open access

Vol 11, No 4 (2016)
Cardiology Investigation
Published online: 2016-09-13
Get Citation

Metabolomika — chemiczny „odcisk palca” i istotny element medycyny spersonalizowanej

Anna Słowikowska, Beata Toczyłowska, Romuald Cichoń, Piotr Hendzel
DOI: 10.5603/FC.2016.0060
·
Folia Cardiologica 2016;11(4):353-358.

open access

Vol 11, No 4 (2016)
Cardiology Investigation
Published online: 2016-09-13

Abstract

Metabolomika jako część biologii systemowej zajmuje się badaniem metabolomu, czyli związków o małej masie cząsteczkowej (< 1,5 kDa). Metody, którymi posługuje się metabolomika, to spektrometria mas (MS) i spektroskopia NMR. W ciągu ostatniej dekady obserwuje się dynamiczny rozwój technik „omicznych” jako narzędzi medycyny spersonalizowanej. Można również zaobserwować znaczny wzrost liczby publikacji z zakresu metabolomiki i lipidomiki w dziedzinie chorób układu krążenia. Nowe biomarkery mogą przyczynić się do poprawy oceny ryzyka zaburzeń kardio-metabolicznych.

Abstract

Metabolomika jako część biologii systemowej zajmuje się badaniem metabolomu, czyli związków o małej masie cząsteczkowej (< 1,5 kDa). Metody, którymi posługuje się metabolomika, to spektrometria mas (MS) i spektroskopia NMR. W ciągu ostatniej dekady obserwuje się dynamiczny rozwój technik „omicznych” jako narzędzi medycyny spersonalizowanej. Można również zaobserwować znaczny wzrost liczby publikacji z zakresu metabolomiki i lipidomiki w dziedzinie chorób układu krążenia. Nowe biomarkery mogą przyczynić się do poprawy oceny ryzyka zaburzeń kardio-metabolicznych.

Get Citation

Keywords

metabolomic; personalized medicine; omic technologies; lipidomic

About this article
Title

Metabolomika — chemiczny „odcisk palca” i istotny element medycyny spersonalizowanej

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 11, No 4 (2016)

Pages

353-358

Published online

2016-09-13

DOI

10.5603/FC.2016.0060

Bibliographic record

Folia Cardiologica 2016;11(4):353-358.

Keywords

metabolomic
personalized medicine
omic technologies
lipidomic

Authors

Anna Słowikowska
Beata Toczyłowska
Romuald Cichoń
Piotr Hendzel

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl