Tom 5, Nr 2 (2011)
Artykuł redakcyjny
Opublikowany online: 2011-05-25

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 1888
Wyświetlenia/pobrania artykułu 12857
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Udar mózgu — możliwości efektywnego monitorowania
Zastosowanie kardiografii impedancyjnej, tonometrii aplanacyjnej oraz spirografii mózgowej

Janusz Siebert, Walenty Nyka, Bartosz Trzeciak, Piotr Gutknecht, Andrzej Molisz, Małgorzata Świerkocka, Beata Siebert, Tomasz Wierzba
Forum Medycyny Rodzinnej 2011;5(2):87-107.

Streszczenie

Leczenie ostrej fazy udaru mózgu napotyka liczne trudności. Śmiertelność wynosi ponad 20%. Istotną rolę odgrywają niewydolność krążenia, zaburzenia oddechowe, zaburzenia rytmu serca, choroby współistniejące, jak nadciśnienie tętnicze, zatorowość płucna. Do klasycznej oceny stanu klinicznego pacjenta należy monitorowanie ciepłoty ciała, częstości akcji serca, ciśnienia tętniczego, a także glikemii i utlenowania krwi. Standardowe postępowanie diagnostyczne może nie być wystarczające do właściwej reakcji terapeutycznej w odpowiedzi na dynamiczne zmiany układu krążenia zachodzące po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego.
Celem prezentowanej pracy jest wskazanie metod rozszerzających możliwości monitorowania poprzez nieinwazyjne badanie hemodynamiczne z zastosowaniem kardiografii impedancyjnej, analizę ciśnienia centralnego, monitorowanie funkcji oddechowej. Istnieją przesłanki badawcze sugerujące, że zastosowanie dodatkowych technik poprawi efektywność leczenia chorych.
Forum Medycyny Rodzinnej 2011, tom 5, nr 2, 87–107

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF