open access

Vol 12, No 6 (2017)
Cardiac Surgery
Published online: 2017-12-29
Get Citation

Komentarz

Ireneusz Haponiuk, Katarzyna Gierat-Haponiuk
Folia Cardiologica 2017;12(6):609-610.

open access

Vol 12, No 6 (2017)
Cardiac Surgery
Published online: 2017-12-29

Abstract

Not available

Abstract

Not available
Get Citation
About this article
Title

Komentarz

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 12, No 6 (2017)

Pages

609-610

Published online

2017-12-29

Bibliographic record

Folia Cardiologica 2017;12(6):609-610.

Authors

Ireneusz Haponiuk
Katarzyna Gierat-Haponiuk

References (6)
  1. Przybylski R, Borzymowski J, Skalski JH. Chirurgia wad lewego ujścia tętniczego. In: Skalski J, Religa Z. ed. Kardiochirurgia dziecięca. Wyd. I. Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 2003: 113–135.
  2. Feldman BJ, Khandheria BK, Warnes CA, et al. Incidence, description and functional assessment of isolated quadricuspid aortic valves. Am J Cardiol. 1990; 65(13): 937–938.
  3. Wytyczne dotyczące postępowania w zastawkowych wadach serca na 2012 rok. Wspólna grupa robocza ESC i EACTS. Kardiol Pol. Kardiol Pol. 2012; 372(Suppl VII): S319–S372.
  4. Jedliński I, Jamrozek-Jedlińska M, Bugajski P, et al. Czeropłatkowa zastawka aortalna. Kardiol Pol. 2011; 69: 1084–1086.
  5. Stopyra-Pach K, Konieczyńska M, Laskowicz B, et al. Rzadka wrodzona wada zastawki aortalnej. Folia Cardiol. 2017; 6(12): XXX–XXX.
  6. Kochman J, Kołtowski Ł, Huczek Z, et al. Porównanie dostępu przezskórnego z dostępem chirurgicznym u pacjentów poddawanych przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej od tętnicy udowej — wyniki wieloośrodkowego rejestru TAVI. Kardiol Pol. 2017.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl