English Polski
Vol 16, No 4 (2021)
Review paper
Published online: 2021-08-31

open access

Page views 3406
Article views/downloads 7002
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Nieinwazyjne metody pomiaru rzutu serca i ich znaczenie w codziennej praktyce klinicznej — aktualny stan wiedzy

Patrycja Stępniak1, Andrzej Cacko12, Agnieszka Kołodzińska1, Marcin Grabowski1
Folia Cardiologica 2021;16(4):242-247.

Abstract

Pojemność minutową serca, stanowiącą istotny parametr oceny hemodynamicznej pacjentów, można mierzyć wieloma metodami o różnym stopniu inwazyjności. Wyróżnia się metody inwazyjne (takie jak cewnikowanie tętnicy płucnej, termodylucja przezpłucna, dylucja litu), małoinwazyjne (analiza konturu krzywej ciśnienia tętniczego z użyciem cewnika, dopler przezprzełykowy) oraz nieinwazyjne (bioimpedancja elektryczna, echokardiografia przezklatkowa, pomiar wydychanego CO2, analiza konturu fali tętna za pomocą urządzeń do ciągłego nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego). Wraz z rozwojem medycyny coraz bardziej umacnia się rola metod nieinwazyjnych serca jako alternatywy dla cewnikowania tętnicy płucnej. Niewątpliwą zaletą metod nieinwazyjnych są ich bezpieczeństwo dla pacjentów oraz powszechny i łatwy dostęp. Metody inwazyjne natomiast cechuje większa precyzja pomiaru. Do lekarza należy decyzja o ostatecznym wyborze metody monitorowania hemodynamicznego pacjentów w zależności od sytuacji klinicznej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie nieinwazyjnych metod pomiaru rzutu serca i ich zastosowania w codziennej praktyce klinicznej.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

 1. McGuinness S, Parke R. Using cardiac output monitoring to guide perioperative haemodynamic therapy. Curr Opin Crit Care. 2015; 21(4): 364–368.
 2. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, et al. Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) do spraw diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca. Dokument opracowano przy szczególnym udziale Heart Failure Association (HFA) ESC. Wytyczne ESC dotyczące diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca w 2016 roku. Kardiol Pol. 2016; 74(10): 1051–1052.
 3. Elliott PM, Anastasakis A, Borger MA, et al. Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) do spraw rozpoznawania i postępowania w kardiomiopatii przerostowej. Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i postępowania w kardiomiopatii przerostowej w 2014 roku. Kardiol Pol. 2014; 72(11): 1091.
 4. Regitz-Zagrosek V, Roos-Hesselink JW, Bauersachs J, et al. Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ds. postępowania w chorobach układu sercowo-naczyniowego podczas ciąży. Wytyczne ESC dotyczące postępowaniaw chorobach układu sercowo-naczyniowego podczas ciąży (2018). Kardiol Pol. 2019; 78(3): 253–254.
 5. Vincent JL. Understanding cardiac output. Crit Care. 2008; 12(4): 174–172.
 6. Saugel B, Vincent JL. Cardiac output monitoring. Curr Opin Crit Care. 2018; 24(3): 165–172.
 7. Sangkum L, Liu GL, Yu L, et al. Minimally invasive or noninvasive cardiac output measurement: an update. J Anesth. 2016; 30(3): 461–480.
 8. Saugel B, Cecconi M, Wagner JY, et al. Noninvasive continuous cardiac output monitoring in perioperative and intensive care medicine. Br J Anaesth. 2015; 114(4): 562–575.
 9. Kubicek WG, Karnegis JN, Patterson RP, et al. Development and evaluation of an impedance cardiac output system. Aerosp Med. 1966; 37(12): 1208–1212.
 10. Bernstein DP. A new stroke volume equation for thoracic electrical bioimpedance: theory and rationale. Crit Care Med. 1986; 14(10): 904–909.
 11. Żuchowski B, Guzik P. Elektryczna bioimpedancja klatki piersiowej. Anestezjologia i Ratownictwo. 2008; 2: 434–442.
 12. Guzik P, Bychowiec B, Wysocki H. Nieinwazyjna ocena układu krążenia z wykorzystaniem elektrycznej bioimpedancji klatki piersiowej. Forum Kardiologów. 2003; 8(1): 29–33.
 13. Strobeck JE, Silver MA. Beyond the four quadrants: the critical and emerging role of impedance cardiography in heart failure. Congest Heart Fail. 2004; 10(2 Suppl 2): 1–6.
 14. Piotrowicz R, Krzesiński P, Balsam P, et al. Rozwiązania telemedyczne w kardiologii — opinia ekspertów Komisji Informatyki i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk. Kardiol Pol. 2018; 76(3): 698–707.
 15. Young BP, Low LL. Noninvasive monitoring cardiac output using partial CO(2) rebreathing. Crit Care Clin. 2010; 26(2): 383–92, table of contents.
 16. Thiele RH, Bartels K, Gan TJ. Cardiac output monitoring: a contemporary assessment and review. Crit Care Med. 2015; 43(1): 177–185.
 17. Fortin J, Wellisch A, Maier K. CNAP — eolution of continuous non-invasive arterial blood pressure monitoring. Biomed Tech (Berl). 2013; 58(Suppl 1).
 18. Ameloot K, Palmers PJ, Malbrain ML. The accuracy of noninvasive cardiac output and pressure measurements with finger cuff: a concise review. Curr Opin Crit Care. 2015; 21(3): 232–239.
 19. Podręcznik użytkownika CNAP Monitor 500. 2008.
 20. Wagner JY, Grond J, Fortin J, et al. Continuous noninvasive cardiac output determination using the CNAP system: evaluation of a cardiac output algorithm for the analysis of volume clamp method-derived pulse contour. J Clin Monit Comput. 2016; 30(4): 487–493.
 21. Lipiec P, Hoffmann P. ed. Echokardiografia kliniczna. Podręcznik sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. i-medica, Warszawa 2017: 35–36.
 22. Nicklas JY, Saugel B. Non-invasive hemodynamic monitoring for hemodynamic management in perioperative medicine. Front Med (Lausanne). 2017; 4: 209.
 23. Tobias JD, McKee C, Herz D, et al. Accuracy of the CNAP™ monitor, a noninvasive continuous blood pressure device, in providing beat-to-beat blood pressure measurements during bariatric surgery in severely obese adolescents and young adults. J Anesth. 2014; 28(6): 861–865.
 24. Kumar GA, Jagadeesh AM, Singh NG, et al. Evaluation of continuous non-invasive arterial pressure monitoring during induction of general anaesthesia in patients undergoing cardiac surgery. Indian J Anaesth. 2015; 59(1): 21–25.
 25. Vignati C, Cattadori G. Measuring cardiac output during cardiopulmonary exercise testing. Ann Am Thorac Soc. 2017; 14(Suppl_1): S48–S52.
 26. van Heerden PV, Baker S, Lim SI, et al. Clinical evaluation of the non-invasive cardiac output (NICO) monitor in the intensive care unit. Anaesth Intensive Care. 2000; 28(4): 427–430.
 27. Pearse R, Dawson D, Fawcett J, et al. Early goal-directed therapy after major surgery reduces complications and duration of hospital stay. A randomised, controlled trial [ISRCTN38797445]. Crit Care. 2005; 9(6): R687–R693.
 28. Rhodes A, Cecconi M, Hamilton M, et al. Goal-directed therapy in high-risk surgical patients: a 15-year follow-up study. Intensive Care Med. 2010; 36(8): 1327–1332.