open access

Vol 11, No 4 (2016)
Case report
Published online: 2016-09-13
Get Citation

Niewydolność serca jako manifestacja izolowanego niescalonego mięśnia prawej i lewej komory

Małgorzata Jamro, Mateusz Marek Wiśniowski, Andrzej Curzytek, Wiesław Guz, Agnieszka Kostkiewicz
DOI: 10.5603/FC.2016.0054
·
Folia Cardiologica 2016;11(4):334-337.

open access

Vol 11, No 4 (2016)
Case Reports
Published online: 2016-09-13

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono opis przypadku pacjenta z niewydolnością serca, u którego rozpoznano niescalony mięsień obu komór. Podejrzenie ostatecznego rozpoznania wysunięto na podstawie całokształtu obrazu klinicznego oraz badania echokardiograficznego. W rezonansie magnetycznym ostatecznie potwierdzono rozpoznanie  niescalonego mięśnia prawej i lewej komory. Pacjent został skierowany do implantacji kardiowertera-defibrylatora ze względu na obserwowany w EKG metodą Holtera całkowity blok przedsionkowo-komorowy. Obecnie chory jest pod systematyczną obserwacją.

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono opis przypadku pacjenta z niewydolnością serca, u którego rozpoznano niescalony mięsień obu komór. Podejrzenie ostatecznego rozpoznania wysunięto na podstawie całokształtu obrazu klinicznego oraz badania echokardiograficznego. W rezonansie magnetycznym ostatecznie potwierdzono rozpoznanie  niescalonego mięśnia prawej i lewej komory. Pacjent został skierowany do implantacji kardiowertera-defibrylatora ze względu na obserwowany w EKG metodą Holtera całkowity blok przedsionkowo-komorowy. Obecnie chory jest pod systematyczną obserwacją.

Get Citation

Keywords

rozpoznanie, niescalony mięsień komór, rezonans magnetyczny

About this article
Title

Niewydolność serca jako manifestacja izolowanego niescalonego mięśnia prawej i lewej komory

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 11, No 4 (2016)

Article type

Case report

Pages

334-337

Published online

2016-09-13

DOI

10.5603/FC.2016.0054

Bibliographic record

Folia Cardiologica 2016;11(4):334-337.

Keywords

rozpoznanie
niescalony mięsień komór
rezonans magnetyczny

Authors

Małgorzata Jamro
Mateusz Marek Wiśniowski
Andrzej Curzytek
Wiesław Guz
Agnieszka Kostkiewicz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl