dostęp otwarty

Tom 10, Nr 5 (2016)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2016-11-28
Pobierz cytowanie

Analiza oczekiwań pacjentów objętych ambulatoryjną opieką medyczną w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Krystyna Kurowska, Agnieszka Sawicka
Forum Medycyny Rodzinnej 2016;10(5):263-271.

dostęp otwarty

Tom 10, Nr 5 (2016)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2016-11-28

Streszczenie

Wstęp. Podstawowa opieka zdrowotna stanowi główne i fundamentalne ogniw o systemu opieki zdrowotnej w ogóle. Właściwe funkcjonowanie placówek medycznych, prawidłowe rozpoznanie potrzeb pacjentów i spełnianie ich oczekiwań przyczyniają się do poprawy jakości leczenia.

Cel. Analiza oczekiwań pacjentów objętych ambulatoryjną opieką medyczną w podstawowej opiece medycznej.

Materiał i metody. Badaniami objęto 104 osoby będące pod opieką Specjalistycznej Przychodni Medycyny Rodzinnej Rudak-Med w Toruniu. W badaniu wykorzystano Listę Oczekiwań Pacjenta (PRF) w adaptacji Juczyńskiego.

Wyniki. Pacjenci objęci ambulatoryjną opieką medyczną mają różne oczekiwania. W największym stopniu zależy im na pozyskiwaniu informacji dotyczących wyjaśnienia przyczyn i istoty choroby. Im więcej podczas wizyty otrzymają wsparcia (emocjonalnego, wyjaśnienia choroby, uzyskania informacji na temat leczenia), tym wyższy jest poziom zadowolenia z usługi. Najwyższe zapotrzebowanie na wsparcie emocjonalne zaobserwowano u osób z niskim wykształceniem oraz u osób bezrobotnych. Dłuższy czas przynależności do przychodni podwyższa prestiż placówki i wpływa pozytywnie na stopień zadowolenia z oferowanych usług.

Wnioski. Analiza przeprowadzonych badań może przyczynić się do poprawy jakości usług poprzez ciągłe wprowadzanie innowacji w placówce. Jakość usług świadczonych przez pracowników przekłada się na zadowolenie pacjenta, a to z kolei ma wpływ na satysfakcję personelu z wykonywanej pracy.

Streszczenie

Wstęp. Podstawowa opieka zdrowotna stanowi główne i fundamentalne ogniw o systemu opieki zdrowotnej w ogóle. Właściwe funkcjonowanie placówek medycznych, prawidłowe rozpoznanie potrzeb pacjentów i spełnianie ich oczekiwań przyczyniają się do poprawy jakości leczenia.

Cel. Analiza oczekiwań pacjentów objętych ambulatoryjną opieką medyczną w podstawowej opiece medycznej.

Materiał i metody. Badaniami objęto 104 osoby będące pod opieką Specjalistycznej Przychodni Medycyny Rodzinnej Rudak-Med w Toruniu. W badaniu wykorzystano Listę Oczekiwań Pacjenta (PRF) w adaptacji Juczyńskiego.

Wyniki. Pacjenci objęci ambulatoryjną opieką medyczną mają różne oczekiwania. W największym stopniu zależy im na pozyskiwaniu informacji dotyczących wyjaśnienia przyczyn i istoty choroby. Im więcej podczas wizyty otrzymają wsparcia (emocjonalnego, wyjaśnienia choroby, uzyskania informacji na temat leczenia), tym wyższy jest poziom zadowolenia z usługi. Najwyższe zapotrzebowanie na wsparcie emocjonalne zaobserwowano u osób z niskim wykształceniem oraz u osób bezrobotnych. Dłuższy czas przynależności do przychodni podwyższa prestiż placówki i wpływa pozytywnie na stopień zadowolenia z oferowanych usług.

Wnioski. Analiza przeprowadzonych badań może przyczynić się do poprawy jakości usług poprzez ciągłe wprowadzanie innowacji w placówce. Jakość usług świadczonych przez pracowników przekłada się na zadowolenie pacjenta, a to z kolei ma wpływ na satysfakcję personelu z wykonywanej pracy.

Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

podstawowa opieka zdrowotna, oczekiwania, satysfakcja, wsparcie, jakość usług

Informacje o artykule
Tytuł

Analiza oczekiwań pacjentów objętych ambulatoryjną opieką medyczną w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Czasopismo

Forum Medycyny Rodzinnej

Numer

Tom 10, Nr 5 (2016)

Strony

263-271

Data publikacji on-line

2016-11-28

Rekord bibliograficzny

Forum Medycyny Rodzinnej 2016;10(5):263-271.

Słowa kluczowe

podstawowa opieka zdrowotna
oczekiwania
satysfakcja
wsparcie
jakość usług

Autorzy

Krystyna Kurowska
Agnieszka Sawicka

Referencje (20)
 1. Wierzbińska-Karakuła S, Binkowska-Bury M, Burzyńska J, et al. Respektowanie oczekiwań i praw pacjentów w podkarpackich jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej jako element jakości usług zdrowotnych. Prz Med Uniw Rzesz Inst Leków. 2015; 13(1): 19–30.
 2. Brodzińska M, Modzelewska K, Stachowska M, et al. Stratyfikacja czynników determinujących opinię o jakości świadczeń w zakresie kompetencji pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Doniesienia wstępne Probl Hig Epidemiol. 2010; 91(2): 303–307.
 3. Kapała W, Skrobisz J. Oczekiwania pacjentów hospitalizowanych w oddziale chirurgii trybem planowym względem zespołu lekarskiego, pielęgniarskiego i warunków lokalowych. Nowiny Lek. 2006; 75(4): 351–358.
 4. Wawrzyniak A, Warmuz-Stangierska I, Marcinkowska M, et al. Jak pacjenci oceniają opiekę Poradni Lekarza Rodzinnego? Fam. Med. Prim. Care Rev. 2005; 7(3): 618–621.
 5. Łukomska A, Nowakowska I. Satysfakcja pacjenta jako wskaźnik jakości usług zdrowotnych. Pielęg Pol. 2011; 2: 102–105.
 6. Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2001.
 7. Marcinowicz M, Grębowski R. Satysfakcja pacjentów w świetle polskich badań empirycznych – próba wyjaśnienia zagadki wysokiego poziomu zadowolenia z opieki. Pol. Merkuriusz Lek. 2005; 18(108): 663–666.
 8. Pecyna MB. Czynniki psychologiczne warunkujące autopercepcję i percepcję lekarza w układzie ja-inny. . Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 1997.
 9. Kurpas D, Steciwko A. Satysfakcja pacjenta jako główny wskaźnik poziomu jakości podstawowej opieki zdrowotnej. Prz Lek. 2005; 62(12): 1546–1551.
 10. Withers J, Vipperman C. Na czym polega i jak robić marketing usług: poradnik dla średnich i małych firm. . Wydaw. M&A Communications Polska, Lublin 1994.
 11. Steć A, Wołyniak M, Wdowiak L. Satysfakcja pacjentów z usług świadczonych przez wybrane niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Probl Hig Epidemiol. 2007; 88(3): 272–276.
 12. Kurpas D, Ciąglewicz J, Haus-Wytrychowska A, et al. Jakość opieki w opinii pacjentów z przewlekłymi schorzeniami układu krążenia. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2010; 12(3): 701–704.
 13. Gugała B, Iwanicka-Maciura A, Mryczko E. Oczekiwania rodzin pacjentów przewlekle chorych w zakresie opieki pielęgniarskiej. Med. Og. Nauki Zdr. 2012; 18(3): 225–228.
 14. Grochans E, Wieder-Huszla S, Jurczak A, et al. Wsparcie emocjonalne jako wyznacznik jakości opieki pielęgniarskiej. Probl Hig Epidemiol. 2009; 90(2): 236–239.
 15. Rudawska I. Rola profesjonalisty w kształtowaniu relacji z klientem – studium rynku usług medycznych. Przew Menedż Zdr. 2001; 5: 20–22.
 16. Grabska K, Stefańska W. Sylwetka zawodowa pielęgniarki w opinii pacjentów. Probl Pielęg. 2009; 17(1): 8–12.
 17. Kachaniuk H, Gozdek N, Kachaniuk J. Poglądy pacjentów na zakres i sposób przekazywania informacji zdrowotnej osobom chorym i rodzinie. Zdr. Publ. 2003; 113(3. ; 4: 264–267.
 18. Jędrych M, Polz-Dacewicz M, Rogala U, et al. Ocena satysfakcji pacjentów z opieki pielęgniarskiej w podstawowej opiece zdrowotnej w zależności od dostępu do opieki. Probl Hig Epidemiol. 2008; 89(supl. 1): 76–77.
 19. Dakof GA, Taylor SE. Victims' perceptions of social support: what is helpful from whom? J Pers Soc Psychol. 1990; 58(1): 80–89.
 20. Ostrowska A. Relacja pacjent-lekarz: nowa jakość? Prom Zdr. 2001; 8(21): 109–121.

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Forum Medycyny Rodzinnej dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl