Tom 7, Nr 5 (2013)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2013-12-02

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 973
Wyświetlenia/pobrania artykułu 1892
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Zróżnicowane ryzyko sercowo-naczyniowe i nowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa w terapii niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi

Anna Staniszewska, Małgorzata Zaremba
Forum Medycyny Rodzinnej 2013;7(5):263-270.

Streszczenie

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) należą do najczęściej przepisywanych leków na świecie. Na podstawie systematycznych przeglądów i metaanaliz ostatnich lat stwierdzono, że terapia NLPZ wiąże się ze zróżnicowanym poziomem ryzyka sercowo-naczyniowego (np. zawałem serca, niewydolnością serca lub udarem niedokrwiennym) odnotowywanego zarówno u osób z chorobami układu krążenia, jak i bez nich, leczonych NLPZ. Z badań wynika, że stosowanie diklofenaku może być przyczyną wysokiego ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych. Zróżnicowanie klasycznych NLPZ pod względem profilu ryzyka sercowo-naczyniowego mogą wyjaśniać różnice w powinowactwie do cyklooksygenaz COX-1 i COX-2 oraz wpływ na równowagę pomiędzy syntezą prostacykliny PGI2 a tromboksanem A2. Ponadto poziom ryzyka zależy od stosowanej dawki, czasu trwania leczenia i formulacji leku. Dlatego nowe zalecenia bezpieczeństwa dla diklofenaku, które mają zminimalizować zagrożenia ze strony układu krążenia, rekomendują stosowanie leku w najniższej skutecznej dawce dziennej (< 150 mg) przez możliwie najkrótszy okres wymagany do opanowania objawów. Względnie niskie ryzyko sercowo-naczyniowe potwierdzono jedynie dla naproksenu, dlatego lek może stanowić alternatywę dla pacjentów, których leczenie NLPZ jest wskazane. Lekarze zlecający terapię lekami z grupy NLPZ powinni brać pod uwagę indywidualny profil ryzyka sercowo-naczyniowego pacjenta oraz starannie rozważyć stosunek korzyści do zagrożeń, jakie mogą wystąpić w wyniku leczenia.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF