open access

Vol 11, No 4 (2016)
Case report
Published online: 2016-09-13
Get Citation

Ostra niedomykalność mitralna w przebiegu zawału serca powikłanego pęknięciem mięśnia brodawkowatego

Agnieszka Woronowicz-Chróściel, Katarzyna Starzyk, Zbigniew Starzyk, Beata Wożakowska-Kapłon
DOI: 10.5603/FC.2016.0056
·
Folia Cardiologica 2016;11(4):341-345.

open access

Vol 11, No 4 (2016)
Case Reports
Published online: 2016-09-13

Abstract

W pracy zaprezentowano przypadek 59-letniego pacjenta z ostrą, ciężką niedomykalnością zastawki mitralnej, wynikającą z pęknięcia mięśnia brodawkowatego w przebiegu zawału serca bez uniesienia odcinka ST. Objawy niewydolności serca pojawiły się w podostrej fazie zawału serca, przypadającej na 7. dobę po pierwotnej PCI. Dzięki szybkiemu rozpoznaniu, potwierdzonemu w badaniu echokardiograficznym, zastosowano intensywną farmakoterapię oraz wykonano kardiochirurgiczną wymianę zastawki mitralnej.

Abstract

W pracy zaprezentowano przypadek 59-letniego pacjenta z ostrą, ciężką niedomykalnością zastawki mitralnej, wynikającą z pęknięcia mięśnia brodawkowatego w przebiegu zawału serca bez uniesienia odcinka ST. Objawy niewydolności serca pojawiły się w podostrej fazie zawału serca, przypadającej na 7. dobę po pierwotnej PCI. Dzięki szybkiemu rozpoznaniu, potwierdzonemu w badaniu echokardiograficznym, zastosowano intensywną farmakoterapię oraz wykonano kardiochirurgiczną wymianę zastawki mitralnej.

Get Citation

Keywords

zawał serca, pęknięcie mięśnia brodawkowatego, niedomykalność zastawki mitralnej

About this article
Title

Ostra niedomykalność mitralna w przebiegu zawału serca powikłanego pęknięciem mięśnia brodawkowatego

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 11, No 4 (2016)

Article type

Case report

Pages

341-345

Published online

2016-09-13

DOI

10.5603/FC.2016.0056

Bibliographic record

Folia Cardiologica 2016;11(4):341-345.

Keywords

zawał serca
pęknięcie mięśnia brodawkowatego
niedomykalność zastawki mitralnej

Authors

Agnieszka Woronowicz-Chróściel
Katarzyna Starzyk
Zbigniew Starzyk
Beata Wożakowska-Kapłon

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl