open access

Vol 15, No 6 (2020)
Case report
Published online: 2020-12-30
Get Citation

Ostry zespół wieńcowy u chorego z przewlekłą niewydolnością serca, schyłkową niewydolnością nerek oraz nefrostomią prawostronną

Alicja M. Jarząbek
Folia Cardiologica 2020;15(6):431-432.

open access

Vol 15, No 6 (2020)
Case Reports
Published online: 2020-12-30

Abstract

Pacjent w wieku 68 lat, z przewlekłą niewydolnością serca, schyłkową niewydolnością nerek oraz nefrostomią prawostronną w przebiegu wieloletniej kamicy nerkowej, został przyjęty do szpitala z powodu bólu zamostkowego z dusznością spoczynkową. Ze względu na schyłkową niewydolność nerek, mimo charakterystycznego obrazu klinicznego, zakwalifikowano go do leczenia zachowawczego. Jednak w toku diagnostyki oraz po pogorszeniu stanu chorego wykonano pilną koronarografię. Podczas zabiegu podjęto próbę interwencji wieńcowej w obrębie znamiennie zwężonych naczyń wieńcowych — bezskutecznie. Po zabiegu pacjent rozpoczął także hemodializy z dobrym efektem. W stanie poprawy został wypisany do domu z zaleceniem kontynuowania dializoterapii oraz dalszej opieki ambulatoryjnie.

Abstract

Pacjent w wieku 68 lat, z przewlekłą niewydolnością serca, schyłkową niewydolnością nerek oraz nefrostomią prawostronną w przebiegu wieloletniej kamicy nerkowej, został przyjęty do szpitala z powodu bólu zamostkowego z dusznością spoczynkową. Ze względu na schyłkową niewydolność nerek, mimo charakterystycznego obrazu klinicznego, zakwalifikowano go do leczenia zachowawczego. Jednak w toku diagnostyki oraz po pogorszeniu stanu chorego wykonano pilną koronarografię. Podczas zabiegu podjęto próbę interwencji wieńcowej w obrębie znamiennie zwężonych naczyń wieńcowych — bezskutecznie. Po zabiegu pacjent rozpoczął także hemodializy z dobrym efektem. W stanie poprawy został wypisany do domu z zaleceniem kontynuowania dializoterapii oraz dalszej opieki ambulatoryjnie.
Get Citation

Keywords

przewlekła niewydolność serca, ostry zespół wieńcowy, schyłkowa niewydolność nerek, kamica nerkowa, nefrostomia prawostronna

About this article
Title

Ostry zespół wieńcowy u chorego z przewlekłą niewydolnością serca, schyłkową niewydolnością nerek oraz nefrostomią prawostronną

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 15, No 6 (2020)

Article type

Case report

Pages

431-432

Published online

2020-12-30

Bibliographic record

Folia Cardiologica 2020;15(6):431-432.

Keywords

przewlekła niewydolność serca
ostry zespół wieńcowy
schyłkowa niewydolność nerek
kamica nerkowa
nefrostomia prawostronna

Authors

Alicja M. Jarząbek

References (5)
  1. Abdo AS. Diagnosis and management of heart failure in long-term dialysis patients. Curr Heart Fail Rep. 2017; 14(5): 404–409.
  2. Inampudi C, Alvarez P, Asleh R, et al. Therapeutic approach to patients with heart failure with reduced ejection fraction and end-stage renal disease. Curr Cardiol Rev. 2018; 14(1): 60–66.
  3. Segall L, Nistor I, Covic A. Heart failure in patients with chronic kidney disease: a systematic integrative review. Biomed Res Int. 2014; 2014: 937398.
  4. Silverberg D, Wexler D, Blum M, et al. The association between congestive heart failure and chronic renal disease. Curr Opin Nephrol Hypertens. 2004; 13(2): 163–170.
  5. Hadjiphilippou S, Kon SP. Cardiorenal syndrome: review of our current understanding. J R Soc Med. 2016; 109(1): 12–17.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl