English Polski
Vol 18, No 2 (2023)
Review paper
Published online: 2023-04-27

open access

Page views 832
Article views/downloads 678
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Ablacja cieśni trójdzielno-żylnej jako terapia pomostowa w leczeniu objawowego migotania przedsionków?

Tomasz Wcisło1, Michał Plewka1
Folia Cardiologica 2023;18(2):75-78.

Abstract

Migotanie przedsionków (AF, atrial fibrillation) oraz trzepotanie przedsionków (AFl, atrial flutter) są najczęstszymi arytmiami nadkomorowymi. Arytmie te nierzadko ze sobą współistnieją — u mniej więcej co trzeciego pacjenta z AF rejestrowane są epizody AFl. Wielu lekarzy nie zwraca uwagi na to, z jaką postacią arytmii nadkomorowej mamy do czynienia. Jest to jednak kluczowe z punktu widzenia wyboru strategii postępowania. Obie arytmie mają inne podłoże, inną wrażliwość na stosowane leczenie farmakologiczne oraz wymagają odmiennego podejścia do leczenia niefarmakologicznego.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

  1. Hindricks G, Potpara T, Dagres N, et al. ESC Scientific Document Group. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) . Eur Heart J. 2021; 42(5): 373–498.
  2. Neumann T, Vogt J, Schumacher B, et al. Circumferential pulmonary vein isolation with the cryoballoon technique results from a prospective 3-center study. J Am Coll Cardiol. 2008; 52(4): 273–278.
  3. Defaye P, Kane A, Chaib A, et al. Efficacy and safety of pulmonary veins isolation by cryoablation for the treatment of paroxysmal and persistent atrial fibrillation. Europace. 2011; 13(6): 789–795.
  4. Van Belle Y, Janse P, Rivero-Ayerza MJ, et al. Pulmonary vein isolation using an occluding cryoballoon for circumferential ablation: feasibility, complications, and short-term outcome. Eur Heart J. 2007; 28(18): 2231–2237.
  5. Verma A, Sanders P, Macle L, et al. Substrate and Trigger Ablation for Reduction of Atrial Fibrillation Trial-Part II (STAR AF II): design and rationale. Am Heart J. 2012; 164(1): 1–6.e6.
  6. Adamowicz J, Szponder M, Sokołowska M, et al. Ablacja cieśni trójdzielno-żylnej wśród pacjentów z przetrwałym migotaniem przedsionków jako terapia pomostowa celem utrzymania rytmu zatokowego — badanie pilotażowe. Folia Cardiol. 2017; 12(3): 239–244.
  7. Bianco I, Silva G, Forno A, et al. Risco de fibrilação atrial após ablação de flutter dependente de istmo cavo-tricuspídeo: vale a pena fazer a ablação da FA simultaneamente? Arq Bras Cardiol. 2020; 114(5): 775–782.
  8. Romanov A, Pokushalov E, Bayramova S, et al. Prophylactic pulmonary vein isolation during isthmus ablation for atrial flutter: Three-year outcomes of the PREVENT AF I study. J Cardiovasc Electrophysiol. 2018; 29(6): 872–878.