Tom 2, Nr 3 (2008)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2008-05-12

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 2291
Wyświetlenia/pobrania artykułu 22708
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dorosłych. Postępowanie w zadławieniu

Jerzy Węgielnik, Andrzej Basiński
Forum Medycyny Rodzinnej 2008;2(3):187-195.

Streszczenie

Podstawowe czynności resuscytacyjne muszą być wykonywane przy każdym zatrzymaniu krążenia. Niezbędne działania to uciski klatki piersiowej i oddechy ratunkowe w stosunku 30:2. Najczęstszą przyczyną zatrzymania krążenia u osób dorosłych jest migotanie komór. Bardzo ważne jest wtedy wykonanie defibrylacji - w warunkach pozaszpitalnych należy zastosować automatyczną zewnętrzną defibrylację (AED) - jej wczesne wykonanie zwiększa szansę przeżycia. Ważną umiejętnością jest również pomoc w nagłym zachłyśnięciu. Wiedza na temat podstawowych czynności resuscytacyjnych (BLS) w znacznym stopniu powinna przyczynić się do poprawy przeżywalności pacjentów, u których doszło do nagłego zatrzymania krążenia lub zachłyśnięcia.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF