open access

Vol 8, No 2 (2013)
Case Reports
Published online: 2014-02-05
Get Citation

Guz serca powodujący ciężką stenozę zastawki mitralnej — opis przypadku

Jarosław Gorol, Adam Krajewski, Mateusz Tajstra, Bartosz Hudzik, Lech Poloński
Folia Cardiologica Excerpta 2013;8(2):68-72.

open access

Vol 8, No 2 (2013)
Case Reports
Published online: 2014-02-05

Abstract

Nowotwory wywodzące się ze struktur serca mogą mieć charakter pierwotny lub wtórny. Guzy pierwotne serca są rzadkością niezależnie od grupy wiekowej, występują z częstością 0,001–0,03%, natomiast nowotwory wtórne występują 20–40 razy częściej niż pierwotne. Różnorodność objawów i związane z tym trudności diagnostyczne sprawiają, że większość guzów serca rozpoznawana jest przypadkowo. Manifestacja kliniczna zwykle zależy od lokalizacji i wielkości guza. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek chorej, u której odkryto guz serca powodujący ciężką stenozę zastawki mitralnej, a po wykonanym zabiegu operacyjnym w badaniu histopatologicznym stwierdzono serowate włóknienie pierścienia zastawki mitralnej (CCMA).

Abstract

Nowotwory wywodzące się ze struktur serca mogą mieć charakter pierwotny lub wtórny. Guzy pierwotne serca są rzadkością niezależnie od grupy wiekowej, występują z częstością 0,001–0,03%, natomiast nowotwory wtórne występują 20–40 razy częściej niż pierwotne. Różnorodność objawów i związane z tym trudności diagnostyczne sprawiają, że większość guzów serca rozpoznawana jest przypadkowo. Manifestacja kliniczna zwykle zależy od lokalizacji i wielkości guza. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek chorej, u której odkryto guz serca powodujący ciężką stenozę zastawki mitralnej, a po wykonanym zabiegu operacyjnym w badaniu histopatologicznym stwierdzono serowate włóknienie pierścienia zastawki mitralnej (CCMA).
Get Citation

Keywords

guz serca, stenoza zastawki mitralnej, serowate włóknienie pierścienia zastawki mitralnej, zwapnienie pierścienia zastawki mitralnej

About this article
Title

Guz serca powodujący ciężką stenozę zastawki mitralnej — opis przypadku

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 8, No 2 (2013)

Pages

68-72

Published online

2014-02-05

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2013;8(2):68-72.

Keywords

guz serca
stenoza zastawki mitralnej
serowate włóknienie pierścienia zastawki mitralnej
zwapnienie pierścienia zastawki mitralnej

Authors

Jarosław Gorol
Adam Krajewski
Mateusz Tajstra
Bartosz Hudzik
Lech Poloński

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl