open access

Vol 8, No 2 (2013)
Review Papers
Published online: 2014-02-06
Get Citation

Małopłytkowość poheparynowa

Bartosz Hudzik, Jarosław Wasilewski
Folia Cardiologica Excerpta 2013;8(2):65-67.

open access

Vol 8, No 2 (2013)
Review Papers
Published online: 2014-02-06

Abstract

Heparyny drobnocząsteczkowe (LMWH) i heparyna niefrakcjonowana (UFH) są szeroko stosowane w profilaktyce przeciwzakrzepowej i leczeniu różnych stanów klinicznych zarówno na oddziałach zabiegowych, jak i niezabiegowych. Oprócz powikłań krwotocznych małopłytkowość poheparynowa (HIT) należy do najpoważniejszych powikłań stosowania heparyn. Jest ona związana z wysokim odsetkiem chorobowości i śmiertelności, nawet po wczesnym rozpoznaniu i wdrożeniu odpowiedniego leczenia. Zakrzepica jest objawem klinicznym występującym w HIT. Wiąże się z wysoką chorobowością i śmiertelnością, nawet pomimo prawidłowego leczenia. Powikłania te mogą wystąpić w każdym łożysku naczyniowym (tętnice lub żyły, lub w obu łożyskach jednocześnie). Natychmiastowe przerwanie podawania wszystkich heparyn (UFH lub LMWH) (podskórnie, dożylnie, przepłukiwanie cewników naczyniowych) jest postępowaniem z wyboru. W leczeniu należy wówczas zastosować inne leki przeciwkrzepliwe.

Abstract

Heparyny drobnocząsteczkowe (LMWH) i heparyna niefrakcjonowana (UFH) są szeroko stosowane w profilaktyce przeciwzakrzepowej i leczeniu różnych stanów klinicznych zarówno na oddziałach zabiegowych, jak i niezabiegowych. Oprócz powikłań krwotocznych małopłytkowość poheparynowa (HIT) należy do najpoważniejszych powikłań stosowania heparyn. Jest ona związana z wysokim odsetkiem chorobowości i śmiertelności, nawet po wczesnym rozpoznaniu i wdrożeniu odpowiedniego leczenia. Zakrzepica jest objawem klinicznym występującym w HIT. Wiąże się z wysoką chorobowością i śmiertelnością, nawet pomimo prawidłowego leczenia. Powikłania te mogą wystąpić w każdym łożysku naczyniowym (tętnice lub żyły, lub w obu łożyskach jednocześnie). Natychmiastowe przerwanie podawania wszystkich heparyn (UFH lub LMWH) (podskórnie, dożylnie, przepłukiwanie cewników naczyniowych) jest postępowaniem z wyboru. W leczeniu należy wówczas zastosować inne leki przeciwkrzepliwe.
Get Citation

Keywords

małopłytkowość poheparynowa, heparyna niefrakcjonowana, heparyna drobnocząsteczkowa

About this article
Title

Małopłytkowość poheparynowa

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 8, No 2 (2013)

Pages

65-67

Published online

2014-02-06

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2013;8(2):65-67.

Keywords

małopłytkowość poheparynowa
heparyna niefrakcjonowana
heparyna drobnocząsteczkowa

Authors

Bartosz Hudzik
Jarosław Wasilewski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl