Tom 15, Nr 4 (2021)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2021-09-06

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 1039
Wyświetlenia/pobrania artykułu 215
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Postępowanie w ostrych zatruciach u dzieci i towarzyszące im powikłania na przykładzie dwunastoletniej pacjentki

Aleksandra Ewelina Harasim1, Monika Osińska1
Forum Medycyny Rodzinnej 2021;15(4).

Streszczenie

Zatrucia są problemem często spotykanym w pracy lekarza pediatry. Ma to szczególne znaczenie w obecnej sytuacji, kiedy ograniczenie kontaktów rówieśniczych może potęgować problemy emocjonalne młodzieży. W tej grupie wiekowej intoksykacja ma najczęściej charakter intencjonalny. Przedstawiony w poniższej pracy przykład dwunastoletniej pacjentki, która spożyła około trzydziestu tabletek karbamazepiny i alkoholu w celach samobójczych, pozwala na przeanalizowanie kolejnych etapów postępowania z pacjentem po ostrym zatruciu. U opisanej dziewczynki , która została przywieziona do SOR nieprzytomna, bez reakcji na silne bodźce bólowe, wydolna oddechowo, z tachykardią, wykonano płukanie żołądka po wcześniejszej intubacji rurką wewnątrztchawiczą z mankietem uszczelniającym. Zaobserwowano jednak obrzęk szyi oraz twarzy co pozwoliło podejrzewać jatrogenne uszkodzenie tchawicy. Znajomość metod umożliwiających zahamowanie wchłania substancji toksycznej oraz przyspieszenia jej eliminacji, pozwala na skuteczną pomoc pacjentom. Podejmowane działania ratownicze są jednak obarczone ryzykiem różnorodnych powikłań.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

  1. Nadlewska A, Ładny JR, Wojewódzka Żelezniakowicz M, et al. Trucizny – definicja, rodzaje, mechanizm działania. Postępy Nauk Medycznych. 2010; 9: 704–708.
  2. Pyrek B. Zatrucia u dzieci. In: Kawalec W, Kulus M. ed. Pediatria II. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2019: 1339–1346.
  3. Jackowska T, Grzelczyk-Wielgórska M. Ostre zatrucia jako przyczyna hospitalizacji dzieci i młodzieży w oddziale pediatrycznym – 9-letnia analiza. Postępy Nauk Medycznych. 2014; 9: 628–632.
  4. Chmiel D. Zatrucia u dzieci. In: Gruba M, Gucwy J. ed. Postępowanie w stanach nagłych u dzieci. Medycyna Praktyczna, Kraków 2020: 115–122.
  5. Zawadzka-Gralec A, Walkowski M, Zielińska I, et al. Zmieniające się trendy ostrych zatruć przypadkowych u dzieci i młodzieży. Pediatria Polska. 2007; 82(5-6): 446–451.
  6. Zielińska-Duda H, Koszczyńska J, Czerwionka-Szaflarska M. Ostre zatrucia u dzieci i młodzieży. Pediatria Współczesna. 2011; 13(4).
  7. Skotnicka-Klonowicz G, Rutkowska A, Janota A, Lewartowska-Nyga D, Śmigielski J, Grochocińska P. Ostre zatrucia przypadkowe i celowe u dzieci i młodzieży w materiale Oddziału Klinicznego Medycyny Ratunkowej dla Dzieci USK nr 4 w Łodzi.
  8. Szirer G, Bursa J, Karpe J, et al. Jatrogenna perforacja tchawicy leczona zachowawczo – opis przypadku. Anestezjologia Intensywna terapia. 2005; 1: 28–31.
  9. Machała W, Śmiechowicz K, Gaszyński T, et al. Uszkodzenie tchawicy w czasie intubacji wykonanej w warunkach pozaszpitalnych – opis dwóch przypadków. Anestezjologia Intensywna Terapia. 2006; 4: 236–239.
  10. Zawadzka-Gralec A, Zielińska-Duda H, Czerwionka-Szaflarska M, et al. Ostre zatrucia u dzieci i młodzieży. Pediatria Polska. 2008; 83(4): 373–379.