English Polski
Vol 19 (2024): Continuous Publishing
Case report
Published online: 2024-03-08

open access

Page views 72
Article views/downloads 24
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Acute coronary syndrome in a patient with exacerbation of left ventricular heart failure, persistent atrial fibrillation and active gastrointestinal bleeding.

Alicja Magdalena Jarząbek1
DOI: 10.5603/fc.95129

Abstract

85-letnia kobieta zgłosiła się do szpitala z objawami krwawienia z przewodu pokarmowego w postaci smolistych stolców. Dotychczas przyjmowała rywaroksaban z powodu utrwalonego migotania przedsionków. Przy przyjęciu była w ciężkim stanie ogólnym. Zgłaszała osłabienie i ucisk w klatce piersiowej. W toku diagnostyki rozpoznano zaostrzenie lewokomorowej niewydolności serca z płynem w jamach opłucnowych i ciężką niedokrwistość pokrwotoczną. Na podstawie obrazu klinicznego, wysokiego stężenia enzymów sercowych oraz wyników badań diagnostycznych rozpoznano zawał mięśnia serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI). W badaniach endoskopowych przewodu pokarmowego nie uwidoczniono źródła krwawienia. Natomiast dalszej diagnostyki wymaga zmiana ogniskowa tylnej ściany żołądka niewidoczna w endoskopii. Ponieważ pacjentka wymagała leczenia przeciwkrwotocznego, w tym przetoczenia preparatów krwiopochodnych, zabieg koronarografii z ewentualną angioplastyką odroczono do czasu ustabilizowania stanu chorej i trwałego ustąpienia krwawienia.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

  1. Nikolsky E, Stone GW, Kirtane AJ, et al. Gastrointestinal bleeding in patients with acute coronary syndromes: incidence, predictors, and clinical implications: analysis from the ACUITY (Acute Catheterization and Urgent Intervention Triage Strategy) trial. J Am Coll Cardiol. 2009; 54(14): 1293–1302.
  2. Sakai S, Tara S, Yamamoto T, et al. Gastrointestinal bleeding increases the risk of subsequent cardiovascular events in patients with acute cardiovascular diseases requiring intensive care. Heart Vessels. 2021; 36(9): 1327–1335.
  3. Krag M, Perner A, Wetterslev J, et al. SUP-ICU co-authors. Prevalence and outcome of gastrointestinal bleeding and use of acid suppressants in acutely ill adult intensive care patients. Intensive Care Med. 2015; 41(5): 833–845.
  4. Li L, Geraghty OC, Mehta Z, et al. Oxford Vascular Study. Age-specific risks, severity, time course, and outcome of bleeding on long-term antiplatelet treatment after vascular events: a population-based cohort study. Lancet. 2017; 390(10093): 490–499.