Tom 7, Nr 2 (2013)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2013-05-30

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 1705
Wyświetlenia/pobrania artykułu 6638
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Żelazica gałki ocznej

Leopold Glasner, Rafał Ściegienny, Ewa Krzyżanek, Ewelina Serkies-Minuth, Piotr Kanclerz
Forum Medycyny Rodzinnej 2013;7(2):103-107.

Streszczenie

Żelazica gałki ocznej (siderosis bulbi) jest grożącym utratą wzroku powikłaniem, spowodowanym
metalicznym ciałem obcym wewnątrzgałkowym. Obejmuje zespół objawów, takich
jak: różnobarwność tęczówek, rozszerzenie źrenicy, zaćmę, jaskrę wtórną otwartego kąta,
degenerację nabłonka barwnikowego, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego. Celem pracy jest
przedstawienie przypadku pacjenta z jednostronną żelazicą gałki ocznej, spowodowaną
metalicznym wewnątrzgałkowym ciałem obcym. Wczesne usunięcie ciała obcego meta -
licznego jest pr zyczynowym leczeniem z wyboru żelazicy gałki ocznej, zapobiegającym
postępującemu i nieodwracalnemu uszkodzeniu tkanek oka. Przeprowadzenie dokładnego
wywiadu lekarskiego i współpraca lekarza rodzinnego z lekarzem okulistą, wraz z diagnostyką
radiologiczną, ma zasadnicze znaczenie pr zy diagnozowaniu pacjentów, z nawet
„błahym” wywiadem urazowym.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF