Tom 6, Nr 2 (2012)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2012-05-29

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 1254
Wyświetlenia/pobrania artykułu 5548
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Angiogenina i czynniki proangiogenne jako marker i cel terapii nowotworowych

Milena Kowalewska-Celejewska, Maria Skrzypkowska, Jolanta Myśliwska, Janusz Siebert
Forum Medycyny Rodzinnej 2012;6(2):68-73.

Streszczenie

Angiogeneza jest procesem, w którym komórki śródbłonka migrują, proliferują i tworząnowe naczynia krwionośne. Wiele czynników stymulujących angiogenezę zostało zidentyfikowanych,a ich ekspresję i rozmieszczenie powiązano z licznymi chorobami. Angiogeninajest jednym z najistotniejszych białek zaangażowanych w proces angiogenezy.Jej stężenie w tkankach czy krwi zmienia się w fizjologicznych i patologicznych procesach.Wyniki uzyskane z badań angiogeniny wskazują na jej znaczenie prognostyczne w chorobachnowotworowych. Istotna rola angiogeniny w proliferacji i migracji śródbłonka sugeruje,iż białko to jest dobrym celem molekularnym do tworzenia nowych terapii.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF