dostęp otwarty

Tom 13, Nr 6 (2018)
Kardiologia i prawo
Opublikowany online: 2019-03-04
Pobierz cytowanie

Tajemnica lekarska jako jedna z kluczowych powinności lekarza

Kamila Kocańda
DOI: 10.5603/FC.2018.0125
·
Folia Cardiologica 2018;13(6):602-605.

dostęp otwarty

Tom 13, Nr 6 (2018)
Kardiologia i prawo
Opublikowany online: 2019-03-04

Streszczenie

Tajemnica lekarska jest jedną z najbardziej istotnych powinności, związanych z wykonywaniem zawodu. Gwarantuje pacjentowi poufność najbardziej wrażliwych danych, pozwala na zbudowanie z lekarzem prawdziwej więzi, opartej na zaufaniu, umożliwia nieskrępowane kontakty, wykluczające z kręgu zainteresowanych osoby postronne. Tajemnica zawodowa stanowi istotne prawo pacjenta, które podlega ochronie prawnej, za naruszenie którego sąd może przyznać pacjentowi zadośćuczynienie. Ujawnienie tajemnicy lekarskiej może skutkować dla lekarza odpowiedzialnością cywilną, w związku z naruszeniem dóbr prawem chronionych, etyczną, z uwagi na oczywiste naruszenie powinności deontologicznych lub karną, albowiem ustawodawca przewiduje także przepisy karne na wypadek niezgodnego z prawem naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej. Szczególnie istotne znaczenie mają wyjątki od tej zasady oraz przesłanki i okoliczności zwolnienia lekarza z tajemnicy.

Streszczenie

Tajemnica lekarska jest jedną z najbardziej istotnych powinności, związanych z wykonywaniem zawodu. Gwarantuje pacjentowi poufność najbardziej wrażliwych danych, pozwala na zbudowanie z lekarzem prawdziwej więzi, opartej na zaufaniu, umożliwia nieskrępowane kontakty, wykluczające z kręgu zainteresowanych osoby postronne. Tajemnica zawodowa stanowi istotne prawo pacjenta, które podlega ochronie prawnej, za naruszenie którego sąd może przyznać pacjentowi zadośćuczynienie. Ujawnienie tajemnicy lekarskiej może skutkować dla lekarza odpowiedzialnością cywilną, w związku z naruszeniem dóbr prawem chronionych, etyczną, z uwagi na oczywiste naruszenie powinności deontologicznych lub karną, albowiem ustawodawca przewiduje także przepisy karne na wypadek niezgodnego z prawem naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej. Szczególnie istotne znaczenie mają wyjątki od tej zasady oraz przesłanki i okoliczności zwolnienia lekarza z tajemnicy.

Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

tajemnica lekarska, zwolnienie z tajemnicy medycznej, lekarz jako świadek przed sądem

Informacje o artykule
Tytuł

Tajemnica lekarska jako jedna z kluczowych powinności lekarza

Czasopismo

Folia Cardiologica

Numer

Tom 13, Nr 6 (2018)

Strony

602-605

Data publikacji on-line

2019-03-04

DOI

10.5603/FC.2018.0125

Rekord bibliograficzny

Folia Cardiologica 2018;13(6):602-605.

Słowa kluczowe

tajemnica lekarska
zwolnienie z tajemnicy medycznej
lekarz jako świadek przed sądem

Autorzy

Kamila Kocańda

Referencje (25)
 1. Olsen JC, Sabin B. Emergency Department patient perceptions of privacy and confidentiality. J Emergency Med. 2003; 25(3): 329–333.
 2. Crook MA. The Caldicott report and patient confidentiality. J Clin Pathol. 2003; 56(6): 426–428.
 3. Wroński K, Okraszewski J, Bocian R. Prawne konsekwencje ujawnienia tajemnicy lekarskiej. Nowotwory. J Oncol. 2008; 58(2): 186.
 4. Schwartzbaum JA, Wheat JR, Norton RW. Physician breach of patient confidentiality among individuals with human immunodeficiency virus (HIV) infection: patterns of decision. Am J Public Health. 1990 Jul;80(7):829-34. 1990; 80(7): 829–834.
 5. Bosslet GT, Torke AM, Hickman SE, et al. The patient-doctor relationship and online social networks: results of a national survey. J Gen Intern Med. 2011; 26(10): 1168–1174.
 6. Sikora A. Pojęcie, rozwój i struktura polskich kodeksów etyki lekarskiej na tle etyki zawodowej. Poznańskie Studia Teologiczne. 2002; 13: 95.
 7. Kulik T, et al. Obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej. St. Prawn KUL. 2010; 1: 79–91.
 8. Jacek A, Ożóg K. Przestrzeganie praw pacjenta przez personel medyczny. Hygeia Public Health. 2012; 47(3): 264–271.
 9. Zygier M. W ślad za wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej. Forum Med Rodz. 2015; 9(1): 45–49.
 10. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 września 2016 r., sygn. akt I ACa 66/16, LEX nr 2137005.
 11. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 stycznia 2014 r., I SA/Go 624/13, LEX nr 1601873.
 12. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 3 września 2015 r., I ACa 679/15, LEX nr 1927548.
 13. Krishna R, Kelleher K, Stahlberg E. Patient confidentiality in the research use of clinical medical databases. Am J Public Health. 2007; 97(4): 654–658.
 14. Denbo SM. What your genes know affects them: should patient confidentiality prevent disclosure of genetic test results to a patient's biological relatives? Am Bus Law J. 2006; 43(3): 561–607.
 15. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 grudnia 2016 r., II AKz 688/16, LEX nr 2309507.
 16. Zajdel J, Wągrowska-Koski E. Lekarski obowiązek informowania o istnieniu przeciwwskazań́ zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi. Medycyna Pracy. 2009; 60(6): 501–512.
 17. Chmielewska K. Obowiązek zgłaszania przypadków przemocy wobec dzieci w praktyce lekarskiej, Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 2014; 13. ; 4: 41.
 18. Razowski T. Zwolnienie świadka z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej w procesie karnym. Prokuratura i Prawo. 2010(7–8): 142.
 19. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 stycznia 2014 r., I SA/Go 624/13, I SA/Go 624/13, LEX nr 1601873.
 20. Plebanek E, Rusinek M. Ujawnienie tajemnicy zawodowej w procesie karnym a odpowiedzialność́ karna, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. 2007; 1: 1506–1817.
 21. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 15 grudnia 2017 r., II SA/Kr 1206/17, LEX nr 2431147.
 22. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2008 r., V KK 230/07, LEX nr 359261.
 23. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 września 2012 r., II AKa 241/12, LEX nr 1238271.
 24. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 grudnia 2017 r., II SA/Kr 1206/17, LEX nr 2431147.
 25. Wiśniewska-Śliwińska H, Marcinkowski J. Problem ujawniania danych medycznych będących objętych tajemnicą lekarską w trakcie rozpraw sądowych. Orzecznictwo Lekarskie. 2011; 8(1): 40–46.

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl