Tom 8, Nr 2 (2014)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2014-06-03

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 2144
Wyświetlenia/pobrania artykułu 4366
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Analiza stylu odżywiania i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży z nadmierną masą ciała — zalecenia dla pacjentów i opiekunów

Maria Krajewska, Anna Balcerska, Aneta Kołodziejska, Anna Stefanowicz
Forum Medycyny Rodzinnej 2014;8(2):98-104.

Streszczenie

W badaniach przeprowadzonych w ostatniej dekadzie w Polsce można zauważyć tendencję do zwiększania się odsetka dzieci wykazujących nadmierną masę ciała. Powodami zaistniałej sytuacji, poza czynnikami genetycznymi i środowiskowymi znanymi od lat, stały się nie tylko wzrost ekonomiczny społeczeństwa, ale także towarzyszący mu postęp techniczny, powodujący zmiany w trybie życia prowadzące do minimalizacji wysiłku fizycznego. Celem niniejszych badań jest analiza dotychczasowego trybu życia i samoocena stanu zdrowiau pacjentów z udokumentowaną nadmierną masą ciała w stosunku do posiadanego wieku oraz sformułowanie zaleceń dla dzieci z nadwagą i ich rodziców , które spowodowałyby cofnięcie się istniejących zaburzeń w odżywianiu i trwałe, pozytywne zmiany ich trybu życia. Uzasadnieniem dla prowadzonych badań są także obserwacje kliniczne, które dokumentują występowanie u dzieci z nadwagą schorzeń niewystępujących bądź pojawiających się bardzo rzadko u dzieci oraz ryzyko płynnego przejścia otyłości dziecka w otyłość człowieka dorosłego.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF