).

Cel badania: 1. Analiza częstości występowania zespołu metabolicznego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym z poradni ogólnej lekarza rodzinnego. 2. Ocena frekwencji przedchorobowego MS za pomocą kryteriów diagnostycznych IDF i ATP III.

Materiał i metody: Badanie zostało oparte na przekrojowej analizie danych 89 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym — próbie z pacjentów przychodni rodzinnej położonej w mieście przemysłowym — którzy w drugiej połowie 2014 roku stawili się do lekarza ogólnego oraz mieli wykonane oznaczenia laboratoryjne. Tak zwany stan przedchorobowy został określony przez wykluczenie występowania u pacjenta DM i/lub CVD.

Wyniki: Zgodnie z przyjętą metodologią 55,06% osób było w stanie przedchorobowym, zaś u 44,94% wystąpiła DM i/lub CVD. W edług IDF MS występował u 76,40%, zaś u 13,60% nie. Według ATP III MS miało 62,92% osób, a 37,08% nie miało.

Wnioski: 1. Użycie w badanej populacji kryteriów diagnostycznych IDF powoduje postawienie rozpoznania MS u 74,60% zaś wg ATP III u 62,92% osób. 2. Blisko co 4 z 9 zbadanych {?} osób z nadciśnieniem tętniczym miała przedchorobowy zespół metaboliczny (pre-MetS), podobnie statystycznie często (p < 0,01) za pomocą {?} IDF czy też ATP III.  

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF (angielski) Pobierz plik PDF