open access

Vol 15, No 4 (2020)
Case report
Published online: 2020-11-24
Get Citation

Niewydolność serca — niekorzystne rokowanie u pacjenta ze współistnieniem wielu chorób

Tomasz Adam Michalski, Kinga Zujko, Anna Lisowska
Folia Cardiologica 2020;15(4):316-319.

open access

Vol 15, No 4 (2020)
Case Reports
Published online: 2020-11-24

Abstract

Niewydolność serca (HF) jest poważnym problemem współczesnej kardiologii ze względu na częstość występowania (w Polsce ok. 750 tys.) przy jednoczesnym krótkim czasie przeżycia (tylko ok. 50% pacjentów przeżywa 4 lata od rozpoznania). Przedstawiony przypadek kliniczny dotyczy pacjenta z HF obciążonego wieloma chorobami współistniejącymi, które znacząco utrudniają określenie rokowania. Ocena kliniczna jest kluczowa w ustaleniu właściwego postępowania i podjęciu ewentualnej decyzji o wdrożeniu leczenia paliatywnego. W opisywanym przypadku mimo optymalnej farmakoterapii HF stan pacjenta w ciągu 2 miesięcy znacząco się pogorszył — do tego stopnia, że trzeba było wdrożyć leczenie charakterystyczne dla schyłkowego okresu życia. Takie postępowanie znajduje potwierdzenie w aktualnych doniesieniach naukowych sugerujących stosowanie leczenia paliatywnego już na wcześniejszych etapach zaawansowania HF, a w szczególności gdy współistnieją ciężkie choroby towarzyszące.

Abstract

Niewydolność serca (HF) jest poważnym problemem współczesnej kardiologii ze względu na częstość występowania (w Polsce ok. 750 tys.) przy jednoczesnym krótkim czasie przeżycia (tylko ok. 50% pacjentów przeżywa 4 lata od rozpoznania). Przedstawiony przypadek kliniczny dotyczy pacjenta z HF obciążonego wieloma chorobami współistniejącymi, które znacząco utrudniają określenie rokowania. Ocena kliniczna jest kluczowa w ustaleniu właściwego postępowania i podjęciu ewentualnej decyzji o wdrożeniu leczenia paliatywnego. W opisywanym przypadku mimo optymalnej farmakoterapii HF stan pacjenta w ciągu 2 miesięcy znacząco się pogorszył — do tego stopnia, że trzeba było wdrożyć leczenie charakterystyczne dla schyłkowego okresu życia. Takie postępowanie znajduje potwierdzenie w aktualnych doniesieniach naukowych sugerujących stosowanie leczenia paliatywnego już na wcześniejszych etapach zaawansowania HF, a w szczególności gdy współistnieją ciężkie choroby towarzyszące.
Get Citation

Keywords

niewydolność serca, leczenie paliatywne, frakcja wyrzutowa lewej komory, rokowanie

About this article
Title

Niewydolność serca — niekorzystne rokowanie u pacjenta ze współistnieniem wielu chorób

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 15, No 4 (2020)

Article type

Case report

Pages

316-319

Published online

2020-11-24

Bibliographic record

Folia Cardiologica 2020;15(4):316-319.

Keywords

niewydolność serca
leczenie paliatywne
frakcja wyrzutowa lewej komory
rokowanie

Authors

Tomasz Adam Michalski
Kinga Zujko
Anna Lisowska

References (5)
  1. Sobański P, Stec S, Opolski G. Niewydolność serca jako cel dla medycyny paliatywnej. Med Paliat Prakt. 2009; 3(2): 69–73.
  2. Murray SAW. jaki sposób uniknąć uporczywej terapii w opiece paliatywnej? Med Paliat Prakt. 2010; 4. 2010; 4(2): 86–91.
  3. Ponikowski P, Voors A, Anker S, et al. Wytyczne ESC dotyczące diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca w 2016 roku. Kardiol Pol. 2016; 74(10): 1037–1147.
  4. Harding R, Beynon T, Hodson F, et al. Provision of palliative care for chronic heart failure inpatients: how much do we need? BMC Palliat Care. 2009; 8: 8.
  5. Rogers JG, Patel CB, Mentz RJ, et al. Palliative care in heart failure: the PAL-HF randomized, controlled clinical trial. J Am Coll Cardiol. 2017; 70(3): 331–341.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl