English Polski
Vol 17, No 1 (2022)
Case report
Published online: 2022-02-28

open access

Page views 2081
Article views/downloads 409
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Kardiomiopatia z niescalenia lewej komory — rzadka przyczyna dolegliwości ze strony układu krążenia

Azita Rezaei1, Marcin Gregorczyk1, Agnieszka Ciba-Stemplewska2, Katarzyna Starzyk3, Wioletta Korzeluch4, Michał Spałek56, Beata Wożakowska Kapłon13
Folia Cardiologica 2022;17(1):65-67.

Abstract

Kobieta w wieku 20 lat, z rozpoznaną w dzieciństwie kardiomiopatią z niescalenia lewej komory towarzyszącą artrogrypozie, została przyjęta na oddział kardiologii z powodu nietypowego bólu w klatce piersiowej, pogorszenia tolerancji wysiłku fizycznego, bendopnea oraz objawów zaostrzenia astmy oskrzelowej. W zapisie elektrokardiograficznym stwierdzono zmiany wskazujące na niedokrwienie, bez ich dynamiki. Parametry zapalne, stężenie peptydu natiuretycznego typu B oraz markery martwicy miokardium nie były podwyższone. Funkcje skurczową i rozkurczową w badaniu echokardiograficznym oceniono jako prawidłową. Mimo początkowo sugestywnego obrazu klinicznego właściwy kierunek diagnostyki różnicowej i w efekcie rozpoznanie ustalono po uzupełnieniu wywiadu dotyczącego chorób współistniejących.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

  1. Singh DP, Patel H. Left ventricular non-compaction cardiomiopathy. StatPearls Publishing 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537025/ (July 10, 2021).
  2. Ponikowski P, Hoffman P, Witkowski A. Kardiologia. Podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Via Medica, Gdańsk 2019: 487–488.
  3. Ichida F. Left ventricular noncompaction — risk stratification and genetic consideration. J Cardiol. 2020; 75(1): 1–9.
  4. van Waning JI, Moesker J, Heijsman D, et al. Systematic review of genotype-phenotype correlations in noncompaction cardiomyopathy. J Am Heart Assoc. 2019; 8(23): e012993.
  5. Oechslin E, Jenni R. Left ventricular non-compaction revisited: a distinct phenotype with genetic heterogeneity? Eur Heart J. 2011; 32(12): 1446–1456.