open access

Vol 13, No 6 (2018)
Cardiology and law
Published online: 2019-03-04
Get Citation

Medical confidentiality as one of the key duties of doctors

Kamila Kocańda
DOI: 10.5603/FC.2018.0125
·
Folia Cardiologica 2018;13(6):602-605.

open access

Vol 13, No 6 (2018)
Cardiology and law
Published online: 2019-03-04

Abstract

The medical secret is one of the most important duties related to the profession. It guarantees confidentiality of patient’s most sensitive data, allows him to build with the doctor a real relationship, based on trust, allows unhampered contacts, excludes third persons from the circle of the interested parties. Medical secrecy is a significant right of patients, which is protected by law, for breach of which the court can grant a compensation. The disclosure of medical confidentiality may result in a civil liability for a physician who violates protected rights of a patient. Due to the obvious violation of deontological or criminal obligations, the legislator provides ethical liability in the event of an unlawful violation of the obligation of medical confidentiality. All the exceptions to this principle are of high importance as well as the circumstances of the release from medical secrecy.

Abstract

The medical secret is one of the most important duties related to the profession. It guarantees confidentiality of patient’s most sensitive data, allows him to build with the doctor a real relationship, based on trust, allows unhampered contacts, excludes third persons from the circle of the interested parties. Medical secrecy is a significant right of patients, which is protected by law, for breach of which the court can grant a compensation. The disclosure of medical confidentiality may result in a civil liability for a physician who violates protected rights of a patient. Due to the obvious violation of deontological or criminal obligations, the legislator provides ethical liability in the event of an unlawful violation of the obligation of medical confidentiality. All the exceptions to this principle are of high importance as well as the circumstances of the release from medical secrecy.

Get Citation

Keywords

patient confidentiality, release from medical confidentiality, doctor as a witness in court

About this article
Title

Medical confidentiality as one of the key duties of doctors

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 13, No 6 (2018)

Pages

602-605

Published online

2019-03-04

DOI

10.5603/FC.2018.0125

Bibliographic record

Folia Cardiologica 2018;13(6):602-605.

Keywords

patient confidentiality
release from medical confidentiality
doctor as a witness in court

Authors

Kamila Kocańda

References (25)
 1. Olsen JC, Sabin B. Emergency Department patient perceptions of privacy and confidentiality. J Emergency Med. 2003; 25(3): 329–333.
 2. Crook MA. The Caldicott report and patient confidentiality. J Clin Pathol. 2003; 56(6): 426–428.
 3. Wroński K, Okraszewski J, Bocian R. Prawne konsekwencje ujawnienia tajemnicy lekarskiej. Nowotwory. J Oncol. 2008; 58(2): 186.
 4. Schwartzbaum JA, Wheat JR, Norton RW. Physician breach of patient confidentiality among individuals with human immunodeficiency virus (HIV) infection: patterns of decision. Am J Public Health. 1990 Jul;80(7):829-34. 1990; 80(7): 829–834.
 5. Bosslet GT, Torke AM, Hickman SE, et al. The patient-doctor relationship and online social networks: results of a national survey. J Gen Intern Med. 2011; 26(10): 1168–1174.
 6. Sikora A. Pojęcie, rozwój i struktura polskich kodeksów etyki lekarskiej na tle etyki zawodowej. Poznańskie Studia Teologiczne. 2002; 13: 95.
 7. Kulik T, et al. Obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej. St. Prawn KUL. 2010; 1: 79–91.
 8. Jacek A, Ożóg K. Przestrzeganie praw pacjenta przez personel medyczny. Hygeia Public Health. 2012; 47(3): 264–271.
 9. Zygier M. W ślad za wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej. Forum Med Rodz. 2015; 9(1): 45–49.
 10. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 września 2016 r., sygn. akt I ACa 66/16, LEX nr 2137005.
 11. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 stycznia 2014 r., I SA/Go 624/13, LEX nr 1601873.
 12. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 3 września 2015 r., I ACa 679/15, LEX nr 1927548.
 13. Krishna R, Kelleher K, Stahlberg E. Patient confidentiality in the research use of clinical medical databases. Am J Public Health. 2007; 97(4): 654–658.
 14. Denbo SM. What your genes know affects them: should patient confidentiality prevent disclosure of genetic test results to a patient's biological relatives? Am Bus Law J. 2006; 43(3): 561–607.
 15. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 grudnia 2016 r., II AKz 688/16, LEX nr 2309507.
 16. Zajdel J, Wągrowska-Koski E. Lekarski obowiązek informowania o istnieniu przeciwwskazań́ zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi. Medycyna Pracy. 2009; 60(6): 501–512.
 17. Chmielewska K. Obowiązek zgłaszania przypadków przemocy wobec dzieci w praktyce lekarskiej, Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 2014; 13. ; 4: 41.
 18. Razowski T. Zwolnienie świadka z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej w procesie karnym. Prokuratura i Prawo. 2010(7–8): 142.
 19. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 stycznia 2014 r., I SA/Go 624/13, I SA/Go 624/13, LEX nr 1601873.
 20. Plebanek E, Rusinek M. Ujawnienie tajemnicy zawodowej w procesie karnym a odpowiedzialność́ karna, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. 2007; 1: 1506–1817.
 21. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 15 grudnia 2017 r., II SA/Kr 1206/17, LEX nr 2431147.
 22. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2008 r., V KK 230/07, LEX nr 359261.
 23. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 września 2012 r., II AKa 241/12, LEX nr 1238271.
 24. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 grudnia 2017 r., II SA/Kr 1206/17, LEX nr 2431147.
 25. Wiśniewska-Śliwińska H, Marcinkowski J. Problem ujawniania danych medycznych będących objętych tajemnicą lekarską w trakcie rozpraw sądowych. Orzecznictwo Lekarskie. 2011; 8(1): 40–46.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl