dostęp otwarty

Tom 13, Nr 5 (2018)
Prace poglądowe
Opublikowany online: 2018-12-06
Pobierz cytowanie

Tikagrelor lekiem przeciwpłytkowym pierwszego wyboru w ostrym zespole wieńcowym. Czy w Polsce są realizowane wytyczne terapii przeciwpłytkowej u chorych z ACS?

Beata Wożakowska-Kapłon
DOI: 10.5603/FC.2018.0112
·
Folia Cardiologica 2018;13(5):442-449.

dostęp otwarty

Tom 13, Nr 5 (2018)
Prace poglądowe
Opublikowany online: 2018-12-06

Streszczenie

Podwójna terapia przeciwpłytkowa, czyli połączenie kwasu acetylosalicylowego i jednego z inhibitorów P2Y12, jest obecnie standardem postępowania w ostrych zespołach wieńcowych. Tikagrelor jest przedstawicielem nowej grupy leków przeciwpłytkowych, bezpośrednim, działającym niekompetycyjnie inhibitorem receptorów P2Y12. Badania farmakokinetyki tikagreloru wskazują na szybsze i silniejsze niż klopidogrel działanie hamujące agregację płytek. Skuteczność i bezpieczeństwo tikagreloru w porównaniu z klopidogrelem udowodniono zarówno w badaniu randomizowanym (16-proc. redukcja ryzyka zgonów sercowo-naczyniowych, zawałów i udarów [współczynnik ryzyka {HR} 0,84; 95-proc. przedział ufności {CI} 0,77–0,92], 21-proc. redukcja ryzyka śmiertelności sercowo-naczyniowej [HR 0,79; 95% CI 0,69–0,91; p = 0,001], brak znamiennie statystycznych różnic w poważnych krwawieniach v. klopidogrel [11,6% v. 11,2%; p = 0,43]), jak i w badaniu RWE opartym na rejestrze Swedeheart. Według aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego zaleca się wybór tikagreloru spośród innych inhibitorów receptora P2Y12 bez względu na początkową strategię leczenia. Korzyści z zastosowania tikagreloru uzyskuje się w przypadku wyboru strategii leczenia: zachowawczej, angioplastyki bądź operacyjnej.

Streszczenie

Podwójna terapia przeciwpłytkowa, czyli połączenie kwasu acetylosalicylowego i jednego z inhibitorów P2Y12, jest obecnie standardem postępowania w ostrych zespołach wieńcowych. Tikagrelor jest przedstawicielem nowej grupy leków przeciwpłytkowych, bezpośrednim, działającym niekompetycyjnie inhibitorem receptorów P2Y12. Badania farmakokinetyki tikagreloru wskazują na szybsze i silniejsze niż klopidogrel działanie hamujące agregację płytek. Skuteczność i bezpieczeństwo tikagreloru w porównaniu z klopidogrelem udowodniono zarówno w badaniu randomizowanym (16-proc. redukcja ryzyka zgonów sercowo-naczyniowych, zawałów i udarów [współczynnik ryzyka {HR} 0,84; 95-proc. przedział ufności {CI} 0,77–0,92], 21-proc. redukcja ryzyka śmiertelności sercowo-naczyniowej [HR 0,79; 95% CI 0,69–0,91; p = 0,001], brak znamiennie statystycznych różnic w poważnych krwawieniach v. klopidogrel [11,6% v. 11,2%; p = 0,43]), jak i w badaniu RWE opartym na rejestrze Swedeheart. Według aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego zaleca się wybór tikagreloru spośród innych inhibitorów receptora P2Y12 bez względu na początkową strategię leczenia. Korzyści z zastosowania tikagreloru uzyskuje się w przypadku wyboru strategii leczenia: zachowawczej, angioplastyki bądź operacyjnej.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

tikagrelor, ostre zespół wieńcowy

Informacje o artykule
Tytuł

Tikagrelor lekiem przeciwpłytkowym pierwszego wyboru w ostrym zespole wieńcowym. Czy w Polsce są realizowane wytyczne terapii przeciwpłytkowej u chorych z ACS?

Czasopismo

Folia Cardiologica

Numer

Tom 13, Nr 5 (2018)

Strony

442-449

Data publikacji on-line

2018-12-06

DOI

10.5603/FC.2018.0112

Rekord bibliograficzny

Folia Cardiologica 2018;13(5):442-449.

Słowa kluczowe

tikagrelor
ostre zespół wieńcowy

Autorzy

Beata Wożakowska-Kapłon

Referencje (34)
 1. Korzyści z inwazyjnego leczenia zawału serca — niech przemówią wielkie liczby. Materiały z XXIV Międzynarodowej Konferencji Kardiologicznej „Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób serca Zabrze, 7–9 czerwca 2017.
 2. Brieger D, Eagle KA, Goodman SG, et al. GRACE Investigators. Acute coronary syndromes without chest pain, an underdiagnosed and undertreated high-risk group: insights from the Global Registry of Acute Coronary Events. Chest. 2004; 126(2): 461–469.
 3. Kaul P, Armstrong PW, Sookram S, et al. Temporal trends in patient and treatment delay among men and women presenting with ST-elevation myocardial infarction. Am Heart J. 2011; 161(1): 91–97.
 4. Diercks DB, Owen KP, Kontos MC, et al. Gender differences in time to presentation for myocardial infarction before and after a national women's cardiovascular awareness campaign: a temporal analysis from the Can Rapid Risk Stratification of Unstable Angina Patients Suppress ADverse Outcomes with Early Implementation (CRUSADE) and the National Cardiovascular Data Registry Acute Coronary Treatment and Intervention Outcomes Network-Get with the Guidelines (NCDR ACTION Registry-GWTG). Am Heart J. 2010; 160(1): 80–87.e3.
 5. Kawecki D, Gierlotka M, Morawiec B, et al. Direct admission versus interhospital transfer for primary percutaneous coronary intervention in st-segment elevation myocardial infarction. JACC Cardiovasc Interv. 2017; 10(5): 438–447.
 6. Puymirat E, Simon T, Steg PG, et al. USIK USIC 2000 Investigators, FAST MI Investigators. Association of changes in clinical characteristics and management with improvement in survival among patients with ST-elevation myocardial infarction. JAMA. 2012; 308(10): 998–1006.
 7. Gale CP, Allan V, Cattle BA, et al. Trends in hospital treatments, including revascularisation, following acute myocardial infarction, 2003–2010: a multilevel and relative survival analysis for the National Institute for Cardiovascular Outcomes Research (NICOR). Heart. 2014; 100(7): 582–589.
 8. Badimon L, Padró T, Vilahur G. Atherosclerosis, platelets and thrombosis in acute ischaemic heart disease. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2012; 1(1): 60–74.
 9. Siller-Matula JM, Krumphuber J, Jilma B. Pharmacokinetic, pharmacodynamic and clinical profile of novel antiplatelet drugs targeting vascular diseases. Br J Pharmacol. 2010; 159(3): 502–517.
 10. Roffi M, Patrono C, Collet JP, et al. Wytyczne ESC dotyczące postępowania w ostrych zespołach wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST w 2015 roku. Kardiologia Polska. 2015; 73(12): 1207–1294.
 11. Ibanez B, James S, Agewall S, et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. Kardiologia Polska. 2018; 76(2): 229–313.
 12. Valgimigli M, Bueno H, Byrne R, et al. Uaktualnione stanowisko ESC dotyczące stosowania podwójnej terapii przeciwpłytkowej w chorobie wieńcowej w 2017 roku, przygotowane we współpracy z EACTS. Kardiologia Polska. 2017; 75(12): 1217–1299.
 13. Molska M, Grąbczewska Z, Kubica A. Doustne inhibitory płytkowego receptora P2Y12. Acta Angiol.;. 2014; 20(4): 158–162.
 14. Gurbel PA, Bliden KP, Butler K, et al. Randomized double-blind assessment of the ONSET and OFFSET of the antiplatelet effects of ticagrelor versus clopidogrel in patients with stable coronary artery disease: the ONSET/OFFSET study. Circulation. 2009; 120(25): 2577–2585.
 15. Sibbing D, Stegherr J, Latz W, et al. Cytochrome P450 2C19 loss-of-function polymorphism and stent thrombosis following percutaneous coronary intervention. Eur Heart J. 2009; 30(8): 916–922.
 16. Siller-Matula JM, Trenk D, Schrör K, et al. EPA (European Platelet Academy). Response variability to P2Y12 receptor inhibitors: expectations and reality. JACC Cardiovasc Interv. 2013; 6(11): 1111–1128.
 17. Gurbel PA, Bliden KP, Butler K, et al. Response to ticagrelor in clopidogrel nonresponders and responders and effect of switching therapies: the RESPOND study. Circulation. 2010; 121(10): 1188–1199.
 18. Wallentin L, Becker RC, Budaj A, et al. PLATO Investigators. Ticagrelor versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes. N Engl J Med. 2009; 361(11): 1045–1057.
 19. Lindholm D, Varenhorst C, Cannon CP, et al. Ticagrelor vs. clopidogrel in patients with non-ST-elevation acute coronary syndrome with or without revascularization: results from the PLATO trial. Eur Heart J. 2014; 35(31): 2083–2093.
 20. Steg PG, James S, Harrington RA, et al. PLATO Study Group. Ticagrelor versus clopidogrel in patients with ST-elevation acute coronary syndromes intended for reperfusion with primary percutaneous coronary intervention: A Platelet Inhibition and Patient Outcomes (PLATO) trial subgroup analysis. Circulation. 2010; 122(21): 2131–2141.
 21. Cannon CP, Harrington RA, James S, et al. PLATelet inhibition and patient Outcomes Investigators. Comparison of ticagrelor with clopidogrel in patients with a planned invasive strategy for acute coronary syndromes (PLATO): a randomised double-blind study. Lancet. 2010; 375(9711): 283–293.
 22. James SK, Roe MT, Cannon CP, et al. PLATO Study Group. Ticagrelor versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes intended for non-invasive management: substudy from prospective randomised PLATelet inhibition and patient Outcomes (PLATO) trial. BMJ. 2011; 342: 1–11.
 23. Husted S, James S, Becker RC, et al. PLATO study group. Ticagrelor versus clopidogrel in elderly patients with acute coronary syndromes: a substudy from the prospective randomized PLATelet inhibition and patient Outcomes (PLATO) trial. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2012; 5(5): 680–688.
 24. James S, Angiolillo DJ, Cornel JH, et al. PLATO Study Group. Ticagrelor vs. clopidogrel in patients with acute coronary syndromes and diabetes: a substudy from the PLATelet inhibition and patient Outcomes (PLATO) trial. Eur Heart J. 2010; 31(24): 3006–3016.
 25. James S, Budaj A, Aylward P, et al. Ticagrelor versus clopidogrel in acute coronary syndromes in relation to renal function: results from the Platelet Inhibition and Patient Outcomes (PLATO) trial. Circulation. 2010; 122(11): 1056–1067.
 26. Bonaca MP, Bhatt DL, Cohen M, et al. PEGASUS-TIMI 54 Steering Committee and Investigators. Long-term use of ticagrelor in patients with prior myocardial infarction. N Engl J Med. 2015; 372(19): 1791–1800.
 27. Dellborg M, Bonaca MP, Storey RF, et al. Efficacy and safety with ticagrelor in patients with prior myocardial infarction in the approved European label: insights from PEGASUS-TIMI 54. European Heart Journal. 2017; 38(Suppl 1): 794.
 28. Bonaca MP, Bhatt DL, Steg PG, et al. Ischaemic risk and efficacy of ticagrelor in relation to time from P2Y12 inhibitor withdrawal in patients with prior myocardial infarction: insights from PEGASUS-TIMI 54. Eur Heart J. 2016; 37(14): 1133–1142.
 29. Shah R, Rashid A, Hwang I, et al. Meta-Analysis of the relative efficacy and safety of oral p2y12 inhibitors in patients with acute coronary syndrome. Am J Cardiol. 2017; 119(11): 1723–1728.
 30. Sahlén A, Varenhorst C, Lagerqvist Bo, et al. Outcomes in patients treated with ticagrelor or clopidogrel after acute myocardial infarction: experiences from SWEDEHEART registry. European Heart Journal. 2016; 37(44): 3335–3342.
 31. Edfors R, Sahlén A, Szummer K, et al. Outcomes in patients treated with ticagrelor versus clopidogrel after acute myocardial infarction stratified by renal function. Heart. 2018; 104(19): 1575–1582.
 32. Grimaldi-Bensouda L, Danchin N, Dallongeville J, et al. PGRx-Acute Coronary Syndrome Study Group. Effectiveness of new antiplatelets in the prevention of recurrent myocardial infarction. Heart. 2018; 104(19): 1583–1592.
 33. Rakowski T, Siudak Z, Dziewierz A, et al. Contemporary use of P2Y inhibitors in patients with ST-segment elevation myocardial infarction referred to primary percutaneous coronary interventions in Poland: Data from ORPKI national registry. J Thromb Thrombolysis. 2018; 45(1): 151–157.
 34. HDM. Dictionary Geotechnical Engineering/Wörterbuch GeoTechnik. 2014: 665–665.

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Folia Cardiologica dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl