Tom 4, Nr 5 (2010)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2010-12-10

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 5808
Wyświetlenia/pobrania artykułu 19115
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Epidemiologia zawrotów głowy i zaburzeń równowagi

Waldemar Narożny, Janusz Siebert, Romuald Wojtczak
Forum Medycyny Rodzinnej 2010;4(5):356-365.

Streszczenie

Zawroty głowy i zaburzenia równowagi są subiektywnymi objawami nieprawidłowej czynności układu równowagi składającego się z błędnika, nerwu przedsionkowego, jądra przedsionkowego i zespołu ośrodków oraz połączeń między nimi w móżdżku, narządu wzroku oraz receptorów czucia głębokiego (proprioreceptorów).
W niniejszej pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego epidemiologii zawrotów głowy i zaburzeń równowagi, przedstawiając ponadto ich etiopatogenezę, istniejące podziały i związek zawrotów głowy z innymi chorobami oraz metody prowadzenia badań epidemiologicznych.
Najczęstszą przyczyną zawrotów głowy i zaburzeń równowagi są schorzenia ucha wewnętrznego (50%), rzadziej przyczyny psychologiczno-psychiatryczne (15%), zaburzenia neurologiczne (5%) oraz niskie ciśnienie krwi i niepożądanie działanie leków (5%). U około 25% chorych nie udaje się ustalić etiologii zawrotów głowy. Zawroty głowy i zaburzenia równowagi są dolegliwościami występującymi zarówno w przebiegu schorzeń niegroźnych (częściej), jak i groźnych chorób, zagrażających życiu (rzadko).
Forum Medycyny Rodzinnej 2010, tom 4, nr 5, 356-365

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF