open access

Vol 18, No 2 (2023)
Review paper
Get Citation

Ablacja cieśni trójdzielno-żylnej jako terapia pomostowa w leczeniu objawowego migotania przedsionków?

Tomasz Wcisło1, Michał Plewka1
Folia Cardiologica 2023;18(2):75-78.
Affiliations
  1. Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM w Łodzi

open access

Vol 18, No 2 (2023)
Review Papers

Abstract

Migotanie przedsionków (AF, atrial fibrillation) oraz trzepotanie przedsionków (AFl, atrial flutter) są najczęstszymi arytmiami nadkomorowymi. Arytmie te nierzadko ze sobą współistnieją — u mniej więcej co trzeciego pacjenta z AF rejestrowane są epizody AFl. Wielu lekarzy nie zwraca uwagi na to, z jaką postacią arytmii nadkomorowej mamy do czynienia. Jest to jednak kluczowe z punktu widzenia wyboru strategii postępowania. Obie arytmie mają inne podłoże, inną wrażliwość na stosowane leczenie farmakologiczne oraz wymagają odmiennego podejścia do leczenia niefarmakologicznego.

Abstract

Migotanie przedsionków (AF, atrial fibrillation) oraz trzepotanie przedsionków (AFl, atrial flutter) są najczęstszymi arytmiami nadkomorowymi. Arytmie te nierzadko ze sobą współistnieją — u mniej więcej co trzeciego pacjenta z AF rejestrowane są epizody AFl. Wielu lekarzy nie zwraca uwagi na to, z jaką postacią arytmii nadkomorowej mamy do czynienia. Jest to jednak kluczowe z punktu widzenia wyboru strategii postępowania. Obie arytmie mają inne podłoże, inną wrażliwość na stosowane leczenie farmakologiczne oraz wymagają odmiennego podejścia do leczenia niefarmakologicznego.

Get Citation

Keywords

migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków, arytmia

About this article
Title

Ablacja cieśni trójdzielno-żylnej jako terapia pomostowa w leczeniu objawowego migotania przedsionków?

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 18, No 2 (2023)

Article type

Review paper

Pages

75-78

Page views

68

Article views/downloads

31

Bibliographic record

Folia Cardiologica 2023;18(2):75-78.

Keywords

migotanie przedsionków
trzepotanie przedsionków
arytmia

Authors

Tomasz Wcisło
Michał Plewka

References (8)
  1. Hindricks G, Potpara T, Dagres N, et al. ESC Scientific Document Group. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) . Eur Heart J. 2021; 42(5): 373–498.
  2. Neumann T, Vogt J, Schumacher B, et al. Circumferential pulmonary vein isolation with the cryoballoon technique results from a prospective 3-center study. J Am Coll Cardiol. 2008; 52(4): 273–278.
  3. Defaye P, Kane A, Chaib A, et al. Efficacy and safety of pulmonary veins isolation by cryoablation for the treatment of paroxysmal and persistent atrial fibrillation. Europace. 2011; 13(6): 789–795.
  4. Van Belle Y, Janse P, Rivero-Ayerza MJ, et al. Pulmonary vein isolation using an occluding cryoballoon for circumferential ablation: feasibility, complications, and short-term outcome. Eur Heart J. 2007; 28(18): 2231–2237.
  5. Verma A, Sanders P, Macle L, et al. Substrate and Trigger Ablation for Reduction of Atrial Fibrillation Trial-Part II (STAR AF II): design and rationale. Am Heart J. 2012; 164(1): 1–6.e6.
  6. Adamowicz J, Szponder M, Sokołowska M, et al. Ablacja cieśni trójdzielno-żylnej wśród pacjentów z przetrwałym migotaniem przedsionków jako terapia pomostowa celem utrzymania rytmu zatokowego — badanie pilotażowe. Folia Cardiol. 2017; 12(3): 239–244.
  7. Bianco I, Silva G, Forno A, et al. Risco de fibrilação atrial após ablação de flutter dependente de istmo cavo-tricuspídeo: vale a pena fazer a ablação da FA simultaneamente? Arq Bras Cardiol. 2020; 114(5): 775–782.
  8. Romanov A, Pokushalov E, Bayramova S, et al. Prophylactic pulmonary vein isolation during isthmus ablation for atrial flutter: Three-year outcomes of the PREVENT AF I study. J Cardiovasc Electrophysiol. 2018; 29(6): 872–878.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

VM Media Group Sp. z o.o.Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

phone:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl