Tom 7, Nr 1 (2013)
Praktyka lekarza rodzinnego
Opublikowany online: 2013-04-04

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 613
Wyświetlenia/pobrania artykułu 6616
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Aspekty prawne udzielania informacji — część II. Prawo wobec informowania pacjenta

Aleksandra Modlinska, Leszek Pawłowski, Anna Wyszadko, Tomasz Buss, Monika Lichodziejewska-Niemierko
Forum Medycyny Rodzinnej 2013;7(1):47-53.

Streszczenie

Artykuł podejmuje problem udzielania informacji na temat stanu zdrowia, działań leczniczych
i pielęgnacyjnych w świetle aktualnie obowiązującego prawa polskiego. Podsumowano, kto
i komu, w jakim zakresie i pod jakimi warunkami powinien udzielać informacji na temat
stanu zdrowia pacjenta, planowanego leczenia i rokowań. Opracowanie uwzględnia sytuację
prawną osób poniżej 16. roku życia, a także chorych nieprzytomnych. Odnosi Kodeks Etyki
lekarskiej do powszechnie obowiązujących aktów prawnych, m.in. do Ustawy o prawach
pacjenta oraz Ustawą o Zawodach Lekarza i Lekarza Dentysty. Analizuje również ewolucję
zasad etycznych zawodu lekarza w zakresie rozmowy z chorym nieuleczalnie z niepomyślnym
rokowaniem.
W pracy poruszono też kwestię świadomej zgody na leczenie (która jest możliwa wyłącznie
w sytuacji uzyskania przez chorego obiektywnej i pełnej informacji zarówno co do rokowania,
jak i spodziewanych korzyści i ryzyka danego postępowania oraz jego zaniechania). Przedstawiono
regulacje prawne w pr zypadkach, kiedy uzyskanie zgody lub niezgody chorego
ani osób uprawnionych jest niemożliwe, łącznie z określeniem ob owiązkowych adnotacji
w dokumentacji.
Informacje zawarte w artykule pozwalają pracownikom służby zdrowia na poznanie zasad, których
naruszenie może stanowić podstawę odpowiedzialności karnej, cywilnej lub zawodowej.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF