Tom 9, Nr 3 (2015)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2015-06-17

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 696
Wyświetlenia/pobrania artykułu 4544
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Konsumpcja napojów energetyzujących wśród studentów kierunku fizjoterapia

Katarzyna Wójtowicz-Chomicz, Anna Czeczuk, Elżbieta Huk-Wieliczuk, Andrzej Borzęcki
Forum Medycyny Rodzinnej 2015;9(3):191-193.

Streszczenie

Wstęp. Napoje energetyzujące są uważane za środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które powodują zwiększenie efektywności pracy w warunkach długotrwałego wysiłku fizycznego i psychicznego.

Cel pracy. Ocena wielkości spożycia napojów energetyzujących przez studentów kierunku fizjoterapia oraz analiza czynników decydujących o wyborze napoju energetyzującego.

Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w 2014 roku za pomocą autorskiego kwestionariusza o strukturze zamkniętej wśród studentów fizjoterapii.

Wyniki. W badaniu wzięło udział 220 osób. Ponad połowa respondentów przyznała się do regularnego spożywania napojów energetycznych. Najczęstszym powodem korzystania z napojów energetyzujących była chęć długotrwałej i intensywnej nauki.

Wnioski. Napoje energetyzujące są popularnym produktem spożywczym wśród studentów. Istnieje potrzeba edukacji w tej g rupie odnośnie do zagrożeń wynikających z częstego stosowania napojów energetyzujących.