open access

Vol 13, No 4 (2018)
Review paper
Published online: 2018-09-12
Get Citation

Efficacy of pharmacological treatment in episodes of paroxysmal atrial fibrillation

Anna Jankiewicz-Błoch, Jacek Zawadzki, Wojciech Kustrzycki, Agnieszka Sławuta
DOI: 10.5603/FC.2018.0071
·
Folia Cardiologica 2018;13(4):331-337.

open access

Vol 13, No 4 (2018)
Review Papers
Published online: 2018-09-12

Abstract

Migotanie przedsionków jest najczęściej występującą arytmią nadkomorową na świecie. Wśród najpopularniejszych schematów farmakoterapii nieutrwalonych epizodów migotania przedsionków wyróżnia się kontrolę częstości rytmu serca, jak i kontrolę częstości rytmu komór. Leki antyarytmiczne można klasyfikować zarówno na podstawie ich profilu działania, jak też szczególnych wskazań do zastosowania. W dobieraniu odpowiedniego sposobu leczenia zwraca się uwagę na liczne czynniki zależne od pacjenta, w tym schorzenia współistniejące i obecność strukturalnej choroby serca. Dostępność leków antyarytmicznych w Polsce jest dość ograniczona. Niestety, nie istnieją uniwersalne schematy lekowe, które gwarantują najlepszą skuteczność i bezpieczeństwo terapii. Niniejszy artykuł przedstawia opis działania, profil farmakokinetyczny i ocenę skuteczności, potwierdzoną w badaniach naukowych, najczęściej używanych leków dostępnych w Polsce w leczeniu epizodów nieutrwalonego migotania przedsionków.

Abstract

Migotanie przedsionków jest najczęściej występującą arytmią nadkomorową na świecie. Wśród najpopularniejszych schematów farmakoterapii nieutrwalonych epizodów migotania przedsionków wyróżnia się kontrolę częstości rytmu serca, jak i kontrolę częstości rytmu komór. Leki antyarytmiczne można klasyfikować zarówno na podstawie ich profilu działania, jak też szczególnych wskazań do zastosowania. W dobieraniu odpowiedniego sposobu leczenia zwraca się uwagę na liczne czynniki zależne od pacjenta, w tym schorzenia współistniejące i obecność strukturalnej choroby serca. Dostępność leków antyarytmicznych w Polsce jest dość ograniczona. Niestety, nie istnieją uniwersalne schematy lekowe, które gwarantują najlepszą skuteczność i bezpieczeństwo terapii. Niniejszy artykuł przedstawia opis działania, profil farmakokinetyczny i ocenę skuteczności, potwierdzoną w badaniach naukowych, najczęściej używanych leków dostępnych w Polsce w leczeniu epizodów nieutrwalonego migotania przedsionków.

Get Citation

Keywords

migotanie przedsionków, skuteczność leków antyarytmicznych, leki antyarytmiczne

About this article
Title

Efficacy of pharmacological treatment in episodes of paroxysmal atrial fibrillation

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 13, No 4 (2018)

Article type

Review paper

Pages

331-337

Published online

2018-09-12

DOI

10.5603/FC.2018.0071

Bibliographic record

Folia Cardiologica 2018;13(4):331-337.

Keywords

migotanie przedsionków
skuteczność leków antyarytmicznych
leki antyarytmiczne

Authors

Anna Jankiewicz-Błoch
Jacek Zawadzki
Wojciech Kustrzycki
Agnieszka Sławuta

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl