Tom 5, Nr 2 (2011)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2011-05-25

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 1178
Wyświetlenia/pobrania artykułu 4566
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

5000 lat krzywej uczenia się chirurgii raka piersi

Jarosław Skokowski, Jerzy Jankau, Alicja Renkielska, Janusz Jaśkiewicz
Forum Medycyny Rodzinnej 2011;5(2):123-129.

Streszczenie

W pracy przedstawiono zmieniające się na przestrzeni wieków metody chirurgicznego leczenia raka piersi. Omówiono początki leczenia z uwzględnieniem technik chirurgicznych, przedstawiono jego wyniki, przyczyny niepowodzeń, hipotezy związane z szerzeniem się raka piersi oraz ich wpływ na decyzje terapeutyczne chirurgów. Przede wszystkim zwrócono uwagę na ostatnie dekady, które przyniosły radykalne zmiany w podejściu do chirurgicznego leczenia raka piersi. Wymieniono niektóre czynniki mające istotny wpływ na epidemiologię i metody terapeutyczne raka piersi. Zaprezentowano nowe koncepcje chirurgiczne mające na celu zmniejszenie kalectwa pooperacyjnego. Ponadto wymieniono aktualnie obowiązujące sposoby chirurgicznego leczenia raka piersi oraz wskazano kierunki dalszego rozwoju.
Forum Medycyny Rodzinnej 2011, tom 5, nr 2, 123–129

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF