English Polski
Vol 17, No 1 (2022)
Review paper
Published online: 2022-02-28

open access

Page views 2065
Article views/downloads 372
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Rola farmaceuty klinicznego w samoopiece pacjenta z niewydolnością serca

Agnieszka Skotnicka1, Anna Jabłecka2
Folia Cardiologica 2022;17(1):27-34.

Abstract

Niewydolność serca (HF, heart failure) jest istotnym problemem zdrowotnym współczesnego społeczeństwa i jednym z najpowszechniej występujących zespołów przewlekłych, powiązanym z wysoką śmiertelnością oraz intensywnym wykorzystywaniem zasobów ochrony zdrowia, zarówno ludzkich, jak i finansowych. Strategie terapeutyczne powinny uwzględniać monitorowanie stanu zdrowia pacjentów od chwili wypisania, optymalizację farmakoterapii oraz modyfikację czynników środowiskowych. Samoopieka niesie ze sobą strategicznie istotny potencjał odciążający system opieki zdrowotnej w zakresie HF, pozwalający na celowany transfer nakładów i potencjalizację wydajności systemu opieki zdrowotnej. Udział farmaceuty klinicznego w procesie samoopieki w zakresie optymalizacji stosowanej farmakoterapii, ujednolicania farmakoterapii włączanej przez różnych specjalistów zaangażowanych w proces opieki pacjenta oraz współuczestnictwo w skoordynowanej opiece medycznej, uściślanie zaleceń w zakresie stosowania leków i fachowe doradztwo niosą realnie istotne konsekwencje przekładające się na efektywność prowadzonej terapii oraz wykorzystywanie zasobów ochrony zdrowia. Propagowanie samoopieki w HF wydaje się priorytetem strategicznym i włączenie samoopieki w rutynową opiekę medyczną pacjentów z HF powinno być równorzędne z zaopatrzeniem pacjenta w niezbędne do kontroli tego zespołu leki. Synergistyczne działania w efekcie przyczynią się do obniżenia stopnia ponownych hospitalizacji oraz poprawy jakości życia pacjentów z HF.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

 1. Lloyd-Jones DM, Larson MG, Leip EP, et al. Framingham Heart Study. Lifetime risk for developing congestive heart failure: the Framingham Heart Study. Circulation. 2002; 106(24): 3068–3072.
 2. Chen J, Normand SLT, Wang Y, et al. National and regional trends in heart failure hospitalization and mortality rates for Medicare beneficiaries, 1998-2008. JAMA. 2011; 306(15): 1669–1678.
 3. Howlett JG, Johnstone DE, Sketris I, et al. Improving Cardiovascular Outcomes in Nova Scotia investigators. Identifying opportunities to address the congestive heart failure burden: the Improving Cardiovascular Outcomes in Nova Scotia (ICONS) study. Can J Cardiol. 2003; 19(4): 439–444.
 4. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, et al. ESC Scientific Document Group. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC)Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J. 2016; 37(27): 2129–2200.
 5. Cleland JGF, Daubert JC, Erdmann E, et al. Longer-term effects of cardiac resynchronization therapy on mortality in heart failure [the CArdiac REsynchronization-Heart Failure (CARE-HF) trial extension phase]. Eur Heart J. 2006; 27(16): 1928–1932.
 6. Cleland JGF, Ekman I. Enlisting the help of the largest health care workforce--patients. JAMA. 2010; 304(12): 1383–1384.
 7. What do we mean by self care and why is it good for people? The self-care continuum. Self Care Forum. https://www.selfcareforum.org/about-us/what-do-we-mean-by-self-care-and-why-is-good-for-people/ (February 15, 2021).
 8. Cleland JG, Swedberg K, Poole-Wilson PA. Successes and failures of current treatment of heart failure. The Lancet. 1998; 352: SI19–SI28.
 9. Linné A, Liedholm H, Jendteg S, et al. Health care costs of heart failure: results from a randomised study of patient education. Eur J Heart Fail. 2001; 2(3): 291–297.
 10. Liao L, Anstrom KJ, Gottdiener JS, et al. Long-term costs and resource use in elderly participants with congestive heart failure in the Cardiovascular Health Study. Am Heart J. 2007; 153(2): 245–252.
 11. Formiga F, Chivite D, Manito N, et al. Hospitalization due to acute heart failure. Role of the precipitating factors. Int J Cardiol. 2007; 120(2): 237–241.
 12. Self-care: a winning solution. Association of the European Self-Medication Industry. http://www.aesgp.eu/media/cms_page_media/68/Self-Care%20A%20Winning%20Solution.pdf (Accessed February 2021).
 13. Health policy brief: patient engagement. Health affairs. http://www.healthaffairs.org/ healthpolicybriefs/.
 14. Riegel B, Moser DK, Anker SD, et al. American Heart Association Council on Cardiovascular Nursing, American Heart Association Council on Cardiovascular Nursing, American Heart Association Council on Clinical Cardiology, American Heart Association Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism, American Heart Association Interdisciplinary Council on Quality of Care and Outcomes Research. State of the science: promoting self-care in persons with heart failure: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2009; 120(12): 1141–1163.
 15. Evangelista LS, Rasmusson KD, Laramee AS, et al. Health literacy and the patient with heart failure--implications for patient care and research: a consensus statement of the Heart Failure Society of America. J Card Fail. 2010; 16(1): 9–16.
 16. Moser DK, Dickson V, Jaarsma T, et al. Role of self-care in the patient with heart failure. Curr Cardiol Rep. 2012; 14(3): 265–275.
 17. Bell J, Dziekan G, Pollack C, et al. Self-Care in the twenty first century: a vital role for the pharmacist. Adv Ther. 2016; 33(10): 1691–1703.
 18. Dewalt DA, Berkman ND, Sheridan S, et al. Literacy and health outcomes: a systematic review of the literature. J Gen Intern Med. 2004; 19(12): 1228–1239.
 19. Hammash MH, Crawford T, Shawler C, et al. Beyond social support: Self-care confidence is key for adherence in patients with heart failure. Eur J Cardiovasc Nurs. 2017; 16(7): 632–637.
 20. Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, et al. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: executive summary: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on practice guidelines. Circulation. 2013; 128(16): 1810–1852.
 21. Jovicic A, Holroyd-Leduc JM, Straus SE. Effects of self-management intervention on health outcomes of patients with heart failure: a systematic review of randomized controlled trials. BMC Cardiovasc Disord. 2006; 6: 43.
 22. Albert NM. Promoting self-care in heart failure: state of clinical practice based on the perspectives of healthcare systems and providers. J Cardiovasc Nurs. 2008; 23(3): 277–284.
 23. Jonkman NH, Westland H, Groenwold RHH, et al. Do self-management interventions work in patients with heart failure? An individual patient data meta-analysis. Circulation. 2016; 133(12): 1189–1198.
 24. McDonald HP, Garg AX, Haynes RB. Interventions to enhance patient adherence to medication prescriptions: scientific review. JAMA. 2002; 288(22): 2868–2879.
 25. Dennison CR, McEntee ML, Samuel L, et al. Adequate health literacy is associated with higher heart failure knowledge and self-care confidence in hospitalized patients. J Cardiovasc Nurs. 2011; 26(5): 359–367.
 26. Clark AM, Spaling M, Harkness K, et al. Determinants of effective heart failure self-care: a systematic review of patients' and caregivers' perceptions. Heart. 2014; 100(9): 716–721.
 27. Bekelman DB, Havranek EP, Becker DM, et al. Symptoms, depression, and quality of life in patients with heart failure. J Card Fail. 2007; 13(8): 643–648.
 28. Riegel B, Lee CS, Albert N, et al. From novice to expert: confidence and activity status determine heart failure self-care performance. Nurs Res. 2011; 60(2): 132–138.
 29. Cajita MI, Cajita TR, Han HR. Health literacy and heart failure: a systematic review. J Cardiovasc Nurs. 2016; 31(2): 121–130.
 30. Murray MD, Tu W, Wu J, et al. Factors associated with exacerbation of heart failure include treatment adherence and health literacy skills. Clin Pharmacol Ther. 2009; 85(6): 651–658.
 31. Streiner DL, Norman GR. Cairney J. Health measurement scales: a practical guide to their development and use. Oxford University Press. https://oxfordmedicine.com/view/10.1093/med/9780199685219.001.0001/med-9780199685219.
 32. McDonagh TA, Blue L, Clark AL, et al. European Society of Cardiology Heart Failure Association Committee on Patient Care. European Society of Cardiology Heart Failure Association Standards for delivering heart failure care. Eur J Heart Fail. 2011; 13(3): 235–241.
 33. Lainscak M, Blue L, Clark AL, et al. Self-care management of heart failure: practical recommendations from the Patient Care Committee of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Eur J Heart Fail. 2011; 13(2): 115–126.
 34. Vinluan C, Wittman D, Morisky D. Effect of pharmacist discharge counselling on medication adherence in elderly heart failure patients: a pilot study. J Pharm Health . 2015; 6(2): 103–110.
 35. Anderegg SV, Wilkinson ST, Couldry RJ, et al. Effects of a hospitalwide pharmacy practice model change on readmission and return to emergency department rates. Am J Health Syst Pharm. 2014; 71(17): 1469–1479.
 36. Szkiladz A, Carey K, Ackerbauer K, et al. Impact of pharmacy student and resident-led discharge counseling on heart failure patients. J Pharm Pract. 2013; 26(6): 574–579.
 37. Lowrie R, Johansson L, Forsyth P, et al. Experiences of a community pharmacy service to support adherence and self-management in chronic heart failure. Int J Clin Pharm. 2014; 36(1): 154–162.
 38. Parajuli DR, Franzon J, McKinnon RA, et al. Role of the pharmacist for improving self-care and outcomes in heart failure. Curr Heart Fail Rep. 2017; 14(2): 78–86.
 39. Ruppar TM, Cooper PS, Mehr DR, et al. Medication adherence interventions improve heart failure mortality and readmission rates: systematic review and meta-analysis of controlled trials. J Am Heart Assoc. 2016; 5(6).
 40. Kang JE, Han NY, Oh JM, et al. Pharmacist-involved care for patients with heart failure and acute coronary syndrome: a systematic review with qualitative and quantitative meta-analysis. J Clin Pharm Ther. 2016; 41(2): 145–157.