Tom 8, Nr 3 (2014)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2014-08-21

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 897
Wyświetlenia/pobrania artykułu 2338
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Umiejscowienie kontroli zdrowia a oczekiwania pacjentów objętych opieką medyczną w POZ

Krystyna Kurowska, Aleksandra Horodecka
Forum Medycyny Rodzinnej 2014;8(3):105-116.

Streszczenie

Spełnienie oczekiwań, jakie są stawiane opiece medycznej przez pacjentów, prowadzi do ich zadowolenia, może być także wykorzystane jako wskaźnik jakości opieki zdrowotnej. Określenie związku pomiędzy oczekiwaniami pacjentów wobec sprawowanej opieki medycznej a ich przekonaniami dotyczącymi odpowiedzialności za stan swojego zdrowia.
Badania przeprowadzono w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej AGAMED w Pruszczu w grupie 102 osób dorosłych, które zgłosiły się do przychodni w celu uzyskania porady medycznej. Oczekiwania pacjentów oceniano za pomocą skali PRF, a umiejscowienie kontroli zdrowia skalą MHLC-B w adaptacji Zygfryda Juczyńskiego.
Na ocenę jednostki i zadowolenie pacjenta z podstawowej opieki zdrowotnej wpływa jakość obsługi. Jakość usług medycznych została wysoko oceniona przez pacjentów. Potrzeba wsparcia emocjonalnego jest wyższa u kobiet. Badani chcą być informowani zarówno o przyczynie ich stanu zdrowia, jak i o stosowanym leczeniu. Poziom wykształcenia ma duży wpływ na oczekiwania wobec opieki medycznej, są one wyższe u tych, którzy mają dużą wiedzę na temat metod leczenia. Ankietowani najczęściej wyrażali wewnętrzne umiejscowienie kontroli zdrowia, co świadczy o tym, że częściej angażują się w aktywność prozdrowotną i mają poczucie większej odpowiedzialności za swoje zdrowie.
Aby osiągnąć bardziej efektywną wymianę informacji, pracownicy ochrony zdrowia powinni pozwolić pacjentom na wyrażanie opinii dotyczących swoich chorób, dzielenie się uczuciami z nimi związanymi oraz artykułowanie oczekiwań wobec personelu medycznego.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF