Tom 5, Nr 2 (2011)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2011-05-25

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 5148
Wyświetlenia/pobrania artykułu 26408
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Aktualne zasady terapii ostrej fazy udaru mózgu

Grzegorz Kozera, Walenty Michał Nyka, Janusz Siebert
Forum Medycyny Rodzinnej 2011;5(2):147-155.

Streszczenie

Choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego stają się głównym problemem zdrowotnym społeczeństw XXI wieku i co szósty dorosły mieszkaniec globu dozna w swoim życiu udaru mózgu. W województwie pomorskim udar mózgu dotyka rocznie około 5,5 tysiąca osób. Kluczowym dla skutecznej terapii udaru pozostają pierwsze godziny choroby — tzw. złota godzina udarowa. Częstsze opóźnienia i zaniechania występujące na tym etapie uniemożliwiają wdrożenie metod leczenia specyficzne udaru (trombolizy mózgowej). W poniższym artykule przedstawiono aktualne zasady opieki przed- i wczesnoszpitalnej nad pacjentem z udarem mózgu oraz ich zastosowanie w oddziałach udarowych województwa pomorskiego.
Forum Medycyny Rodzinnej 2011, tom 5, nr 2, 147–155

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF