open access

Ahead of print
Original paper
Published online: 2023-04-24
Get Citation

Foreign body ingestion by a paediatric patient: case analysis and legal issues

Aleksandra Piąta1, Patrycja Aleksandrowicz2, Patrycja Pańtak3, Przemysław Wolak1, Kamila Kocańda1, Bartosz Stemplewski2
DOI: 10.5603/FC.a2023.0009
Affiliations
 1. Jan Kochanowski University in Kielce, Kielce, Poland
 2. District Polyclinic Hospital in Kielce, Kielce, Poland
 3. Faculty of Law, Canon Law and Administration, John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin, Poland

open access

Ahead of print
Cardiology and law
Published online: 2023-04-24

Abstract

Foreign body ingestion by paediatric patients is a common problem in medical practice. This article aims to analyse the clinical picture, the aetiology and to comment on the legal liability that the caregiver or the manufacturer may incur in such cases. The presented data come from a 3-year period from a medical centre in Kielce and were analysed retrospectively. The study involved 75 children. Educating caregivers to pay more attention to where they place dangerous objects or to buying toys consisting of small parts may contribute to the reduction of the percentage of patients with the described issues.

Abstract

Foreign body ingestion by paediatric patients is a common problem in medical practice. This article aims to analyse the clinical picture, the aetiology and to comment on the legal liability that the caregiver or the manufacturer may incur in such cases. The presented data come from a 3-year period from a medical centre in Kielce and were analysed retrospectively. The study involved 75 children. Educating caregivers to pay more attention to where they place dangerous objects or to buying toys consisting of small parts may contribute to the reduction of the percentage of patients with the described issues.

Get Citation

Keywords

paediatric patient, respiratory foreign body, gastrointestinal foreign body, responsibility for supervision of a minor, manufacturer’s liability

About this article
Title

Foreign body ingestion by a paediatric patient: case analysis and legal issues

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Ahead of print

Article type

Original paper

Published online

2023-04-24

Page views

33

Article views/downloads

25

DOI

10.5603/FC.a2023.0009

Keywords

paediatric patient
respiratory foreign body
gastrointestinal foreign body
responsibility for supervision of a minor
manufacturer’s liability

Authors

Aleksandra Piąta
Patrycja Aleksandrowicz
Patrycja Pańtak
Przemysław Wolak
Kamila Kocańda
Bartosz Stemplewski

References (31)
 1. Liu B, Ding F, An Y, et al. Occult foreign body aspirations in pediatric patients: 20-years of experience. BMC Pulm Med. 2020; 20(1): 320.
 2. Bourrous M, Lahmini W, Nouri H, et al. Subcutaneous emphysema and pneumomediastinum in child with asthma revealing occult foreign body aspiration: a case report. J Med Case Rep. 2019; 13(1): 157.
 3. Khorana J, Tantivit Y, Phiuphong C, et al. Foreign body ingestion in pediatrics: distribution, management and complications. Medicina (Kaunas). 2019; 55(10): 686.
 4. O'Donnell KA. Pediatric toxicology: household product ingestions. Pediatr Ann. 2017; 46(12): e449–e453.
 5. Brągiel J. Zaniedbanie dziecka w rodzinie. Roczniki Socjologii Rodziny [Annals of Family Sociology]. 1998; 10.
 6. Negligence – definition, synonyms, examples of usage, in: Słownik Języka Polskiego [Dictionary of the Polish Language], ed. W. Doroszewski 3.02.2022.
 7. Helios J. Zaniedbanie dziecka w ujęciu prawnym. Przegląd Prawa i Administracji. 2020; 120: 367–379.
 8. Fiutak A. Odpowiedzialność rodziców za brak opieki nad dziećmi. Studia Prawnicze KUL. 2018(76): 19–39.
 9. Kwak A, Mościskier A. Rzeczywistość praw dziecka w rodzinie. Żak Wydawnictwo Akademickie, Warsaw 2002: 91.
 10. Jaros PJ. Prawo dziecka do rodziców (odpowiedzialności rodzicielskiej) w kontekście polskich zobowiązań międzynarodowych. Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego. Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015.
 11. Gromek K. Władza rodzicielska. Komentarz. Beck, Warszawa 2008: 103–104.
 12. Ignatowicz J, Nazar M. Prawo rodzinne. LexisNexis, Warszawa 2010: 308.
 13. Judgment of the Provincial Administrative Court in Warsaw of 7.03.2018.II SA/Wa 785/17, LEX no. 2746048.
 14. Słyk J. Odpowiedzialność cywilna rodziców za szkodę wyrządzoną przez ich dziecko. LexisNexis, Warszawa 2011: 168.
 15. Szpunar A. Odpowiedzialność osób zobowiązanych do nadzoru. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1978: 85.
 16. Ignatowicz J. In: Piątkowski JS. ed. System prawa rodzinnego i opiekuńczego. Part 1. Zakład Narodowy im. Ossolińskich — Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1985: 848–849.
 17. Czeredercka A. Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dziećmi. LexisNexis, Warszawa 2010: 40.
 18. Convention on the Rights of the Child, adopted by the United Nations General Assembly on 20 November 1989, Journal of Laws of 1991, No. 120, item 526, as amended.
 19. Council Regulation (EC) No. 2201/2003 of 27 November 2003 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, OJ L 338/1 of 23.12.2003.
 20. Judgment of the Court of Appeal in Szczecin of 6.06.2019, III AUa 30/19, LEX no 2692946.
 21. Judgment of the Court of Appeal in Krakow of 28.03.2018, I ACa 1172/17, LEX No. 2687682.
 22. Article 106 of the Act of 20 May 1971, Misdemeanours Code, Journal of Laws of 2021, item 2008.
 23. Żukowska M. In: Lachowski J. ed. Kodeks wykroczeń. Komentarz. Wolters Kluwer, Warszawa 2021: Art. 106.
 24. Zbrojewska M. Commentary to Article 106 of the Misdemeanours Code. In: Grzegorczyk T. ed. Misdemeanours Code. Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 25. Szwarczyk M. Commentary to Article 106 of the Misdemeanours Code. In: Bojarski T. ed. Misdemeanours Code. Wolters Kluwer, Warszawa 2012: 382.
 26. Daniluk P. Commentary to Article 106 of the Misdemeanours Code. In: Daniluk P. ed. Misdemeanours Code. Commentary. Wolters Kluwer, Warszawa 2019: 742.
 27. Judgment of the Supreme Court of 29.10.2008, IV CSK 228/08, OSNC-ZD 2009, no 3, item 66.
 28. Annex No. 1 to the Regulation of the Minister of Development and Finance of 20 October 2016 on requirements for toys (i.e. Journal of Laws of 2019, item 1816, as amended).
 29. Judgment of the Court of Appeal in Szczecin of 27.02.2014, I ACa 803/13, LEX no 1459049.
 30. Article 449 with index 1 of the Act of 23 April 1964, Civil Code, Journal of Laws of 2020, item 1740.
 31. Judgment of the Court of Appeal in Łódź of 26.03.2019, I AGa 245/18, OSA 2020, no 2, item 138.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

VM Media Group Sp. z o.o.Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

phone:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl