open access

Vol 11, No 3 (2016)
Case report
Published online: 2016-07-13
Get Citation

Niewydolność serca jako kliniczna manifestacja amyloidozy

Mateusz Marek Wiśniowski, Małgorzata Trzcińska, Andrzej Curzytek
DOI: 10.5603/FC.2016.0036
·
Folia Cardiologica 2016;11(3):226-227.

open access

Vol 11, No 3 (2016)
Case Reports
Published online: 2016-07-13

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono opis przypadku pacjenta, u którego rozpoznano amyloidozę z zajęciem mięśnia serca. Podejrzenie ostatecznego rozpoznania wysunięto na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych oraz badania echokardiograficznego. Na podstawie badania histologicznego wycinka z śluzówki odbytnicy ostatecznie rozpoznano amyloidozę. U pacjenta nie podjęto leczenia, został on skierowany do Ośrodka referencyjnego.

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono opis przypadku pacjenta, u którego rozpoznano amyloidozę z zajęciem mięśnia serca. Podejrzenie ostatecznego rozpoznania wysunięto na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych oraz badania echokardiograficznego. Na podstawie badania histologicznego wycinka z śluzówki odbytnicy ostatecznie rozpoznano amyloidozę. U pacjenta nie podjęto leczenia, został on skierowany do Ośrodka referencyjnego.

Get Citation

Keywords

amyloidza, niewydolność serca

About this article
Title

Niewydolność serca jako kliniczna manifestacja amyloidozy

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 11, No 3 (2016)

Article type

Case report

Pages

226-227

Published online

2016-07-13

DOI

10.5603/FC.2016.0036

Bibliographic record

Folia Cardiologica 2016;11(3):226-227.

Keywords

amyloidza
niewydolność serca

Authors

Mateusz Marek Wiśniowski
Małgorzata Trzcińska
Andrzej Curzytek

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl