English Polski
Vol 16, No 1 (2021)
Case report
Published online: 2021-02-27

open access

Page views 673
Article views/downloads 1730
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zapalenie osierdzia czy mięśnia sercowego — problem wciąż aktualny

Jan W. Pęksa1, Anna Malinowska-Karpiel2, Marek Klocek1, Marek Rajzer1
Folia Cardiologica 2021;16(1):59-63.

Abstract

Zapalenie osierdzia i zapalenie mięśnia sercowego są schorzeniami o podobnej etiologii, zbliżonym obrazie klinicznym i często współwystępują. W zależności od tego, który obraz kliniczny dominuje, stwierdza się albo zapalenie osierdzia z jednoczesnym zajęciem mięśnia sercowego (myopericarditis), albo zapalenie mięśnia sercowego z towarzyszącym zajęciem osierdzia (perimyocarditis). W pracy przedstawiono przypadek młodego pacjenta z rozpoznaniem myopericarditis, ze zwróceniem uwagi na obraz elektrokardiograficzny i markery uszkodzenia miokardium.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

  1. Adler Y, Charron P, Imazio M, et al. ESC Scientific Document Group . 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases: The Task Force for the Diagnosis and Management of Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology (ESC)Endorsed by: The European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J. 2015; 36(42): 2921–2964.
  2. Imazio M, Cooper LT. Management of myopericarditis. Expert Rev Cardiovasc Ther. 2013; 11(2): 193–201.
  3. Imazio M, Cecchi E, Demichelis B, et al. Myopericarditis versus viral or idiopathic acute pericarditis. Heart. 2008; 94(4): 498–501.
  4. Chan TC, Brady W, Pollack M. Electrocardiographic manifestations: acute myopericarditis. J Emerg Med. 1999; 17(5): 865–872.
  5. Khan R, Iroka N, Tulpule S, et al. Myopericarditis: a diagnosis of uncertainty. Cardiol Res. 2015; 6(4-5): 332–335.
  6. Nisbet BC, Breyer M. Acute myopericarditis with focal ECG findings mimicking acute myocardial infarction. J Emerg Med. 2010; 39(5): e153–e158.
  7. Nozari Y, Tajdini M, Mehrani M, et al. Focal myopericarditis as a rare but important differential diagnosis of myocardial infarction; a case series. Emerg (Tehran). 2016; 4(3): 159–162.
  8. Sharif N, Dehghani P. Emergency files: acute pericarditis, myocarditis, and worse! Can Fam Physician. 2013; 59(1): 39–41.