Tom 6, Nr 5 (2012)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2012-11-27

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 10956
Wyświetlenia/pobrania artykułu 51522
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Podstawy rozwoju mowy u dzieci

Barbara Kamińska, Beata Siebert
Forum Medycyny Rodzinnej 2012;6(5):236-243.

Streszczenie

W pracy przedstawiono elementy powstawania i rozwoju mowy. Opisano fazy rozwojumowy w aspekcie elementów przydatnych lekarzom i logopedom do diagnostyki zaburzeńi ustalenia wskazań do terapii. Zarys obejmuje okres do siódmego roku życiadziecka.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Grabias S. Logopedia — nauka o biologicznych uwarunkowaniach języka i zachowaniach językowych. Logopedia . 2010/2011; 39/40: 9–34.
 2. Kaczorowska-Bray K, Walencik-Topiłko A. Stan opieki logopedycznej w leczeniu chorych z afazją. Rzeczywistość i perspektywy. In: Herzyk A, Daniluk B, Pąchalska M, MacQueen BD. ed. Neuropsychologiczne konsekwencje urazów głowy. Jakość życia pacjentów. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.
 3. Domagała A. Metoda zanikających podpowiedzi w diagnozie i terapii logopedycznej osób z otępieniem. Logopedia . 2010/2011; 39/40: 207–218.
 4. Krajewska M. Afazja postępująca w przebiegu otępienia czołowo-skroniowego (na przykładzie studium przypadku. . In: Michalik M. ed. Nowa Logopedia. Biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy. Collegium Columbinum, Kraków 2011: 247–261.
 5. Panasiuk J. Diagnoza logopedyczna w przebiegu chorób neurologicznych u osób dorosłych. In: Milewski S, Czaplewska E. ed. Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012: 263–324.
 6. Ligęza M. Podstawy rozwoju języka i mowy dzieci. In: Gałkowski T, Jastrzębowska G. ed. Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1999.
 7. Kurcz I. Psychologia języka i komunikacji. Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2000: 84–85.
 8. Dołęga Z. Promowanie rozwoju mowy w okresie dzieciństwa — prawidłowości rozwoju, diagnozowanie, profilaktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003.
 9. Gleason Berko J, Ratner Bernstein N. Psycholingwistyka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 10. Kielar-Turska M. Rozwój sprawności językowych i komunikacyjnych. In: Czaplewska E, Milewski S. ed. Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012: 15–63.
 11. onin-Walknowska E. Język — narząd niezastąpiony. Materiały z Pierwszego Logopedycznego Sympozjum Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin, 8-9.09.2011.
 12. Obrębowski A. Podstawowe wiadomości z filoi ontogenezy oraz anatomii narządu słuchu. . In: Pruszewicz A, Obrębowski A. ed. Audiologia kliniczna. Zarys. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego, Poznań 2010: 46.
 13. Milewski S. Mowa dorosłych kierowana do niemowląt. Studium fonostatystyczno-fonotaktyczne. Wydawnictwo UG, Gdańsk 2004.
 14. Gunia G. Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy. Wybrane problemy teorii i praktyki surdologopedycznej. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, , Kraków 2006.
 15. Filipiak E. Aktywność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1996.
 16. Kamińska B. Samogłoski nosowe w wymowie dzieci w wieku przedszkolnym. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 17. Strączek DI. I kto to papla. Nietypowy słownik języka dziecięcego. Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.
 18. Kaczmarek L. Nasze dziecko uczy się mowy. Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1988.
 19. Styczek I. Logopedia. PWN, Warszawa 1979.
 20. Stecko E. Zaburzenia mowy u dzieci — wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne. Wydawnictwa UW, Warszawa 2002.