Tom 18, Nr 3 (2024)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2024-06-27
Wyświetlenia strony 121
Wyświetlenia/pobrania artykułu 11
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Systemy podgrzewania tytoniu — mniejsze zło czy nowe zagrożenie?

Karolina Kornatowska1, Paulina Gawałkiewicz2, Kacper Bułdyś3
Forum Medycyny Rodzinnej 2024;18(3):108-114.

Streszczenie

Systemy podgrzewania tytoniu (SPT) zostały zaprezentowane na rynku w 2014 roku przez Philip Morris International pod nazwą handlową IQOS (I quit original smoking) jako mniej szkodliwa alternatywa dla palenia tradycyjnych papierosów. W dystrybucji handlowej funkcjonują pod nazwami heated tobacco products, heat-no-burn products oraz heated tobacco system. Producenci zapewniają o zmniejszonej o nawet 95% zawartości szkodliwych substancji w porównaniu z dymem z konwencjonalnych papierosów , jednak wyniki te nie są równoznaczne z całkowitą redukcją toksyczności. W badaniach klinicznych pojawiają się doniesienia o szkodliwym wpływie SPT na nabłonek dróg oddechowych oraz ryzyku rozwoju procesów zapalnych i autoimmunologicznych. Analiza wpływu SPT n a ich użytkowników, poza oceną szkodliwości, zobowiązuje również do uwzględnienia n iekorzystnej tendencji do równoczesnej konsumpcji co najmniej dwóch produktów tytoniowych (tzw. dual or polytobacco use). Wśród substancji szkodliwych obecnych w tych produktach pojawiaj ą się nikotyna, tlenek węgla (CO), nitrozaminy specyficzne dla tytoniu, benzen i akroleina oraz pył zawieszony. Diagnostyka uszkodzeń narządowych przeprowadzana jest głównie poprzez pomiar CO w wydychanym powietrzu oraz spirometrię. Pacjentom palącym należy bezwzględnie odradzać korzystanie z jakichkolwiek produktów tytoniowych z uwzględnieniem SPT.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Balwicka-Szczyrba M, Balwicki Ł, Hanke W et al. Rekomendacje strategiczne na lata 2023–2027. Redukcja używania tytoniu i innych produktów zawierających nikotynę, szczególnie wśród młodego pokolenia Polaków. Polska Akademia Nauk. Wydział V Nauk Medycznych Komitet Zdrowia Publicznego. Styczeń, 2023. https://pan.pl/wp-content/uploads/2023/03/PolskieZdrowie2.0_II.3_REDUKCJA-UZYWANIA-TYTONIU-I-INNYCH-PRODUKTOW-ZAWIERAJACYCH-NIKOTYNE-SZCZEGOLNIE-WSROD-MLODEGO-POKOL.pdf (7.04.2024).
 2. Bravo-Gutiérrez OA, Falfán-Valencia R, Ramírez-Venegas A, et al. Lung damage caused by heated tobacco products and electronic nicotine delivery systems: a systematic review. Int J Environ Res Public Health. 2021; 18(8): 4079.
 3. Znyk M, Jurewicz J, Kaleta D. Exposure to heated tobacco products and adverse health effects, a systematic review. Int J Environ Res Public Health. 2021; 18(12): 6651.
 4. Tattan-Birch H, Hartmann-Boyce J, Kock L, et al. Heated tobacco products for smoking cessation and reducing smoking prevalence. Cochrane Database Syst Rev. 2022; 1(1): CD013790.
 5. Upadhyay S, Rahman M, Johanson G, et al. Heated tobacco products: insights into composition and toxicity. Toxics. 2023; 11(8): 667.
 6. Yaman B, Akpınar O, Kemal HS, et al. Comparison of IQOS (heated tobacco) and cigarette smoking on cardiac functions by two-dimensional speckle tracking echocardiography. Toxicol Appl Pharmacol. 2021; 423: 115575.
 7. Polosa R, Morjaria JB, Prosperini U, et al. Health outcomes in COPD smokers using heated tobacco products: a 3-year follow-up. Intern Emerg Med. 2021; 16(3): 687–696.
 8. Nishihara D, Yuki D, Suzuki T, et al. A randomized control study in healthy adult smokers to assess reduced exposure to selected cigarette smoke constituents in switching to the novel heated tobacco product dt3.0a. Clin Pharmacol Drug Dev. 2024; 13(1): 45–57.
 9. National Library of Medicine (U.S.). Nicotine Pharmacokinetic Study of Heated Tobacco and Heated Herbal Products Identifier: NCT06093659. 2023. https://clinicaltrials.gov/study/NCT06093659 (7.04.2024).
 10. Kim YH, An YJ. Development of a standardized new cigarette smoke generating (SNCSG) system for the assessment of chemicals in the smoke of new cigarette types (heat-not-burn (HNB) tobacco and electronic cigarettes (E-Cigs)). Environ Res. 2020; 185: 109413.
 11. Giermaziak W, Bednarek A. E-papierosy – mniejsze zło? Farmacja Polska. 2019; 75(10): 549–560.
 12. Błach J, Siedliński M, Sydor W. Immunology in COPD and the use of combustible cigarettes and heated tobacco products. Eur J Med Res. 2023; 28(1): 397.
 13. Jahnz-Różyk K, Pawliczak R, Balsam P, et al. Is there an optimal management of nicotine addiction in patients with chronic obstructive pulmonary disease and asthma? Expert consensus. Alergologia Polska — Polish J Allergol. 2023; 10(1): 15–25.
 14. Bhat TA, Kalathil SG, Leigh N, et al. Acute effects of heated tobacco product (IQOS) aerosol inhalation on lung tissue damage and inflammatory changes in the lungs. Nicotine Tob Res. 2021; 23(7): 1160–1167.
 15. Pokhrel P, Herzog TA, Kawamoto CT, et al. Heat-not-burn tobacco products and the increased risk for poly-tobacco use. Am J Health Behav. 2021; 45(1): 195–204.
 16. Pataka A, Kotoulas S, Chatzopoulos E, et al. Acute effects of a heat-not-burn tobacco product on pulmonary function. Medicina (Kaunas). 2020; 56(6).
 17. Moazed F, Chun L, Matthay MA, et al. Assessment of industry data on pulmonary and immunosuppressive effects of IQOS. Tob Control. 2018; 27(Suppl 1): s20–s25.
 18. Henderson KC, Van Do V, Wang Yu, et al. Brief report on IQOS point-of-sale marketing, promotion and pricing in IQOS retail partner stores in Atlanta, Georgia, USA. Tob Control. 2023; 32(e2): e260–e264.
 19. National Library of Medicine (U.S.). The Abuse Liability of a Novel Heated Tobacco Product (IQOS) and Its Feasibility as a Menthol Cigarette Substitute Identifier: NCT05499377. 2022. https://clinicaltrials.gov/study/NCT05499377 (7.04.2024).
 20. National Library of Medicine (U.S.). Metabolic Syndrome in Diabetic Smokers Using Cigarettes & Combustion-Free Nicotine Delivery Systems (DIASMOKE) Identifier: NCT04231838. 2021. https://clinicaltrials.gov/study/NCT04231838 (7.04.2024).
 21. Brossard P, Weitkunat R, Poux V, et al. Nicotine pharmacokinetic profiles of the Tobacco Heating System 2.2, cigarettes and nicotine gum in Japanese smokers. Regul Toxicol Pharmacol. 2017; 89: 193–199.
 22. Sohal SS, Eapen MS, Naidu VGM, et al. IQOS exposure impairs human airway cell homeostasis: direct comparison with traditional cigarette and e-cigarette. ERJ Open Res. 2019; 5(1).
 23. Beatrice F, Massaro G. Exhaled carbon monoxide levels in forty resistant to cessation male smokers after six months of full switch to electronic cigarettes (e-cigs) or to a tobacco heating systems (THS). Int J Environ Res Public Health. 2019; 16(20): 3916.
 24. McNeill A, Brose LS, Calder R, et al. (2018). Evidence review of e-cigarettes and heated tobacco products 2018. A report commissioned by Public Health England. London: Public Health England.
 25. Miyashita L, Suri R, Dearing E, et al. E-cigarette vapour enhances pneumococcal adherence to airway epithelial cells. Eur Respir J. 2018; 51(2): 1701592.
 26. Aokage T, Tsukahara K, Fukuda Y, et al. Heat-not-burn cigarettes induce fulminant acute eosinophilic pneumonia requiring extracorporeal membrane oxygenation. Respir Med Case Rep. 2019; 26: 87–90.