open access

Vol 8, No 2 (2013)
Review Papers
Published online: 2014-02-06
Get Citation

Leki moczopędne w przewlekłej niewydolności serca — udokumentowane fakty i nowe zapytania

Anita Woźniak-Wiśniewska, Robert Bujak, Joanna Banach, Magdalena Grochowska, Władysław Sinkiewicz
Folia Cardiologica Excerpta 2013;8(2):59-64.

open access

Vol 8, No 2 (2013)
Review Papers
Published online: 2014-02-06

Abstract

Większość hospitalizacji z powodu zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca (NS) wiąże się z objawami przewodnienia i zdecydowana większość pacjentów jest wówczas leczona diuretykami pętlowymi w formie dożylnej. Pomimo tak powszechnego stosowania leków moczopędnych dane mówiące o bezpieczeństwie i skuteczności diuretyków pętlowych u chorych z zaostrzeniem NS są ograniczone. Nadal też istnieją spory na temat najlepszej drogi ich podania w odniesieniu zarówno do dawki, jak i sposobu leczenia (ciągły wlew lub iniekcje dożylne). Pomimo szerokiego stosowania diuretyków zalecenia dotyczące postępowania terapeutycznego opierają się na wynikach nielicznych randomizowanych badań klinicznych. Ponadto, informacje pochodzące z kilku dużych rejestrów oceniających utratę masy ciała pacjentów z zaostrzeniem przewlekłej NS podczas hospitalizacji sugerują, że skuteczność leczenia moczopędnego jest daleka od optymalnej. Celem artykułu jest krytyczna ocena aktualnego piśmiennictwa dotyczącego stosowania leków moczopędnych w tej trudnej klinicznie grupie pacjentów.

Abstract

Większość hospitalizacji z powodu zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca (NS) wiąże się z objawami przewodnienia i zdecydowana większość pacjentów jest wówczas leczona diuretykami pętlowymi w formie dożylnej. Pomimo tak powszechnego stosowania leków moczopędnych dane mówiące o bezpieczeństwie i skuteczności diuretyków pętlowych u chorych z zaostrzeniem NS są ograniczone. Nadal też istnieją spory na temat najlepszej drogi ich podania w odniesieniu zarówno do dawki, jak i sposobu leczenia (ciągły wlew lub iniekcje dożylne). Pomimo szerokiego stosowania diuretyków zalecenia dotyczące postępowania terapeutycznego opierają się na wynikach nielicznych randomizowanych badań klinicznych. Ponadto, informacje pochodzące z kilku dużych rejestrów oceniających utratę masy ciała pacjentów z zaostrzeniem przewlekłej NS podczas hospitalizacji sugerują, że skuteczność leczenia moczopędnego jest daleka od optymalnej. Celem artykułu jest krytyczna ocena aktualnego piśmiennictwa dotyczącego stosowania leków moczopędnych w tej trudnej klinicznie grupie pacjentów.
Get Citation

Keywords

diuretyki, niewydolność serca

About this article
Title

Leki moczopędne w przewlekłej niewydolności serca — udokumentowane fakty i nowe zapytania

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 8, No 2 (2013)

Pages

59-64

Published online

2014-02-06

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2013;8(2):59-64.

Keywords

diuretyki
niewydolność serca

Authors

Anita Woźniak-Wiśniewska
Robert Bujak
Joanna Banach
Magdalena Grochowska
Władysław Sinkiewicz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl