Tom 8, Nr 1 (2014)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2014-03-28

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 1672
Wyświetlenia/pobrania artykułu 31598
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Przegląd testów laboratoryjnych przydatnych w diagnostyce pierwotnych niedoborów odporności

Edyta Brzustewicz, Ewa Bryl
Forum Medycyny Rodzinnej 2014;8(1):27-36.

Streszczenie

Pierwotne niedobory odporności (PNO) obejmują grupę około 150 chorób, których patofizjologia dotyczyć może każdej składowej niespecyficznej i specyficznej odpowiedzi immunologicznej. Przy podejrzeniu PNO należy podjąć szereg badań dążących do ustalenia trafnej diagnozy, a badania laboratoryjne są nieodzownym ich elementem. Wyróżnić można testy podstawowe i specjalistyczne. Morfologia krwi z rozmazem mikroskopowym jest badaniem pierwszego rzutu. Inne testy pozwalają na ocenę odpowiedzi humoralnej, komórkowej, fagocytozy oraz układu dopełniacza. Rozwój nowoczesnych technik laboratoryjnych ułatwia postawienie trafnej diagnozy. Szczególną rolę odgrywa cytometria przepływowa, która umożliwia ocenę ilościową i jakościową ekspresji określonych antygenów powierzchniowych, istotnych dla PNO. Technika ta wyparła także tradycyjne metody oceny funkcji fagocytów. Należy podkreślić również znaczenie immunogenetyki, jako dziedziny dynamicznie rozwijającej się. Częste nawracające zakażenia u pacjentów z PNO wymagają odpowiedniej diagnostyki mikrobiologicznej.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF