open access

Vol 16, No 1 (2021)
Case report
Published online: 2021-02-27
Get Citation

Zapalenie osierdzia czy mięśnia sercowego — problem wciąż aktualny

Jan W. Pęksa, Anna Malinowska-Karpiel, Marek Klocek, Marek Rajzer
Folia Cardiologica 2021;16(1):59-63.

open access

Vol 16, No 1 (2021)
Case Reports
Published online: 2021-02-27

Abstract

Zapalenie osierdzia i zapalenie mięśnia sercowego są schorzeniami o podobnej etiologii, zbliżonym obrazie klinicznym i często współwystępują. W zależności od tego, który obraz kliniczny dominuje, stwierdza się albo zapalenie osierdzia z jednoczesnym zajęciem mięśnia sercowego (myopericarditis), albo zapalenie mięśnia sercowego z towarzyszącym zajęciem osierdzia (perimyocarditis). W pracy przedstawiono przypadek młodego pacjenta z rozpoznaniem myopericarditis, ze zwróceniem uwagi na obraz elektrokardiograficzny i markery uszkodzenia miokardium.

Abstract

Zapalenie osierdzia i zapalenie mięśnia sercowego są schorzeniami o podobnej etiologii, zbliżonym obrazie klinicznym i często współwystępują. W zależności od tego, który obraz kliniczny dominuje, stwierdza się albo zapalenie osierdzia z jednoczesnym zajęciem mięśnia sercowego (myopericarditis), albo zapalenie mięśnia sercowego z towarzyszącym zajęciem osierdzia (perimyocarditis). W pracy przedstawiono przypadek młodego pacjenta z rozpoznaniem myopericarditis, ze zwróceniem uwagi na obraz elektrokardiograficzny i markery uszkodzenia miokardium.

Get Citation

Keywords

myopericarditis; troponins; electrocardiogram

About this article
Title

Zapalenie osierdzia czy mięśnia sercowego — problem wciąż aktualny

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 16, No 1 (2021)

Article type

Case report

Pages

59-63

Published online

2021-02-27

Bibliographic record

Folia Cardiologica 2021;16(1):59-63.

Keywords

myopericarditis
troponins
electrocardiogram

Authors

Jan W. Pęksa
Anna Malinowska-Karpiel
Marek Klocek
Marek Rajzer

References (8)
  1. Adler Y, Charron P, Imazio M, et al. ESC Scientific Document Group . 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases: The Task Force for the Diagnosis and Management of Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology (ESC)Endorsed by: The European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J. 2015; 36(42): 2921–2964.
  2. Imazio M, Cooper LT. Management of myopericarditis. Expert Rev Cardiovasc Ther. 2013; 11(2): 193–201.
  3. Imazio M, Cecchi E, Demichelis B, et al. Myopericarditis versus viral or idiopathic acute pericarditis. Heart. 2008; 94(4): 498–501.
  4. Chan TC, Brady W, Pollack M. Electrocardiographic manifestations: acute myopericarditis. J Emerg Med. 1999; 17(5): 865–872.
  5. Khan R, Iroka N, Tulpule S, et al. Myopericarditis: a diagnosis of uncertainty. Cardiol Res. 2015; 6(4-5): 332–335.
  6. Nisbet BC, Breyer M. Acute myopericarditis with focal ECG findings mimicking acute myocardial infarction. J Emerg Med. 2010; 39(5): e153–e158.
  7. Nozari Y, Tajdini M, Mehrani M, et al. Focal myopericarditis as a rare but important differential diagnosis of myocardial infarction; a case series. Emerg (Tehran). 2016; 4(3): 159–162.
  8. Sharif N, Dehghani P. Emergency files: acute pericarditis, myocarditis, and worse! Can Fam Physician. 2013; 59(1): 39–41.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl