open access

Vol 13, No 3 (2018)
Young Cardiology
Published online: 2018-07-15
Get Citation

Clinical characteristics and in-hospital outcomes in hospitalized patients above 80 years of age — a pilot study

Sylwia Stawiarz, Anna Michalska, Iwona Gorczyca, Beata Wożakowska-Kapłon
DOI: 10.5603/FC.2018.0042
·
Folia Cardiologica 2018;13(3):216-221.

open access

Vol 13, No 3 (2018)
Young Cardiology
Published online: 2018-07-15

Abstract

Introduction. The elderly above 75 years of age are characterized by lower body capabilities, a significant decrease in
adaptability, and susceptibility to geriatric diseases, which strongly correlate with management problems in these age
groups. The aim of the study was to assess the population of hospitalized patients above 80 years of age. Demographic
data, comorbidities and in-hospital outcomes in the studied population were evaluated.

Material and methods. A retrospective study included 8100 patients hospitalized at the Department of Cardiology in
2013–2015. Overall, 982 patients (including 561 women) were evaluated. The mean age of the study group was 86
years (± 3.7 years). In the study group, 884 patients (90%) were aged 80–89, 97 patients (9.9%) were aged 90–99,
and one person (0.1%) was older than 99 years.

Results. Ischaemic heart disease was present in 606 patients (61.7%), heart failure in 600 patients (60%), and atrial
fibrillation in 452 patients (46%). Heart failure was the most common reason for hospitalization, identified in 340 subjects (34.6%), or one in three subjects, followed by a cardiac pacemaker implantation in 162 subjects (16.5%). Overall, a pacemaker or cardioverter-defibrillator was implanted in 473 subjects (48.2%) among those above 80 years of age. The most common causes of in-hospital mortality were heart failure in 29 patients (56.9%) and an acute coronary syndrome in 17 patients (33.3%).

Conclusions. Heart failure is the most common cause of hospitalization in patients above 80 years of age, and ischaemic heart disease is the most common comorbidity in this age group. In the study population, cardiovascular decompensation was the main cause of mortality.

Abstract

Introduction. The elderly above 75 years of age are characterized by lower body capabilities, a significant decrease in
adaptability, and susceptibility to geriatric diseases, which strongly correlate with management problems in these age
groups. The aim of the study was to assess the population of hospitalized patients above 80 years of age. Demographic
data, comorbidities and in-hospital outcomes in the studied population were evaluated.

Material and methods. A retrospective study included 8100 patients hospitalized at the Department of Cardiology in
2013–2015. Overall, 982 patients (including 561 women) were evaluated. The mean age of the study group was 86
years (± 3.7 years). In the study group, 884 patients (90%) were aged 80–89, 97 patients (9.9%) were aged 90–99,
and one person (0.1%) was older than 99 years.

Results. Ischaemic heart disease was present in 606 patients (61.7%), heart failure in 600 patients (60%), and atrial
fibrillation in 452 patients (46%). Heart failure was the most common reason for hospitalization, identified in 340 subjects (34.6%), or one in three subjects, followed by a cardiac pacemaker implantation in 162 subjects (16.5%). Overall, a pacemaker or cardioverter-defibrillator was implanted in 473 subjects (48.2%) among those above 80 years of age. The most common causes of in-hospital mortality were heart failure in 29 patients (56.9%) and an acute coronary syndrome in 17 patients (33.3%).

Conclusions. Heart failure is the most common cause of hospitalization in patients above 80 years of age, and ischaemic heart disease is the most common comorbidity in this age group. In the study population, cardiovascular decompensation was the main cause of mortality.

Get Citation

Keywords

middle-old, oldest-old, comorbidities, in-hospital outcomes

About this article
Title

Clinical characteristics and in-hospital outcomes in hospitalized patients above 80 years of age — a pilot study

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 13, No 3 (2018)

Pages

216-221

Published online

2018-07-15

DOI

10.5603/FC.2018.0042

Bibliographic record

Folia Cardiologica 2018;13(3):216-221.

Keywords

middle-old
oldest-old
comorbidities
in-hospital outcomes

Authors

Sylwia Stawiarz
Anna Michalska
Iwona Gorczyca
Beata Wożakowska-Kapłon

References (14)
 1. Rocznik demograficzny 2015. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2016.
 2. Foroncewicz B, Mucha K, Pączek L. Starzenie się a układ odpornościowy. In: Galus K. ed. Geriatria — wybrane zagadnienia. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007: 9–14.
 3. Kaczor I, Lolo A, Pakieła O, et al. Najczęstsze przyczyny hospitalizacji chorych w wieku sędziwym na oddziale wewnętrznym. Gerontol Pol. 2011; 19(3–4): 146–149.
 4. Szukalski P. Przyczyny zgonów osób sędziwych w Polsce w latach 1980–2004. Gerontol Pol. 2007; 15(4): 119–127.
 5. Skrętowicz B. Ludzie starzy w społeczeństwie polskim ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawnych-stan obecny i prognozy. In: Solecki L. ed. Problemy ludzi starszych i niepełnosprawnych w rolnictwie. Wyd IMW, Lublin 2004: 11–25.
 6. Bojar I, Bejga P, Woźnica I, et al. Wybrane problemy zdrowotne osób powyżej 90. roku życia. Med Og Nauk Zdr. 2014; 20(4): 405–411.
 7. Levy D, Kenchaiah S, Larson M, et al. Long-term trends in the incidence of and survival with heart failure. N Engl J Med. 2002; 347(18): 1397–1402.
 8. Di Lenarda A, Scherillo M, Maggioni AP, et al. TEMISTOCLE Investigators. Current presentation and management of heart failure in cardiology and internal medicine hospital units: a tale of two worlds — the TEMISTOCLE study. Am Heart J. 2003; 146(4): E12.
 9. Wendelboe NO, Kirk V, Bay M, et al. Value of N-terminal pro brain natriuretic peptide in the elderly: data from the prospective Copenhagen Hospital Heart Failure study (CHHF). Eur J Heart Fail. 2004; 6(3): 275–279.
 10. Chodorowski Z. Zastoinowa niewydolność serca u starszych osób. Post Nauk Med. 1999; 12: 15–22.
 11. Kitzman DW, Gardin JM, Gottdiener JS, et al. Cardiovascular Health Study Research Group. Importance of heart failure with preserved systolic function in patients > or = 65 years of age. CHS Research Group. Cardiovascular Health Study. Am J Cardiol. 2001; 87(4): 413–419.
 12. Gierlotka M, Hawranek M, Wilczek K, et al. Leczenie chorych w podeszłym wieku (≥ 80 lat) z zawałem serca bez uniesienia odcinka STw referencyjnym ośrodku kardiologii interwencyjnej. Choroby Serca i Naczyń. 2015; 12(6): 357–365.
 13. Heeringa J, van der Kuip DAM, Hofman A, et al. Prevalence, incidence and lifetime risk of atrial fibrillation: the Rotterdam study. Eur Heart J. 2006; 27(8): 949–953.
 14. Lloyd-Jones DM, Evans JC, Levy D. Epidemiology of hypertension in the old old: data from the community in the 1990s. Am J Hypertens. 2004; 17(5): S200.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl