dostęp otwarty

Tom 10, Nr 5 (2016)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2016-11-28
Pobierz cytowanie

Pacjent z podejrzeniem ostrego wirusowego zapalenia mięśnia sercowego w opiece ambulatoryjnej

Małgorzata Mikołajczyk, Krzysztof Kanecki, Piotr Tyszko, Michał Kidawa, Janusz Siebert
Forum Medycyny Rodzinnej 2016;10(5):229-237.

dostęp otwarty

Tom 10, Nr 5 (2016)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2016-11-28

Streszczenie

Wprowadzenie. Wśród pacjentów z ostrym zapaleniem mięśnia sercowego dominuje etiologia wirusowa choroby. Objawy ostrego wirusowego zapalenia mięśnia serca (OWZMS) w początkowym okresie choroby mogą mieć niespecyficzny charakter, co może utrudniać diagnostykę i wdrożenie właściwego leczenia. Chorobę mogą wywołać różne wirusowe czynniki etiologiczne, w związku z tym może różnić się rodzajem i stopniem nasilenia objawów, możliwymi do zastosowania metodami leczenia oraz rokowaniem. Może przebiegać łagodnie lub z narastającymi objawami niewydolności serca, łącznie z nagłym zatrzymaniem krążenia, mogącym pojawić się w krótkim okresie od wystąpienia objawów. W związku z tym bardzo istotną rolę odgrywa opieka ambulatoryjna, do której pacjent może zgłosić się w pierwszej kolejności. Brak jest powszechnie przyjętych standardów postępowania w przypadku podejrzenia i leczenia OWZMS. Z drugiej strony lekarz opieki ambulatoryjnej ma obowiązek opierać swoje postępowanie na sprawdzonych dowodach medycznych.

Cele i metodyka. Celem publikacji jest wskazanie najnowszych danych medycznych na temat diagnostyki i leczenia OWZMS w opiece ambulatoryjnej w początkowym okresie choroby. Dane oparto o najnowsze doniesienia z literatury medycznej.

Podsumowanie. Opieka ambulatoryjna, w tym lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, odgrywają znaczącą rolę w diagnostyce i leczeniu pacjentów w początkowym okresie choroby. Dane zawarte w publikacji mogą stanowić wsparcie w podejmowaniu decyzji w ambulatoryjnej.

Streszczenie

Wprowadzenie. Wśród pacjentów z ostrym zapaleniem mięśnia sercowego dominuje etiologia wirusowa choroby. Objawy ostrego wirusowego zapalenia mięśnia serca (OWZMS) w początkowym okresie choroby mogą mieć niespecyficzny charakter, co może utrudniać diagnostykę i wdrożenie właściwego leczenia. Chorobę mogą wywołać różne wirusowe czynniki etiologiczne, w związku z tym może różnić się rodzajem i stopniem nasilenia objawów, możliwymi do zastosowania metodami leczenia oraz rokowaniem. Może przebiegać łagodnie lub z narastającymi objawami niewydolności serca, łącznie z nagłym zatrzymaniem krążenia, mogącym pojawić się w krótkim okresie od wystąpienia objawów. W związku z tym bardzo istotną rolę odgrywa opieka ambulatoryjna, do której pacjent może zgłosić się w pierwszej kolejności. Brak jest powszechnie przyjętych standardów postępowania w przypadku podejrzenia i leczenia OWZMS. Z drugiej strony lekarz opieki ambulatoryjnej ma obowiązek opierać swoje postępowanie na sprawdzonych dowodach medycznych.

Cele i metodyka. Celem publikacji jest wskazanie najnowszych danych medycznych na temat diagnostyki i leczenia OWZMS w opiece ambulatoryjnej w początkowym okresie choroby. Dane oparto o najnowsze doniesienia z literatury medycznej.

Podsumowanie. Opieka ambulatoryjna, w tym lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, odgrywają znaczącą rolę w diagnostyce i leczeniu pacjentów w początkowym okresie choroby. Dane zawarte w publikacji mogą stanowić wsparcie w podejmowaniu decyzji w ambulatoryjnej.

Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

ostre wirusowe zapalenie mięśnia serca, HIV, PVB19, HHV-6, podstawowa opieka zdrowotna

Informacje o artykule
Tytuł

Pacjent z podejrzeniem ostrego wirusowego zapalenia mięśnia sercowego w opiece ambulatoryjnej

Czasopismo

Forum Medycyny Rodzinnej

Numer

Tom 10, Nr 5 (2016)

Strony

229-237

Data publikacji on-line

2016-11-28

Rekord bibliograficzny

Forum Medycyny Rodzinnej 2016;10(5):229-237.

Słowa kluczowe

ostre wirusowe zapalenie mięśnia serca
HIV
PVB19
HHV-6
podstawowa opieka zdrowotna

Autorzy

Małgorzata Mikołajczyk
Krzysztof Kanecki
Piotr Tyszko
Michał Kidawa
Janusz Siebert

Referencje (50)
 1. Lindenfeld J, Albert NM, Boehmer JP, et al. Heart Failure Society of America. HFSA 2010 Comprehensive Heart Failure Practice Guideline. J Card Fail. 2010; 16(6): e1–e194.
 2. Richardson P, McKenna W, Bristow M, et al. Report of the 1995 World Health Organization/International Society and Federation of Cardiology Task Force on the Definition and Classification of cardiomyopathies. Circulation. 1996; 93(5): 841–842.
 3. Mahfoud F, Gärtner B, Kindermann M, et al. Virus serology in patients with suspected myocarditis: utility or futility? Eur Heart J. 2011; 32(7): 897–903.
 4. D'Ambrosio A, Patti G, Manzoli A, et al. The fate of acute myocarditis between spontaneous improvement and evolution to dilated cardiomyopathy: a review. Heart. 2001; 85(5): 499–504.
 5. Why HJ, Meany BT, Richardson PJ, et al. Clinical and prognostic significance of detection of enteroviral RNA in the myocardium of patients with myocarditis or dilated cardiomyopathy. Circulation. 1994; 89(6): 2582–2589.
 6. Bowles NE, Ni J, Kearney DL, et al. Detection of viruses in myocardial tissues by polymerase chain reaction. evidence of adenovirus as a common cause of myocarditis in children and adults. J Am Coll Cardiol. 2003; 42(3): 466–472.
 7. Kühl U, Pauschinger M, Noutsias M, et al. High prevalence of viral genomes and multiple viral infections in the myocardium of adults with "idiopathic" left ventricular dysfunction. Circulation. 2005; 111(7): 887–893.
 8. Mahrholdt H, Goedecke C, Wagner A, et al. Cardiovascular magnetic resonance assessment of human myocarditis: a comparison to histology and molecular pathology. Circulation. 2004; 109(10): 1250–1258.
 9. Kühl U, Pauschinger M, Bock T, et al. Parvovirus B19 infection mimicking acute myocardial infarction. Circulation. 2003; 108(8): 945–950.
 10. Bock CT, Klingel K, Kandolf R. Human Parvovirus B19–Associated Myocarditis. New England Journal of Medicine. 2010; 362(13): 1248–1249.
 11. Mahrholdt H, Wagner A, Deluigi CC, et al. Presentation, patterns of myocardial damage, and clinical course of viral myocarditis. Circulation. 2006; 114(15): 1581–1590.
 12. Kühl U, Pauschinger M, Seeberg B, et al. Viral persistence in the myocardium is associated with progressive cardiac dysfunction. Circulation. 2005; 112(13): 1965–1970.
 13. Cooper L. Myocarditis. New England Journal of Medicine. 2009; 360(15): 1526–1538.
 14. Matsumori A, Ohashi N, Hasegawa K, et al. Hepatitis C virus infection and heart diseases: a multicenter study in Japan. Jpn Circ J. 1998; 62(5): 389–391.
 15. Krzeminska-Pakula M, Lipiec P. Zapalenie mięśnia sercowego — wyzwanie dla współczesnej kardiologii. Kardiol Pol. 2009; 67(6): 649–650.
 16. Gore I, Saphir O. Myocarditis; a classification of 1402 cases. Am Heart J. 1947; 34(6): 827–830.
 17. Basso C, Calabrese F, Corrado D, et al. Postmortem diagnosis in sudden cardiac death victims: macroscopic, microscopic and molecular findings. Cardiovasc Res. 2001; 50(2): 290–300.
 18. Mason JW, O'Connell JB, Herskowitz A, et al. A clinical trial of immunosuppressive therapy for myocarditis. The Myocarditis Treatment Trial Investigators. N Engl J Med. 1995; 333(5): 269–275.
 19. Felker GM, Hu W, Hare JM, et al. The spectrum of dilated cardiomyopathy. The Johns Hopkins experience with 1,278 patients. Medicine (Baltimore). 1999; 78(4): 270–283.
 20. Towbin JA, Lowe AM, Colan SD, et al. Incidence, causes, and outcomes of dilated cardiomyopathy in children. JAMA. 2006; 296(15): 1867–1876.
 21. Maron BJ, Doerer JJ, Haas TS, et al. Sudden deaths in young competitive athletes: analysis of 1866 deaths in the United States, 1980-2006. Circulation. 2009; 119(8): 1085–1092.
 22. Nugent AW, Daubeney PEF, Chondros P, et al. National Australian Childhood Cardiomyopathy Study. The epidemiology of childhood cardiomyopathy in Australia. N Engl J Med. 2003; 348(17): 1639–1646.
 23. Kytö V, Saraste A, Voipio-Pulkki LM, et al. Incidence of fatal myocarditis: a population-based study in Finland. Am J Epidemiol. 2007; 165(5): 570–574.
 24. Gravanis MB, Sternby NH. Incidence of myocarditis. A 10-year autopsy study from Malmö, Sweden. Arch Pathol Lab Med. 1991; 115(4): 390–392.
 25. Carniel E, Sinagra G, Bussani R, et al. Fatal myocarditis: morphologic and clinical features. Ital Heart J. 2004; 5(9): 702–706.
 26. van Haelst PL, van Rossem M, Valentijn RM, et al. Giant cell myocarditis: a fatal cause of dyspnea in pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2001; 100(1): 105–107.
 27. Moore RC, Briery CM, Rose CH, et al. Lymphocytic myocarditis presenting as nausea, vomiting, and hepatic dysfunction in the first trimester of pregnancy. Obstet Gynecol. 2006; 108(3 Pt 2): 815–817.
 28. Gluszak M, Borowiecka E, Borowiecka-Elwertowska A, et al. Ostra niewydolność krążenia w przebiegu zapalenia mięśnia sercowego w I trymestrze ciąży. Ginekol Pol. 2013; 84(6): 476–479.
 29. Schultz JC, Hilliard AA, Cooper LT, et al. Diagnosis and treatment of viral myocarditis. Mayo Clin Proc. 2009; 84(11): 1001–1009.
 30. Angelini A, Calzolari V, Calabrese F, et al. Myocarditis mimicking acute myocardial infarction: role of endomyocardial biopsy in the differential diagnosis. Heart. 2000; 84(3): 245–250.
 31. Spinczyk B, Reichman-Warmusz E, Wojnicz R, et al. Zapalenie mięśnia serca. Choroby Serca i Naczyń. 2011; 3(8): 124–131.
 32. Maisch B, Hufnagel G, Kölsch S, et al. The European Study of Epidemiology and Treatment of Cardiac Inflammatory Diseases (ESETCID). First epidemiological results. Herz. 2000; 25(3): 279–285.
 33. Smith SC, Ladenson JH, Mason JW, et al. Elevations of cardiac troponin I associated with myocarditis. Experimental and clinical correlates. Circulation. 1997; 95(1): 163–168.
 34. Morgera T, Di Lenarda A, Dreas L, et al. Electrocardiography of myocarditis revisited: clinical and prognostic significance of electrocardiographic changes. Am Heart J. 1992; 124(2): 455–467.
 35. Punja M, Mark DG, McCoy JV, et al. Electrocardiographic manifestations of cardiac infectious-inflammatory disorders. Am J Emerg Med. 2010; 28(3): 364–377.
 36. Magnani JW, Danik HJ, Dec GW, et al. Survival in biopsy-proven myocarditis: a long-term retrospective analysis of the histopathologic, clinical, and hemodynamic predictors. Am Heart J. 2006; 151(2): 463–470.
 37. Felker GM, Boehmer JP, Hruban RH, et al. Echocardiographic findings in fulminant and acute myocarditis. J Am Coll Cardiol. 2000; 36(1): 227–232.
 38. Mendes LA, Dec GW, Picard MH, et al. Right ventricular dysfunction: an independent predictor of adverse outcome in patients with myocarditis. Am Heart J. 1994; 128(2): 301–307.
 39. Caforio ALP, Pankuweit S, Arbustini E, et al. European Society of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases. Current state of knowledge on aetiology, diagnosis, management, and therapy of myocarditis: a position statement of the European Society of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases. Eur Heart J. 2013; 34(33): 2636-2648–48a-48d.
 40. Shauer A, Gotsman I, Keren A, et al. Acute viral myocarditis: current concepts in diagnosis and treatment. Isr Med Assoc J. 2013; 15(3): 180–185.
 41. Liu PP, Mason JW. Advances in the understanding of myocarditis. Circulation. 2001; 104(9): 1076–1082.
 42. Woodruff . Woodruff J F Viral myocarditis A review Am J Pathol. 1980; 101(2): 425–484.
 43. Malkiel S, Kuan AP, Diamond B. Autoimmunity in heart disease: mechanisms and genetic susceptibility. Mol Med Today. 1996; 2(8): 336–342.
 44. Hermann M. Cardiovascular risk associated with nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Curr Rheumatol Rep. 2009; 11(1): 31–35.
 45. Dickstein K, Cohen-Solal A, Filippatos G, et al. ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2008: the Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2008 of the European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the ure Association of the ESC (HFA) and endorsed by the European Society of Intensive Care Medicine (ESICM). Eur J Heart Fail. 2008; 10(10): 933–989.
 46. McCarthy RE, Boehmer JP, Hruban RH, et al. Long-term outcome of fulminant myocarditis as compared with acute (nonfulminant) myocarditis. N Engl J Med. 2000; 342(10): 690–695.
 47. Amabile N, Fraisse A, Bouvenot J, et al. Outcome of acute fulminant myocarditis in children. Heart. 2006; 92(9): 1269–1273.
 48. Asaumi Y, Yasuda S, Morii I, et al. Favourable clinical outcome in patients with cardiogenic shock due to fulminant myocarditis supported by percutaneous extracorporeal membrane oxygenation. Eur Heart J. 2005; 26(20): 2185–2192.
 49. Lee CH, Tsai WC, Hsu CH, et al. Predictive factors of a fulminant course in acute myocarditis. Int J Cardiol. 2006; 109(1): 142–145.
 50. Fohlman J, Ilbäck NG, Friman G, et al. Vaccination of Balb/c mice against enteroviral mediated myocarditis. Vaccine. 1990; 8(4): 381–384.

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Forum Medycyny Rodzinnej dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl