Tom 4, Nr 1 (2010)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2010-03-02

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 2520
Wyświetlenia/pobrania artykułu 29713
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Współczesne możliwości diagnostyki i terapii guzów kąta mostowo-móżdżkowego

Waldemar Narożny, Janusz Siebert
Forum Medycyny Rodzinnej 2010;4(1):32-43.

Streszczenie

Autorzy dokonali przeglądu piśmiennictwa dotyczącego diagnostyki i sposobów leczenia osłoniaków nerwu przedsionkowego. Są to guzy łagodne, rozwijające się w przewodzie słuchowym wewnętrznym i/lub kącie mostowo-móżdżkowym. Ich objawy kliniczne zależą od wielkości, umiejscowienia i charakteru wzrostu. Wczesne objawy (otologiczne) obejmują: postępujący niedosłuch odbiorczy, złe zrozumienie mowy, szumy uszne i zaburzenia równowagi. Późniejsze objawy (neurologiczne) to: zaburzenia czynności nerwów V i VII, rzadziej nerwów IX, X i XI. Inne, znacznie rzadsze objawy (neurochirurgiczne), takie jak: bóle głowy, nudności, wymioty, zaburzenia ostrości wzroku, zaburzenia węchu, świadczą o znacznym zaawansowaniu nowotworu, będąc już objawami nadciśnienia czaszkowego.
Diagnostyka opiera się na badaniach audiologicznych (audiometria tonalna i słowna) i radiologicznych (TK, MRI z kontrastem). Możliwości leczenia osłoniaków nerwu przedsionkowego to: mikrochirurgia, radioterapia (radioterapia stereotaktyczna, radiochirurgia stereotaktyczna) i obserwacja z okresową kontrolą obrazu MRI z kontrastem. Autorzy na podstawie najnowszego piśmiennictwa dokonali krytycznej analizy zalet i wad każdej z tych metod, ze szczególnym uwzględnieniem radiochirurgii stereotaktycznej, jako najskuteczniejszej i najbezpieczniejszej metody leczenia małych i średnich (≤ 3 cm) osłoniaków nerwu przedsionkowego.
Twórcy artykułu podsumowali pracę uwagami skierowanymi do lekarzy rodzinnych, uczulając ich na wczesne objawy guzów kąta mostowo-móżdżkowego, w tym osłoniaków nerwu przedsionkowego.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF