dostęp otwarty

Tom 13, Nr 2 (2018)
Młoda kardiologia
Opublikowany online: 2018-05-30
Pobierz cytowanie

Korzystny wpływ terapii hipotensyjnej na zdolność do wykonania wysiłku ocenianą w 6-minutowym teście marszowym w obserwacji rocznej

Małgorzata Kurpaska, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz, Beata Uziębło-Życzkowska, Andrzej Skrobowski
DOI: 10.5603/FC.2018.0024
·
Folia Cardiologica 2018;13(2):128-136.

dostęp otwarty

Tom 13, Nr 2 (2018)
Młoda kardiologia
Opublikowany online: 2018-05-30

Streszczenie

Wstęp. Indywidualne zróżnicowanie tolerancji wysiłku fizycznego może mieć istotne znaczenie kliniczne już pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (HTN) bez objawów. Celem pracy była ocena wpływu terapii hipotensyjnej na zdolność do wykonania wysiłku ocenianą w teście 6-minutowego marszu (6-MWT) oraz powiązania tego efektu z wybranymi parametrami klinicznymi i hemodynamicznymi. Materiał i metody. W grupie 111 chorych z HTN i bez jawnych objawów niewydolności serca oceniono zmianę dystansu 6-MWT (d_6-MWT) po 12 miesiącach od rozpoczęcia leczenia hipotensyjnego w powiązaniu ze stanem klinicznym oraz parametrami hemodynamicznymi uzyskanymi za pomocą echokardiografii, kardiografii impedancyjnej i tonometrii aplanacyjnej. Wyniki. W analizie w całej grupie leczenie hipotensyjne wiązało się z istotnym wydłużeniem średniego dystansu 6-MWT: 592,9 ± 72,8 v. 613,4 ± 66,0 m; p = 0,030. Zmiana dystansu 6-MWT zależała od wartości wyjściowych. Najwyraźniejszą poprawę zaobserwowano wśród chorych, którzy wyjściowo pokonali najkrótszy dystans 6-MWT (dolny kwartyl 6-MWT  < 530 m), tj. 63,4 m. Nie wykazano istotnych statystycznie powiązań d_6-MWT ze zmianami analizowanych parametrów klinicznych i hemodynamicznych, choć obserwowano oczekiwany trend w kierunku pozytywnej korelacji d_6-MWT z obniżeniem echokardiograficznego wskaźnika ciśnienia napełniania (E/e’) oraz zwiększeniem frakcji wyrzutowej lewej komory i kardioimpedancyjnego wskaźnika wyrzutowego. Wnioski. Leczenie hipotensyjne poprawia tolerancję wysiłku fizycznego u pacjentów z niższą wydolnością fizyczną, co może się wiązać z poprawą funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory.

Streszczenie

Wstęp. Indywidualne zróżnicowanie tolerancji wysiłku fizycznego może mieć istotne znaczenie kliniczne już pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (HTN) bez objawów. Celem pracy była ocena wpływu terapii hipotensyjnej na zdolność do wykonania wysiłku ocenianą w teście 6-minutowego marszu (6-MWT) oraz powiązania tego efektu z wybranymi parametrami klinicznymi i hemodynamicznymi. Materiał i metody. W grupie 111 chorych z HTN i bez jawnych objawów niewydolności serca oceniono zmianę dystansu 6-MWT (d_6-MWT) po 12 miesiącach od rozpoczęcia leczenia hipotensyjnego w powiązaniu ze stanem klinicznym oraz parametrami hemodynamicznymi uzyskanymi za pomocą echokardiografii, kardiografii impedancyjnej i tonometrii aplanacyjnej. Wyniki. W analizie w całej grupie leczenie hipotensyjne wiązało się z istotnym wydłużeniem średniego dystansu 6-MWT: 592,9 ± 72,8 v. 613,4 ± 66,0 m; p = 0,030. Zmiana dystansu 6-MWT zależała od wartości wyjściowych. Najwyraźniejszą poprawę zaobserwowano wśród chorych, którzy wyjściowo pokonali najkrótszy dystans 6-MWT (dolny kwartyl 6-MWT  < 530 m), tj. 63,4 m. Nie wykazano istotnych statystycznie powiązań d_6-MWT ze zmianami analizowanych parametrów klinicznych i hemodynamicznych, choć obserwowano oczekiwany trend w kierunku pozytywnej korelacji d_6-MWT z obniżeniem echokardiograficznego wskaźnika ciśnienia napełniania (E/e’) oraz zwiększeniem frakcji wyrzutowej lewej komory i kardioimpedancyjnego wskaźnika wyrzutowego. Wnioski. Leczenie hipotensyjne poprawia tolerancję wysiłku fizycznego u pacjentów z niższą wydolnością fizyczną, co może się wiązać z poprawą funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

kardiografia impedancyjna, tonometria aplanacyjna, nadciśnienie tętnicze, dysfunkcja rozkurczowa lewej komory, test 6-minutowego marszu

Informacje o artykule
Tytuł

Korzystny wpływ terapii hipotensyjnej na zdolność do wykonania wysiłku ocenianą w 6-minutowym teście marszowym w obserwacji rocznej

Czasopismo

Folia Cardiologica

Numer

Tom 13, Nr 2 (2018)

Strony

128-136

Data publikacji on-line

2018-05-30

DOI

10.5603/FC.2018.0024

Rekord bibliograficzny

Folia Cardiologica 2018;13(2):128-136.

Słowa kluczowe

kardiografia impedancyjna
tonometria aplanacyjna
nadciśnienie tętnicze
dysfunkcja rozkurczowa lewej komory
test 6-minutowego marszu

Autorzy

Małgorzata Kurpaska
Paweł Krzesiński
Grzegorz Gielerak
Adam Stańczyk
Katarzyna Piotrowicz
Beata Uziębło-Życzkowska
Andrzej Skrobowski

Referencje (29)
 1. Phillips SA, Vuckovic K, Cahalin LP, et al. Defining the system: contributors to exercise limitations in heart failure. Heart Fail Clin. 2015; 11(1): 1–16.
 2. Palmieri V, Russo C, Palmieri EA, et al. Isolated left ventricular diastolic dysfunction: implications for exercise left ventricular performance in patients without congestive heart failure. J Am Soc Echocardiogr. 2006; 19(5): 491–498.
 3. Kass DA. Ventricular arterial stiffening: integrating the pathophysiology. Hypertension. 2005; 46(1): 185–193.
 4. Aljaroudi W, Alraies MC, Halley C, et al. Impact of progression of diastolic dysfunction on mortality in patients with normal ejection fraction. Circulation. 2012; 125(6): 782–788.
 5. Halley CM, Houghtaling PL, Khalil MK, et al. Mortality rate in patients with diastolic dysfunction and normal systolic function. Arch Intern Med. 2011; 171(12): 1082–1087.
 6. Zile MR, Lewinter MM. Left ventricular end-diastolic volume is normal in patients with heart failure and a normal ejection fraction: a renewed consensus in diastolic heart failure. J Am Coll Cardiol. 2007; 49(9): 982–985.
 7. Kurpaska M, Krzesiński P, Gielerak G, et al. Hemodynamiczne uwarunkowania wydolności fizycznej chorych na nadciśnienie tętnicze - doniesienie wstępne. Lek Wojsk. 2015; 93(3): 244–252.
 8. Alberti KG, Zimmet P, Shaw J. Metabolic syndrome--a new world-wide definition. A Consensus Statement from the International Diabetes Federation. Diabet Med. 2006; 23(5): 469–480.
 9. Nagueh SF, Appleton CP, Gillebert TC. Recommendations for the evaluation of left ventricular diastolic function by echocardiography. Eur J Echocardiogr. 2009; 10(2): 165–193.
 10. ESH/ESC Task Force for the Management of Arterial Hypertension. 2013 Practice guidelines for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and the European Society of Cardiology (ESC): ESH/ESC Task Force for the Management of Arterial Hypertension. J Hypertens. 2013; 31(10): 1925–1938.
 11. Krzesiński P, Gielerak G, Stańczyk A, et al. The effect of hemodynamically-guided hypotensive therapy in one-year observation: Randomized, prospective and controlled trial (FINEPATH study). Cardiol J. 2016; 23(2): 132–140.
 12. Ahimastos AA, Dart AM, Lawler A, et al. Reduced arterial stiffness may contribute to angiotensin-converting enzyme inhibitor induced improvements in walking time in peripheral arterial disease patients. J Hypertens. 2008; 26(5): 1037–1042.
 13. Koumaras C, Tziomalos K, Stavrinou E, et al. Effects of renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors and beta-blockers on markers of arterial stiffness. J Am Soc Hypertens. 2014; 8(2): 74–82.
 14. Krzesiński P, Stańczyk A, Piotrowicz K, et al. Abdominal obesity and hypertension: a double burden to the heart. Hypertens Res. 2016; 39(5): 349–355.
 15. Kangas P, Tikkakoski AJ, Tahvanainen AM, et al. Metabolic syndrome may be associated with increased arterial stiffness even in the absence of hypertension: a study in 84 cases and 82 controls. Metabolism. 2013; 62(8): 1114–1122.
 16. Klabunde RE. Cardiovascular physiology concepts. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2011: 217–222.
 17. Borlaug BA, Olson TP, Lam CSP, et al. Global cardiovascular reserve dysfunction in heart failure with preserved ejection fraction. J Am Coll Cardiol. 2010; 56(11): 845–854.
 18. Kitzman DW, Herrington DM, Brubaker PH, et al. Carotid arterial stiffness and its relationship to exercise intolerance in older patients with heart failure and preserved ejection fraction. Hypertension. 2013; 61(1): 112–119.
 19. Lane AD, Wu PT, Kistler B, et al. Arterial stiffness and walk time in patients with end-stage renal disease. Kidney Blood Press Res. 2013; 37(2–3): 142–150.
 20. Bonapace S, Rossi A, Cicoira M, et al. Aortic distensibility independently affects exercise tolerance in patients with dilated cardiomyopathy. Circulation. 2003; 107(12): 1603–1608.
 21. Palmieri V, Russo C, Bella JN. Treatment of isolated left ventricular diastolic dysfunction in hypertension: reaching blood pressure target matters. Hypertension. 2010; 55(2): 224–225.
 22. Solomon SD, Verma A, Desai A, et al. Exforge Intensive Control of Hypertension to Evaluate Efficacy in Diastolic Dysfunction Investigators. Effect of intensive versus standard blood pressure lowering on diastolic function in patients with uncontrolled hypertension and diastolic dysfunction. Hypertension. 2010; 55(2): 241–248.
 23. Krzesiński P, Uziębło-Życzkowska B, Gielerak G, et al. Global longitudinal two-dimensional systolic strain is associated with hemodynamic alterations in arterial hypertension. J Am Soc Hypertens. 2015; 9(9): 680–689.
 24. Uziębło-Życzkowska B, Krzesiński P, Gielerak G, et al. Speckle tracking echocardiography and tissue Doppler imaging reveal beneficial effect of pharmacotherapy in hypertensives with asymptomatic left ventricular dysfunction. J Am Soc Hypertens. 2017; 11(6): 334–342.
 25. Krzesiński P, Stańczyk A, Gielerak G, et al. The hemodynamic patterns in hypertensive men and women of different age. J Hum Hypertens. 2016; 30(3): 177–185.
 26. Krzesiński P, Stańczyk A, Gielerak G, et al. Sex determines cardiovascular hemodynamics in hypertension. J Hum Hypertens. 2015; 29(10): 610–617.
 27. Sciurba F, Criner GJ, Lee SM, et al. National Emphysema Treatment Trial Research Group. Six-minute walk distance in chronic obstructive pulmonary disease: reproducibility and effect of walking course layout and length. Am J Respir Crit Care Med. 2003; 167(11): 1522–1527.
 28. Wu G, Sanderson B, Bittner V. The 6-minute walk test: how important is the learning effect? Am Heart J. 2003; 146(1): 129–133.
 29. Enright PL. The six-minute walk test. Respir Care. 2003; 48(8): 783–785.

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl